"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Politices kandidatprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Vill du jobba med samhällsutveckling i Sverige eller utomlands så är Politices kandidatprogrammet en utbildning som passar dig. Efter utbildningen kan du jobba på till exempel internationella, centrala eller lokala myndigheter där du kan delta i och bidra till policyutveckling, projektplanering eller utvärdering och analys. Först läser du statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Därefter har du själv möjlighet att utforma din utbildning genom att välja inriktning och göra praktik.

Läs intervjuer med tidigare studenter

Vera Torell

Arbetar på Regeringskansliet på Klimat- och näringslivsdepartementet.

Anton Lidström

Arbetar som planeringsstrateg vid Region Västerbotten

Lovisa Jonsson

Arbetar som kvalitetsutvecklare med inriktning mot vård och omsorgsboenden i Göteborgs Stad

Läs intervjuer om utbytesstudier

Alma Nylander

Utbytesstudier på City University i Hong Kong

Anton Bryntesson

Utbytesstudier på University of Birmingham, Storbritannien

Stina Eriksson

Utbytesstudent på Toronto Metropolitan University, Kanada

Läs intervjuer om praktik

Rebecka Johansson

Praktiserade på Svenska FN-förbundet (SFN) i projektet Glokala Sverige

Olivia Schmidt

Praktiserade på Utrikesdepartementet - Protokollet

Julia Sjöstrand

Praktiserade på Generalkonsulatet i Istanbul

Under utbildningen

Politices kandidatprogrammet är ett treårigt grund­utbildningsprogram som ger dig både en samhälls­vetenskaplig bredd och en fördjupning inom ett inriktningsområde. Programmet inleds med ett bas­block som läses gemensamt de tre första terminer­na. Därefter följer ett fördjupningsblock de tre sista terminerna. Valet av inriktning på programmet görs först i början av andra året, vilket inne­bär att du får tid på dig att bekanta dig med flera utav programmets huvudämnen.

Under de tre sista terminerna ges även möjlighet att läsa utomlands, göra praktik eller läsa valfria kurser beroende på vald inriktning och fördjupningsblockets upplägg.

Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs Ma C/Ma 3b/3c.

Basblock och fördjupningsdel

Följande kurser ingår i det obligatoriska basblocket: statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och juridik med inriktning mot offentlig förvaltning. Du kan bekanta dig med basblockets olika kurser i programöversikten längre ned på sidan.

I programmets fördjupningsdel väljs en av följande fyra inriktningar: statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller freds- och konfliktstudier. Samtliga inriktningar startar under termin fyra på programmet. Väljer du statsvetenskap eller nationalekonomi som inriktning kan den femte terminen användas till valfria kurser/praktik omfattandes 30 hp. Inriktningen mot statistik ger utrymme för valfria kurser/praktik som omfattar 15 hp under termin fyra. Ett fjärde spår inom programmet är freds- och konfliktstudier. Denna inriktning möjliggör inte valfria kurser eller praktik.

Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs Ma C/Ma 3b/3c.

Examensarbete

Examensarbetet är det avslutande arbetet och det slutgiltiga beviset på hur bra du klarat av utbildningen. Alla programmets inriktningar avslutas med ett examensarbete där studenterna under de sista tio veckorna av utbildningen skriver en kandidatuppsats (15 hp). Som student har du en stor frihet att välja uppsatsämne och du kan på så sätt inrikta dig på det just du tycker är intressant. Detta ger dig en stor möjlighet att profilera dig inom just ditt område!

Praktik

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet har du goda möjligheter till en längre praktik, som du kan förlägga inom offentlig förvaltning, organisationer eller företag i Sverige eller utomlands. Detta garanterar god arbetslivsanknytning och ger en möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i undervisningen. Några exempel på praktikplatser som tidigare programstudenter har haft är Sida, Finansdepartementet, North Sweden European Office i Bryssel, Umeå kommun och Svenska FN-förbundet. Studenter har även praktiserat på företag och organisationer, både nationella och internationella, samt utlandsambassader.

Utlandsstudier

Det finns också möjlighet att studera utomlands. Utöver värdefulla kunskaper kan utlandsstudierna ge dig nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk. Universitetet har avtal med universitet över hela världen. Du kan välja kurser inom din valda inriktning eller valfria kurser.
Läs mer om utlandsstudier

Arbetslivsanknytning under studierna

Inom programmet sker ett aktivt arbete med att stärka arbetslivsanknytningen under utbildningen. Varje höst och vår anordnas terminsavslutningar dit tidigare studenter bjuds in för att berätta om sina nuvarande arbeten och om vägen från studier till arbete. Dessutom bjuds nuvarande programstudenter in för att berätta om sina erfarenheter av att göra praktik på intressanta arbetsplatser. Hur gick det till att söka praktikplats under utbildningen? Hur såg vardagen ut på arbetsplatsen för en praktikant? Ett annat exempel på arbetslivsanknytning under studietiden är externa föreläsare, vilket är ett förekommande inslag på de flesta av programmets kurser.

