"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Södergren

WCMM-associerad forskare

Ateroskleros vid reumatologisk sjukdom: Konsekvenser av inflammation, metabolism och behandling 

Ateroskleros har blivit alltmer känd som en inflammatorisk sjukdom där utvecklingen av aterosklerotiska plack har flera likheter med den inflammatoriska och immunologiska processen vid reumatologiska sjukdomar. Inflammatoriska reumatologiska sjukdomar uppträder hos flera procent av befolkningen.

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste, med en prevalens på 0,5-1%. För spondartriter, som bland annat innefattar psoriasisartrit (PsA) och ankyloserande spondylit (AS), beräknas prevalensen vara omkring 0,5% för varje sjukdom. Idag är en ökad förekomst av ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med reumatologiska sjukdomar välkänd. Hur utvecklingen skiljer sig från den i den allmänna befolkningen har inte fastställts.
 
Syftet med våra vidare studier är att studera den inflammatoriska process som ligger bakom aterosklerosutvecklingen genom att undersöka epidemiologin bakom, patogenetiska faktorer för och utfallet efter kardiovaskulär sjukdom hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Dessa studier kan öka möjligheten till förebyggande av kardiovaskulär sjukdom och därmed minskat lidande och ökad livskvalitet hos dessa patienter och dessutom bidra till kunskapen om den underliggande patogenesen vid ateroskleros i den allmänna befolkningen.

Anna Södergren

Senast uppdaterad: 2022-12-08