Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Yrkeslärarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 3 år (deltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till.

Under utbildningen

Yrkeslärarutbildningen innehåller två områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Med stöd av en handledare kommer du att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan i den del av utbildningen som kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar. Alla lärarstudenter genomför VFU vid en skola i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun eller sin hemortskommun, om inte annat är överenskommet.

Du som avser att göra VFU inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun eller Sollefteå kommun får inte ordna plats själv eftersom Umeå universitet har avtal med dessa om VFU-placeringar. Du som avser att göra VFU utanför vårt avtalsområde måste kontakta skolan där du önskar genomföra din VFU och diskutera möjligheten med rektor/skolhuvudman. Därefter mejlar du relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar utbildningen.

Distansstudier

Du läser programmet på distans, men kommer att ha 2-3 träffar per termin i Umeå. Varje träff är 2-3 dagar lång. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform, och måste därför ha en dator och internet.

Behörighetsbedömning och ansökan

Eftersom du inte läser några ämneskunskaper i programmet är de yrkeskunskaper du har sedan tidigare basen för de yrkesämnen du ska undervisa i. Du måste därför i samband med din ansökan kunna styrka att du har gedigna praktiska och teoretiska yrkeskunskaper.

Läs mer om behörighetsbedömning och ansökan

Har du redan arbetat som yrkeslärare i mer än åtta år?

Om du redan arbetar som yrkeslärare och har gjort det i mer än åtta år under den senaste 15-årsperioden, kan du ansöka till VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare som saknar examen). Du läser då en förkortad utbildningsvetenskaplig kärna.

Läs mer om VAL-projektet

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna, I, II och III, 60hp, samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp.

Efter utbildningen

Som yrkeslärare arbetar du i något av gymnasieskolans yrkesprogram inom det yrkesområde i vilket du vill undervisa.

Anmälan och behörighet

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Kunskapskriterier för det eller de ämnen som du ansöker om finner du UHRs hemsida (www.uhr.se). Behörighet styrks i två steg. Steg 1: Grundläggande behörighet via www.antagning.se. Steg 2: Särskild behörighet via ValiWeb, www.valiweb.se

Urval

Platsgaranti

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P6300

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

behörighetsbedömning och ansökan

Förutom grundläggande behörighet måste du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.  Läs mer om behörighetsbedömning och ansökan.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolans kansli
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter