"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

På yrkeslärarprogrammet går teori och arbete hand i hand

Efter nästan 20 år som egen företagare var det dags för Joakim Ekbäck Eriksson att göra något nytt. Ett jobb som yrkeslärare blev hans och nu jobbar han deltid parallellt med studier på halvfart och distans för att få lärarbehörighet.

Du har lång yrkeslivserfarenhet som grund för ditt lärarjobb. Berätta!

– Jag är 52 år, kommer från Dorotea men är Lyckselebo sedan 25 år och har familj. På gymnasiet läste jag handel och kontor och har efter det arbetat

inom olika yrken som alla haft med handel att göra. I 18 år var jag egen företagare och drev färgbutik i Lycksele. För tre och ett halvt år sedan beslutade jag och min kompanjon oss för att göra något nytt. En tjänst som yrkeslärare blev ledig på Tannbergsskolans gymnasium – jag sökte och fick den.

Då hade du ingen erfarenhet av läraryrket. Hur var det att komma till gymnasiet utan utbildning och erfarenhet?

– Jag hade varit handledare för elever på skolan tidigare, men det är klart att det var en omställning att gå från färghandlare till lärare. Vissa moment kände jag mig lite osäker inför men jag hade flera erfarna kollegor som hjälpte mig med planering och hur jag skulle lägga upp lektioner.

– Efter ett par år fick jag frågan från Lycksele kommun om jag var intresserad av att studera på yrkeslärarprogrammet på Umeå universitet för att få behörighet som lärare. Utbildningen vänder sig till den som har goda yrkeskunskaper i yrken inom gymnasieskolans yrkesprogram. Det kändes förstås intressant och jag fick ett förmånligt upplägg – jag jobbar 75 procent, studerar halvtid på distans med tre campusträffar per termin och har heltidslön.

Hur fungerar det att studera och arbeta parallellt?

– Det fungerar bra. Den största fördelen är att jag direkt kan prova det vi studerar och se hur det fungerar. Eleverna ger mig feedback och motivation att utvecklas vidare. Det finns egentligen inga nackdelar med att studera och jobba parallellt. Visst kan det bli intensivt i perioder när till exempel tentamen på universitetet och utvecklingssamtal i skolan krockar, men det är bara under någon kortare tid så det fungerar.

Vilken nytta har du av din långa arbetslivserfarenhet när du är i skolan?

– Som yrkeslärare har man ju två uppdrag – man ska ha goda kunskaper om sitt ämnesområde och samtidigt kunna förmedla kunskaperna på ett pedagogiskt sätt. Det är en stor fördel att känna till hur det fungerar utanför skolan både som anställd och som företagare.

Hur fungerar det att studera på distans?

–  Uppgifterna läggs ju ut på vår digitala plattform och det fungerar bra, men om jag ska vara ärlig så är jag ofta ute i sista stund. Jag tjatar på mina elever att de ska börja läsa i god tid men gör det inte alltid själv. Jag är ledig för studier en dag i veckan och om jag behöver ta ledigt vid andra tillfällen, för campusträffar och annat, så fungerar det bra.

– I början var det svårt för mig att förstå det akademiska språket i texterna som vi skulle läsa. Jag var inte van och hade inte studerat sedan gymnasiet på 1980-talet. Det gjorde att studierna tog lite tid då jag ju också fick lov att lära mig att skriva lite mer akademiskt.

Vad bidrar yrkeslärarprogrammet med för ditt jobb?

– Jag känner att jag får mycket större möjligheter att ge eleverna en riktigt bra utbildning. Det är ju ett ansvar som man har som lärare. Gymnasiet är ju språngbrädan ut i vuxenlivet och jag vill att eleverna ska ha en positiv känsla av att "Det här var bra. Nu kan jag gå vidare." Många elever är oroliga när de kommer till oss i årskurs 1 och att då få se dem gå ut årskurs 3 med större självförtroende och en beredskap för vuxenlivet är nog det som är mest tillfredsställande med att arbeta som lärare.

Namn: Joakim Ekbäck Eriksson

Bor: I Lycksele.

Arbete: Yrkesärare på Tannbergsskolans gymnasium i Lycksele. Tidigare egen företagare med färghandel.

Studier: Tredje terminen av sex på halvfart och distans på yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet.

Publicerad: 2022-09-13