"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Teologprogrammet - kandidatutbildning

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Kunskaper om religion och teologi är viktiga i dagens samhälle och ger ökad förståelse av kulturer, trosuppfattningar och religiösa praktiker. Programmet ger dig en bred teologisk utbildning med möjlighet till fördjupning i dina intressen. Du förbereder dig för att arbeta med frågor om religion och teologi inom olika områden som kultur och media, frivilligorganisationer och offentlig förvaltning, samt i olika religiösa samfund.

Under utbildningen

När du läser teologi utvecklar du din förmåga att förstå och analysera människans tänkande om och förståelser av religion och trosuppfattningar och hur det är relaterat till samhället och verkliga livet. Du lär dig också hur detta tar sig uttryck i olika läror och praktiker både i historia och nutid. I programmet ingår flera ämnesområden inom teologi och religionsvetenskap. Du börjar med en bred gemensam grundkurs i teologi och religionsvetenskap och fördjupar dig sedan inom de specifikt teologiska områdena bibelvetenskap, systematisk teologi och etik samt historisk och praktisk teologi. Genom att välja kurser utifrån dina intressen sätter du också din egen prägel på utbildningen.

Utbildningens upplägg

Första året på kandidatprogrammet är gemensamt och här får du en introduktion i teologins och religionsvetenskapens olika områden genom ett antal delkurser. De fem delområdena kallas bibelvetenskap, historisk och praktisk teologi, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap samt systematisk teologi och etik.

Under andra och tredje året fördjupar du dig inom delområdena bibelvetenskap, historisk och praktisk teologi samt systematisk teologi. Du kan också välja att läsa fria kurser inom andra ämnen som intresserar dig (maximalt 30 högskolepoäng vilket motsvarar en termins studier). Du skriver också ett självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats där du fördjupar dig i ett teologiskt område du är intresserad av. Det finns även goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen till något av våra partneruniversitet utomlands.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska.

Läs Teologprogrammet på plats i Umeå

Du kan välja att läsa Teologprogrammet som en så kallad campusutbildning på plats i Umeå vilket innebär att den största delen av föreläsningar, uppgifter och prov görs i Umeå universitets lokaler (campus). Du som läser på plats i Umeå får en nära kontakt med studiekamrater och lärare och deltar i seminarier, diskussioner och gruppövningar på universitet. Vissa delar av dina kontakter med lärare, utdelning av uppgifter, scheman och tider för prov sker via en kursplattform på internet vilket gör att du som väljer att läsa på plats i Umeå ändå måste ha viss datorvana och tillgång till dator med internetuppkoppling.

Läs Teologprogrammet på distans via internet

Du kan välja att läsa Teologprogrammet som distansutbildning via internet, vilket innebär att den största delen av undervisningen, kontakter med lärare, uppgifter och prov sker via en kursplattform på internet istället för i Umeå universitets lokaler. Om du väljer att läsa programmet via internet måste du ha datorvana, tillgång till dator och internetuppkoppling. Under termin 3-6 förväntas du också vid vissa fasta tider delta i undervisning på kursplattformen på nätet. Vid prov och vissa examinerande seminarier är det obligatoriskt att delta via internetuppkoppling vid fasta tider. Under din sista termin ska du också vara med vid ett antal obligatoriska träffar på plats i Umeå universitets lokaler i samband med presentation och bedömning av examensarbetet.

Läs mer om hur distansstudier via internet fungerar

Programöversikt

År 1
Teologi, grundkurs.

År 2-3
Valbara kurser (om sammanlagt minst 75 hp) inom: exegetik (kan läsas med grekiska eller hebreiska), historisk och praktisk teologi, systematisk teologi och etik. Möjlighet att läsa valfria kurser inom andra ämnen (max 30 hp, till dessa kurser erbjuds dock inte platsgaranti utan de söks som fristående kurser). Kandidatuppsats.

Efter utbildningen

I dagens globaliserade värld behövs människor med kunskap i teologiska frågor inom allt fler områden. Som teolog har du kompetens att tolka, analysera och arbeta med dessa frågor inom många delar av samhället. Du kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta inom utbildning, kultur och media, och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och offentlig sektor. Teologie kandidat- eller teologie magisterexamen kan också utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, till exempel präst, pastor och diakon.

Sugen på att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst kandidatprogrammet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Vid Umeå universitet kan du då välja att fortsätta med Teologprogrammet - magisterutbildning, eller läsa fristående kurser inom religionsvetenskap och teologi på magister- och masternivå. En magister- eller masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning och ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en teologie kandidatexamen.Teologie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Theology. Examen utfärdas i  huvudområde teologi (Theology)

Anmälan och behörighet

Teologprogrammet - kandidatutbildning, 180 hp

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1130

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

7 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1118

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Mikael Lundmark, studievägledare