"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet i statistik och data science

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Data science handlar om att utifrån stora och komplexa datamängder skapa ny kunskap. På programmet lär du dig metoder och tekniker för att analysera och tolka datamängder och att göra prediktioner. Under en termin kan du välja att göra praktik eller plugga utomlands. Statistiker/data scientists har en viktig roll att fylla i framtiden och du kan jobba med algoritmutveckling, kund- och marknadsanalyser, miljö- och klimatfrågor, opinionsundersökningar eller utvärdering av hälso- och sjukvård.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Statistikkurserna i programmet ger förståelse för statistiska resonemang och kunskap om de tekniker som tillämpas vid statistiska undersökningar. De ger också en djup och bred kunskap om statistiska metoder och tekniker för att tolka och analysera datamängder samt göra prediktioner. En viktig aspekt är att kunna bedöma rimligheten och säkerheten i de slutsatser som dras. I programmet ingår också kurser om statistisk kommunikation och visualisering av data. Programmet ger även kunskap och kompetens inom programmering, databashantering och matematik som är viktiga för en statistiker/data scientist.

En valfri termin

Den valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden där du kan tillämpa kunskaperna genom att läsa valbara/valfria kurser vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte. Du kan också välja att göra praktik eller utbytesstudier under denna termin.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Programöversikt

Termin 1
Statistik A1, 15 hp
Statistik A2, 15 hp

Termin 2
Visualisering av data, 7.5 hp
Statistiska tillämpningar, 7.5 hp
Introduktion till data science, 3 hp
Urvalsmetodik, 4.5 hp 
Statistisk kommunikation, 7.5 hp

Termin 3
Statistik B: Teori, 15 hp
Statistik B: Programmering och modellering, 15 hp

Termin 4
Matematisk analys, 7.5 hp
Linjär algebra, 7.5 hp
Objektorienterad programmering, 7.5 hp
Databasdesign, 7.5 hp

Termin 5
Valbara/fria kurser  

Termin 6
Statistik C: Inferensteori, 5 hp
Statistik C: Metoder för data science, 10 hp
Statistik C: Självständigt arbete, 15 hp

Efter utbildningen

Behovet efter statistiker/data scientists ökar i samhället och det finns en bred arbetsmarknad inom såväl privat som offentlig sektor, hos olika myndigheter och företag som hanterar stora mängder data. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Ett varierande yrke

Arbetsuppgifterna för en statistiker/ data scientist är mångskiftande och kan handla om att göra marknadsundersökningar, prognosberäkningar, kvalitetsstyrning inom industrin, utvärdera effekten av politiska reformer, planera försök för att utvärdera effekten av läkemedel, finna riskfaktorer för sjukdomar samt göra undersökningar av finansiella marknader och samhällsekonomin.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statistik.

Anmälan och behörighet

Programmet i statistik och data science, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1292

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Ansvarig för programmet är Maria Karlsson.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Maria Karlsson