"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Politices kandidatprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Politices kandidatprogrammet ger dig en nationellt och internationellt mycket gångbar utbildning. Du ges goda karriärförutsättningar och möjligheter att påverka beslut och samhällsskeenden. Du får fördjupa dig i samhällsfrågor, statistik eller ekonomi. Efter tre år har du efterfrågad kompetens för bland annat analys- och utredningsarbete; företrädesvis inom offentlig förvaltning på internationell, central, regional och lokal nivå.

Följ med Loke och hör hur det är att studera på Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet

Under utbildningen

Under de tre första terminerna läser du statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Lika lång tid ägnar du sedan åt en av följande inriktningar; statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller freds- och konfliktstudier. Programmet ger dig därmed både en samhällsvetenskaplig bredd och fördjupning inom ett inriktningsområde.

Studierna kan kompletteras med kurser inom hela det samhällsvetenskapliga området.

Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs Ma C/Ma 3b/3c.

Programmets upplägg

Politices kandidatprogrammet är ett treårigt grundutbildningsprogram. Det inleds med ett basblock de första tre terminerna som läses gemensamt och avslutas med ett fördjupningsblock de tre sista terminerna. Under fördjupningsblocket väljs en av programmets fyra inriktningar statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller freds- och konfliktstudier. Här finns även möjlighet att läsa utomlands, göra praktik eller läsa valfria kurser beroende på vald inriktning och fördjupningsblockets upplägg. Programmet ger dig därmed både en samhällsvetenskaplig bredd och fördjupning inom ett inriktningsområde.

Fördjupningsdelen

Du väljer inriktning mellan de fyra olika huvudområdena freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap. Väljer man statsvetenskap eller nationalekonomi som inriktning läser man B-nivån under termin 4 och kan använda den 5:e terminen till valfria kurser/praktik omfattandes 30 hp. Inriktningen mot statistik ger utrymme för valfria kurser/praktik som omfattar 15 hp. Ett fjärde spår inom programmet är freds- och konfliktstudier. Denna inriktning möjliggör inte valfria kurser eller praktik. Inom alla inriktningar finns möjligheten att läsa en termin utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet är det avslutande arbetet och det slutgiltiga beviset på hur bra du klarat av utbildningen. Alla programmets inriktningar avslutas med ett examensarbete där studenterna under de sista tio veckorna av utbildningen skriver en kandidatuppsats (15 hp). Som student har du en stor frihet att välja uppsatsämne och du kan på så sätt inrikta dig på det just du tycker är intressant. Detta ger dig en stor möjlighet att profilera dig inom just ditt område!

Praktik

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet har du goda möjligheter till en längre praktik, som du kan förlägga inom offentlig förvaltning, organisationer eller företag i Sverige eller utomlands. Detta garanterar god arbetslivsanknytning och ger en möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i undervisningen. Några exempel på praktikplatser som tidigare programstudenter har haft är Sida, Finansdepartementet, North Sweden European Office i Bryssel, Umeå kommun, Region Västerbotten. Studenter har även praktiserat på företag och organisationer, både nationella och internationella, samt utlandsambassader.

Utlandsstudier

Det finns också möjlighet att studera utomlands. Utöver värdefulla kunskaper kan utlandsstudierna ge dig nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk. Universitetet har avtal med universitet över hela världen. Du kan välja kurser inom din valda inriktning eller valfria kurser.
Läs mer om utlandsstudier

Arbetslivsanknytning under studierna

Inom programmet arbetar vi på olika sätt med att stärka arbetslivsanknytningen under studietiden. Varje höst och vår anordnar vi terminsavslutningar där vi bjuder in tidigare studenter som berättar om deras nuvarande arbeten och om vägen från studier till arbete. Vi bjuder också in nuvarande programstudenter som berättar om sina erfarenheter från att göra praktik på intressanta arbetsplatser. Ett annat exempel på arbetslivsanknytning under studietiden är externa föreläsare, vilket är ett förekommande inslag på de flesta av programmets kurser.

Programöversikt

Gemensamt basblock
Termin 1
Statsvetenskap A 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A 30 hp

Termin 3
Statistik A 15 hp
Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning 15 hp

Fördjupningsblock (en av dessa inriktningar väljs)
Termin 4
- Statsvetenskap B 30 hp
- Nationalekonomi B 30 hp
- Statistik A 15 hp samt valfria kurser /praktik 15 hp
- Freds- och konfliktstudier A 30 hp

Termin 5
- Valfria kurser/praktik 30 hp
- Valfria kurser/praktik 15/15 hp
- Statistik B 30 hp
- Freds- och konfliktstudier B 30 hp

Termin 6
- Statsvetenskap C inkl. examensarbete 30 hp
- Nationalekonomi C inkl. examensarbete 30 hp
- Statistik C inkl. examensarbete 30 hp
- Freds- och konfliktstudier C inkl. examensarbete 30 hp

Efter utbildningen

Efter programmet har du en kvalificerad utbildning och hela världen som potentiellt arbetsfält. Tidigare studenter har idag jobb exempelvis inom kommun, statlig myndighet, departement, privata företag, internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Exempel på anställningar kan variera beroende på vilken inriktning du väljer och inkluderar bland annat handläggare, administratör, utredare, ekonom, statistiker och samhällsanalytiker. Många arbetar inom offentlig förvaltning.

Med en Politices kandidatexamen är du väl förberedd för en masterutbildning och forskarutbildning. 

Examen

Politices kandidatexamen

Anmälan och behörighet

Politices kandidatprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. För fördjupningar inom nationalekonomi eller statistik utöver det som ingår i programmets basblock krävs Matematik 3b eller 3c eller Matematik C.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1256

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Frågor och svar

 • Vad innebär det att man kan välja huvudämne?

  Programmet består av ett basblock och ett fördjupningsblock. Detta innebär att du själv kan anpassa din utbildning mot ett område som passar dig, samtidigt som du som programstudent har platsgaranti på kurserna inom programmet. Alla ämnen du kan välja som inriktning ger dig kunskaper som eftertraktas på arbetsmarknaden, och utbildningen förbereder dig på ett bra sätt för kvalificerade uppgifter oavsett vilket ämne du väljer.

  Fäll ihop
 • Kan man göra praktik inom programmet?

  Inom programmet finns inom vissa inriktningar möjlighet att göra en hel respektive halv termins praktik på en arbetsplats av relevans för utbildningen. Praktikplats anordnas på egen hand genom att söka de platser som annonseras.

  Väljer man freds- och konfliktstudier finns det tyvärr inte utrymme för någon valbar termin och därför heller inte utrymme för praktik. Om du väljer statistik som inriktning finns det utrymme för en praktik under en halv termin medan inriktningarna mot nationalekonomi eller statsvetenskap tillåter dig att göra praktik under en hel termin.

  Fäll ihop
 • Hur ofta har man föreläsning?

  Det skiljer sig lite åt mellan vilket ämne du läser och vilken nivå du läser på men under de inledande terminerna har du oftast mellan 10-15 timmar per vecka med föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Resten av tiden är för att du ska kunna läsa in litteraturen och arbeta med uppgifter och grupparbeten.

  Fäll ihop
 • Måste man läsa alla kurser i basblocket?

  Ja, för en examen krävs det att man har läst 30hp statsvetenskap, 30hp nationalekonomi och 15hp statistik respektive juridisk översiktskurs 15 hp.

  Fäll ihop
 • Jag har läst statsvetenskap och juridik innan, måste jag läsa om dem?

  Har du tidigare läst kurser inom ett av de ämnen som ingår i utbildningen kan du kontakta programvägledaren. Oftast får man tillgodoräkna sig de tidigare studierna och behöver inte läsa dubbelt. Har man läst vid ett utländskt lärosäte kan man få tillgodoräkna sig dessa studier men reglerna är inte lika generösa som mellan svenska universitet och högskolor. Dock finns det ingen rätt att utan prövning få tidigare studier tillgodoräknade.

  Fäll ihop
 • Kan man läsa delar av programmet utomlands?

  Ja, såväl de olika institutionerna som universitetet har utbytesavtal med utländska universitet dit man kan åka som utbytesstudent. Det är även vanligt att man genomför sin praktik utomlands, oftast då på en ambassad eller utländska delar av svenska företag.

  Fäll ihop
 • Hur söker man till programmet?

  Du söker till programmet via antagning.se, enklast är ifall du följer snabblänken på sidan "Anmälan och behörighet".

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledaren