Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att läsa programmet på distans via internet – hur funkar det?

När du läser teologprogrammet via internet sker all undervisning via en nätbaserad kursplattform. Inloggningsuppgifter till och instruktioner om kursplattformen får du i samband med ditt välkomstbrev när du blivit antagen.

Under första året läser du en kurs som består av 8 moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker genom att du tar del av inspelade föreläsningar och kompletterande skriftligt material. Från det att föreläsningarna publicerats på kursplattformen kan du ta del av dessa så många gånger som du vill och när du själv har tid. Interaktionen mellan dig och dina medstudenter och med lärarna sker via meddelandefunktioner eller chattar på kursplattformen.

Tentamen sker normalt som en hemtentamen under de två sista dagarna under respektive moment med möjlighet till omtentamen efter en tid. Tentamen blir normalt tillgänglig på kursplattformen och den skickar sedan in via kursplattformen. Varje moment examineras genom tentamen samt inlämningsuppgifter.

Från och med programmets andra år är alla kurser valbara halvfartskurser på 15hp. För varje termin söker du inom programmet två sådana kursen som du läser parallellt. Från och med termin tre kan examinationsformerna variera beroende på vilken kurs du läser. Det kan också förekomma seminarier via internet som du förväntas delta på. Under programmets sista termin skriver du normalt ditt examensarbete (kandidatuppsats). I samband med examensarbetet krävs närvaro vid två tillfällen på plats vid campus på Umeå universitet.