"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Wärja

Biträdande enhetschef med operativa personalfrågor, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag?
Efter ett halvår av jobbsökande fick jag genom mitt nätverk en timanställning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdraget handlade om att göra en översyn av MSB:s introduktionskurs för insatspersonal som ett led i att ta fram en ny kurs. Det ena gav det andra och jag har varit kvar på MSB sedan dess. Det finns goda karriärmöjligheter inom myndigheten och jag har fått tillfälle att arbeta med utbildnings- och övningsfrågor, styrnings- och inriktningsfrågor, internationellt samarbete (EU, FN, Nato) – allt inom ramen för myndighetens operativa verksamhet. Idag arbetar jag som biträdande enhetschef med operativa personalfrågor på MSB.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
Chefsrollen innefattar ett verksamhets-, budget- och personalansvar för den enhet som ansvarar för kompetensförsörjning av MSB:s operativa uppdrag. Mer konkret handlar det om att leda och utveckla den enhet som arbetar med att hitta rätt kompetens till olika typer av nationella och internationella insatser, förbereda insatspersonal på rätt sätt och stödja dem under pågående insatser, men också att ta tillvara på operativa erfarenheter för att vidareutveckla verksamheten.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på IKK-programmet?
Utbildningen har framförallt gett mig en god kontextförståelse för området krishantering och krisberedskap, men också vikten av att expertis från flera fackområden kan vara nödvändiga för att fatta så välgrundade beslut som möjligt. Att skriva, formulera sig, argumentera och analysera information är verktyg som jag fått med mig från utbildningen och som jag tror kommer väl till pass på många arbetsplatser.

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet? 
Ta vara på möjligheten att göra praktik! Det är ett bra sätt att knyta samman utbildningen med arbetslivet, känna efter i vilken riktning som du vill utveckla dig åt, men också för att skapa kontakter. Ett annat sätt är att engagera sig i någon organisation genom ideellt arbete och som angränsar till programmet.

Finns det något övrigt som du tycker är viktigt att nämna om dina studier eller ditt arbetsliv? 
Min bild är att många från IKK-programmet finns inom framförallt det svenska krisberedskapssystemet, men även internationellt, och att de kontakterna är viktiga att värna. Det händer ofta att jag möter gamla IKK-studenter i olika sammanhang och jag upplever att utbildningen på något vis binder oss samman.

Publicerad: 2021-02-09