Programöversikt

Gemensamt basblock
Termin 1
Statsvetenskap A 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A 30 hp

Termin 3
Statistik A 15 hp
Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning 15 hp

Fördjupningsblock (en av dessa inriktningar väljs)
Termin 4
- Statsvetenskap B 30 hp
- Nationalekonomi B 30 hp
- Freds- och konfliktstudier A 30 hp
- Statistik A 15 hp samt valfria kurser /praktik 15 hp

Termin 5
- Valfria kurser/praktik 30 hp
- Valfria kurser/praktik 15/15 hp
- Freds- och konfliktstudier B 30 hp
- Statistik B 30 hp: 
Statistik B - Teori 15 hp
Statistik B - Programmering och modellering, 15 hp

Termin 6
- Statsvetenskap C inkl. examensarbete 30 hp
- Nationalekonomi C inkl. examensarbete 30 hp
- Freds- och konfliktstudier C inkl. examensarbete 30 hp
- Statistik C: 
Statistik C - Inferensteori, 5 hp
Statistik C - Metoder för data science, 10 hp
Statistik C - Självständigt arbete, 15 hp

Efter utbildningen

Efter programmet har du en kvalificerad utbildning och hela världen som potentiellt arbetsfält. Tidigare studenter har idag jobb exempelvis inom kommun, statlig myndighet, departement, privata företag, internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Exempel på anställningar kan variera beroende på vilken inriktning du väljer och inkluderar bland annat handläggare, administratör, utredare, ekonom, statistiker och samhällsanalytiker. Många arbetar inom offentlig förvaltning.

Med en Politices kandidatexamen är du väl förberedd för en masterutbildning och forskarutbildning. 

Examen

Politices kandidatexamen

Anmälan och behörighet

Politices kandidatprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. För fördjupningar inom nationalekonomi eller statistik utöver det som ingår i programmets basblock krävs Matematik 3b eller 3c eller Matematik C.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1256

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Frågor och svar

 • Vad innebär det att man kan välja huvudämne?

  Programmet består av ett basblock och ett fördjupningsblock. Detta innebär att du själv kan anpassa din utbildning mot ett område som passar dig, samtidigt som du som programstudent har platsgaranti på kurserna inom programmet. Alla ämnen du kan välja som inriktning ger dig kunskaper som eftertraktas på arbetsmarknaden, och utbildningen förbereder dig på ett bra sätt för kvalificerade uppgifter oavsett vilket ämne du väljer.

  Fäll ihop
 • Kan man göra praktik inom programmet?

  Inom programmet finns inom vissa inriktningar möjlighet att göra en hel respektive halv termins praktik på en arbetsplats av relevans för utbildningen. Praktikplats anordnas på egen hand genom att söka de platser som annonseras.

  Väljer man freds- och konfliktstudier finns det tyvärr inte utrymme för någon valbar termin och därför heller inte utrymme för praktik. Om du väljer statistik som inriktning finns det utrymme för en praktik under en halv termin medan inriktningarna mot nationalekonomi eller statsvetenskap tillåter dig att göra praktik under en hel termin.

  Fäll ihop
 • Hur ofta har man föreläsning?

  Det skiljer sig lite åt mellan vilket ämne du läser och vilken nivå du läser på men under de inledande terminerna har du oftast mellan 10-15 timmar per vecka med föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Resten av tiden är för att du ska kunna läsa in litteraturen och arbeta med uppgifter och grupparbeten.

  Fäll ihop
 • Måste man läsa alla kurser i basblocket?

  Ja, för en examen krävs det att man har läst 30hp statsvetenskap, 30hp nationalekonomi och 15hp statistik respektive juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning 15hp.

  Fäll ihop
 • Jag har läst statsvetenskap och juridik innan, måste jag läsa om dem?

  Har du tidigare läst kurser inom ett av de ämnen som ingår i utbildningen kan du kontakta programvägledaren. Oftast får man tillgodoräkna sig de tidigare studierna och behöver inte läsa dubbelt. Har man läst vid ett utländskt lärosäte kan man få tillgodoräkna sig dessa studier men reglerna är inte lika generösa som mellan svenska universitet och högskolor. Dock finns det ingen rätt att utan prövning få tidigare studier tillgodoräknade.

  Fäll ihop
 • Kan man läsa delar av programmet utomlands?

  Ja, såväl de olika institutionerna som universitetet har utbytesavtal med utländska universitet dit man kan åka som utbytesstudent. Det förekommer även att man genomför sin praktik utomlands, oftast då på en ambassad eller utländska delar av svenska företag.

  Fäll ihop
 • Hur söker man till programmet?

  Du söker till programmet via antagning.se, enklast är ifall du följer snabblänken på sidan "Anmälan och behörighet".

  Fäll ihop

Följ med Loke och hör hur det är att studera på Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledaren