"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Agnes Björn

Nordisk Humanitär Chef, Plan International, tidigare student på Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag? 
Jag arbetar idag som Nordisk Humanitär Chef för Plan International. Jag är baserad i Stockholm nu mer med överser vårt humanitära stöd till
Plan International Federationen från ett nordiskt perspektiv. Jag arbetade utomlands flera år i humanitära kriser ibland annat Kenya, Palestina, Jordanien och Peru innan jag började för Plan International. Nu ingår
det även i min roll att åka ut till nya humanitära kriser som insatschef för att stötta upp vår verksamhet i fält. Det har tagit mig bland annat till Tanzania och Nigeria för att arbeta med våra humanitära insatser där.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
Jag leder den strategiska inriktningen av våra humanitära program i ett tjugotal länder, jag representerar Plan International i många externa sammanhang och driver vårt humanitära påverkansarbete framåt, arbetar med vår internationella federation för att stärka våra responser globalt och är chef över ett tiotal medarbetare på kontoret i Stockholm, samt sex personer i Norge och Finland.

Vilken nytta har du har av utbildningen på IKK-programmet? 
Jag fick genom IKK programmet mycket god inblick i hur humanitära insatser går till och den akademiska grunden med freds- och konflikt studier har varit perfekt för mitt arbete idag. Den praktiska biten som vi gjorde med MSB gjorde mig förberedd på mycket som jag sedan utfört i mitt yrkesliv. Jag har
bott på humanitära baser på många platser nu runt om på jorden och bland annat på MSB:s vilket varit lite som att återuppleva studietiden.

Har du några tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig inför arbetslivet?
Att besluta sig tidigt om du vill arbeta internationellt eller i Sverige främst. Sedan basera sina val av kurser och praktik utifrån det perspektivet. Vill du jobba internationellt bör du ta dig ut så snart som möjligt och läsa utomlands, göra praktik, resa etc. Många som jag har träffat har svårt att bestämma sig för om de vill bo och jobba i Sverige eller internationellt vilket gör att deras val av kurser eller praktik inte hjälper dem närmare ett jobb
efteråt. Tänk på att de allra flesta arbetsplatser inom biståndssektorn i Sverige kräver att du ska ha jobbat utomlands innan.

Finns det något övrigt som du tycker är viktigt att nämna om dina studier och ditt arbetsliv? 
En internationell karriär kräver arbete utomlands i många år, en hel del personliga uppoffringar, och att du konkurrerar på internationell nivå vilket gör att det är väldigt slitiga år i början. Jag och min sambo hade bland annat långdistansförhållande i flera år när jag var i Gaza och jobbade, eftersom familj inte fick besöka Gaza då säkerhetsriskerna var för stora. Det gjorde att vi sågs var 6-8 vecka under den perioden. Det är snarare ett livsstilsval än ett jobb skulle jag säga, men jag älskar det och tycker att arbetet i den multi-kulturella miljön är det mest givande!

Publicerad: 2021-02-08