"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet i statistik och data science, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Statistics and Data Science

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: SGSDS

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-2526-23

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2019-05-23

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2023-12-05

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet statistik (Statistics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målet för utbildning på grundnivå återfinns i Högskolelagen 1 kap 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska kurser respektive valbara eller fria kurser. I studieplanen framgår vilka kurser som är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och som studenten väljer själv. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Val av valbara kurser görs i samråd med studie-/programvägledaren.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Val av fria kurser görs i samråd med studie- /programvägledaren.

Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Praktik
Praktik är en valbar kurs inom programmet. Studenten har möjlighet att göra praktik en halv termin (15 hp). Studenten ansvarar själv för att ordna en praktikplats i samråd med praktikkursansvarig. Praktiken ska vara relevant för studentens utbildning.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT24

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Statistik A1, 15 hp
Obligatorisk
Statistik A2, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Visualisering av data, 7.5 hp
Obligatorisk
Statistiska tillämpningar, 7.5 hp
Obligatorisk
Introduktion till data science, 3 hp
Obligatorisk
Urvalsmetodik, 4.5 hp 
Obligatorisk
Statistisk kommunikation, 7.5 hp
Obligatorisk

Termin 3

Statistik B: Teori, 15 hp
Obligatorisk
Statistik B: Programmering och modellering, 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

Matematisk analys, 7.5 hp
Obligatorisk
Linjär algebra, 7.5 hp
Obligatorisk
Objektorienterad programmering, 7.5 hp
Obligatorisk
Databasdesign, 7.5 hp
Obligatorisk

Termin 5

Valbara/fria kurser  

Termin 6

Statistik C: Inferensteori, 5 hp
Obligatorisk
Statistik C: Metoder för data science, 10 hp
Obligatorisk
Statistik C: Självständigt arbete, 15 hp
Obligatorisk