"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansök om att bli anknuten till Arktiskt Centrum

Du som forskar eller doktorerar inom arktisk forskning kan bli anknuten till Arktiskt centrum.

Arktiska forskare vid Umeå Universitet

En film med ett urval av de många forskare som är affilierade till Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet.

Är du forskare eller doktorand som forskar i det nordliga området? Eller söker du ett nätverk för att utveckla din arktiska forskning? Då inbjuder vi dig att bli anknuten till Arktiskt centrum. 

Vårt mål är bl.a. att initiera nya forskningsprojekt, stödja pågående forskning, sprida information och bidra till den politiska och allmänna debatten om arktiska frågor.

Räknas jag som en arktisk forskare?

Många forskare som arbetar med frågor som är relevanta för Arktis upplever inte nödvändigtvis sig själva som arktiska forskare. Du kanske ser Arktis som en strikt definierad is-täckt region, men Arktis är egentligen så mycket bredare än så. Du är en arktisk forskare om ditt forskningsämne eller dina forskningsfrågor, din plats eller ditt fältområde är i Arktis. Inom Sverige räknas därtill Norrbotten, Västerbotten och fjällkedjan. Detta gäller också dig om ditt arbete direkt eller indirekt påverkar Arktis eller de samhällen som lever där. Du räknas också som en arktisk forskare om din data har samlats i Arktis, rör arktiska spörsmål, eller om ditt arbete i en forskningsgrupp som handlar delvis inom Arktis. Och självklart kan du också självidentifiera som en arktisk forskare!

Vad vi gör för dig

Genom oss får du en möjlighet att fördjupa det arktiska perspektivet i din forskning. Vi bjuder in dig till lunchseminarier, workshops, föreläsningar och konferenser som anordnas av Arktiskt centrum.

Vi kommer också att hjälpa dig att bevaka olika möjligheter till forskningsfinansiering och internationella samarbeten samt arktiska evenemang som du kan vara intresserad av. Vi strävar efter synergieffekter som leder till nya samarbetsstrukturer över ämnesgränserna och i förlängningen till nya projekt. Dessutom kan du som affilierad forskare söka strategiska medel från Arktiskt centrum varje termin för att hjälpa dig i din forskning.

Vårt viktigaste mål är att ge dig nya möjligheter, stärka din forskning och öka din synlighet.

Extern anknytning

Är du inte anställd vid Umeå universitet men aktiv i eller intresserad av arktisk forskning finns möjligheten att knyta dig personligen eller din organisation till oss via extern anknytning. Du får då ta del av våra informationsbrev, utskick samt inbjudningar till arrangemang. 

Ansökan

Använd formuläret nedan för att antingen ansöka om att bli anknuten forskare, eller för att uppdatera din redan befintliga profil.

Ansökan om att bli en anknuten forskare till Arktiskt centrum vid Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2023-03-29