"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Yrkeslärarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 3 år (deltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Programmet passar både dig som redan arbetar i gymnasiet som yrkeslärare och dig som vill yrkesväxla till lärare.

Vill du prova på att läsa en kurs först?

Kursen Introduktionsutbildning Yrkeslärare, 7,5 hp ges med 25 procents takt under höstterminen 2024. Kursen riktar sig både till dig som arbetar som obehörig yrkeslärare men också till dig som är intresserad av att yrkesväxla men inte har bestämt dig riktigt om du vill söka programmet. Det är en fristående kurs som dels kan ses som en prova-på-kurs som ger grundläggande kunskaper om vad det innebär att studera till yrkeslärare, dels som en form av fortbildning för obehöriga yrkeslärare. I kursen behandlas yrkeslärarens uppdrag och undervisnings- och bedömningsfrågor.

Information om kursen.

Vad tycker studenterna?

På yrkeslärarprogrammet går teori och arbete hand i hand

Läs intervjun med Joakim som tidigare drivit en färgbutik

Med yrkeslärarprogrammet kan Malin kombinera det hon brinner för – vård och undervisning

Läs intervjun med Malin som tidigare arbetat inom vården

Under utbildningen

I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du lär dig att bedöma elevers lärande och utveckling samt hur prestationer kan betygsättas. Du får även kunskaper om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt hållbart perspektiv.

Yrkeslärarutbildningen innehåller två områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på en skola. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Din VFU-kurs är förlagd till det sista läsåret på programmet och du erbjuds utföra VFU i tjänsten, förutsatt att du har anställning i relevant verksamhetsområde och undervisar i det ämne du är antagen till. 

Om du saknar anställning så kommer Lärarhögskolan erbjuda och utföra VFU-placering i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal.

För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.

Distansstudier

Utbildningsstart hösten 2024
Du läser programmet på distans med 50 procents takt och kommer att ha 3 träffar per termin på campus i Umeå. Varje träff är vanligtvis 2 dagar lång. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via lärplattformen Canvas och via Zoom, och måste därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Programmet startar måndagen den 2 september 2024.

Måndag 2 sept (em) – Tisdag 3 sept (fm): Introduktionsdagar för programmet.

Tisdag 3 sept (em) – Onsdag 4 sept (em): Kurstart Kunskap, undervisning och lärande 1, 10 hp (KUL 1)

På lärplattformen Canvas kommer det inför programstart finnas information om introduktionsdagarna och om den första kursen exempelvis ett mer detaljerat schema med tider och lokaler och beskrivning av hela programmet.

Vilka yrkesämnen har du kunskaper i?

Eftersom du inte läser några ämnen i programmet är de yrkeskunskaper du har sedan tidigare basen för de yrkesämnen du ska undervisa i gymnasiet. Du måste därför i samband med din ansökan till programmet kunna styrka att du har gedigna praktiska och teoretiska yrkeskunskaper i minst ett yrkesämne. Det är de yrkeskunskaper du kan ha fått genom att ha jobbat inom ett yrke eller en bransch, eller läst på universitet, högskola eller folkhögskola.

Läs mer här om behörighetsbedömningen av dina yrkesämnen och om ansökan till programmet

Har du redan arbetat som yrkeslärare i mer än åtta år?

Om du redan arbetar som yrkeslärare och har gjort det i mer än 8,5 år, kan du ansöka till VAL (Vidareutbildning av lärare). Du läser då en förkortad utbildningsvetenskaplig kärna.

Läs mer om VAL

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60hp, samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp.

Efter utbildningen

Som yrkeslärare arbetar du i något av gymnasieskolans yrkesprogram inom det yrkesområde i vilket du vill undervisa.

Anmälan och behörighet

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Kunskapskriterier för det eller de ämnen som du ansöker om finner du UHRs hemsida (www.uhr.se). Behörighet styrks i två steg. Steg 1: Grundläggande behörighet via www.antagning.se. Steg 2: Särskild behörighet via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu

Urval

Platsgaranti

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P6300

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

behörighetsbedömning och ansökan

Förutom grundläggande behörighet måste du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.  Läs mer om behörighetsbedömning och ansökan.

Vanliga frågor

För dig som redan är utbildad yrkeslärare

Kurs: Specialpedagogik för yrkeslärare

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolans kansli
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter