"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörighetsbedömning och ansökan

För att antas till programmet måste du ha både grundläggande och särskild behörighet. Särskild behörighet är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som måste bedömas. Den bedömningen görs enligt en särskild process och kunskapskriterier.

Grundläggande behörighet

För att antas till programmet måste du ha grundläggande behörighet. Grundläggande behörigheten kan du få på flera olika sätt, men det vanligaste är med ett slutbetyg från gymnasiet. Om du vill veta mer om de olika sätten att få grundläggande behörighet kan du läsa mer hos antagning.se.

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om vad reell kompetens är och hur du kan få den prövad hos antagning.se.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet för att studera måste du ha särskild behörighet, det vill säga kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram. Den särskilda behörigheten är alltså inte kurser i gymnasieskolan utan de yrkeskunskaper du kan ha fått genom att ha jobbat inom ett yrke eller en bransch, eller läst på universitet, högskola eller folkhögskola. För att alla som söker ska bedömas likadant, bedöms yrkeskunskaperna i form av kunskapskriterier.

För varje yrkesprogram finns en speciell lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen:

Ansökan

För att ansöka till Yrkeslärarprogrammet måste du göra två saker:

1. Behörighetspröva dina yrkeskunskaper via ValiWeb® samt

2. Ansöka till yrkeslärarprogrammet på www.antagning.se.

Här nedan förklaras dessa viktiga steg mer i detalj. Om du inte gör både steg 1 och 2 kommer du inte kunna antas till programmet. Om du har fått dina yrkeskunskaper bedömda tidigare så kan du ansöka direkt till programmet. Om det var mer än två år sedan du fick dina yrkeskunskaper bedömda kontakta programstudievägledare.

1. Behörighetsprövning av yrkeskunskaper
Vi behörighetsprövar din yrkeserfarenhet och yrkeskunskaper i samarbete med ValiWeb i Skellefteå.

Du går in på Valiweb och gör en digital kompetenskartläggning. Hur du gör den digitala kartläggningen kan du se i instruktionsfilmen "Steg för steg" som finns hos Valiweb. På den sidan finns även all annan information om kartläggningen. Bedömningsprocessen tar tid, och det är därför bra om du börjar med din kompetenskartläggning så tidigt som möjligt.

Den kan påbörjas redan i februari inför hösterminsstart. Handläggare på ValiWeb kommer att kunna stötta dig så att du får fram alla dina kunskaper.

Kompetenskartläggningen måste vara avslutad senast 17 april och alla handlingar inskickade till ValiWeb.

2. Anmälan till yrkeslärarprogrammet senast 15 april 2023
Du gör din ansökan via www.antagning.se. Där kan du följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked. Gymnasiebetyg som styrker grundläggande behörighet laddar du upp på Antagning.se eller skickar till Antagningsservice per post.

Antagning och urval
När bedömningen av den särskilda behörigheten (dina yrkesämnen) är klar tas beslut om antagning till programmet. Om du uppfyller behörighetskraven i ett eller flera ämnen som kunnat bedömas, blir du antagen till programmet. Vi har på det här programmet platsgaranti, vilket betyder att alla som har grundläggande och särskild behörighet får en plats på programmet.

Senast uppdaterad: 2024-04-12