Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid biblioteket

Här hittar du oss som arbetar vid Umeå universitetsbibliotek.

Anställda medarbetare

Anders Karlsson, första bibliotekarie
Telefon
090-786 62 04
Anders Lennver, bibliotekarie
Telefon
090-786 95 96

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering, men även en del med undervisning.

Anna-Lena Boström, bibliotekarie
Telefon
090-786 65 28

Jag arbetar främst med: inköp av kurslitteratur

Anneli Fredriksson, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 79

Jag arbetar främst med katalogisering av böcker och hantering av pliktleveranser.

Anneli Åström, bibliotekarie
Telefon
090-786 63 79

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker.

Annika Pudas, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 73

Jag arbetar bland annat med läs- och skrivstöd, frågor om försenade böcker och i biblioteket på Konstnärligt campus.

 

Bertil Eriksson, biblioteksassistent
Telefon
090-786 54 81
Charlotta Turborn, bibliotekarie

Min avdelning är Media och jag arbetar till största delen på biblioteket på Konstnärligt campus där jag är platssamordnare.

Christer Karlsson, avdelningschef

Arbetar som stf överbibliotekarie och avdelningschef vid Umeå universitetsbibliotek för avdelningen Arkiv och specialsamlingar.  

Christian Forsehag, bibliotekarie
Telefon
090-786 73 36

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker, men även en del med bibliotekssystem.

Elin Trygg, bibliotekarie
Telefon
090-786 52 75

Jag arbetar med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser.

Elisabeth Johansson, bibliotekarie
Telefon
090-786 88 05

Jag arbetar med urval och katalogisering av tryckta och elektroniska böcker inom medicin och hälsa. Jag undervisar på kursen Informationssystem och handleder också i litteratursökning.

Emil Öhlén, bibliotekarie
Telefon
090-786 56 74

Jag arbetar bland annat med fjärrutlån till andra bibliotek och med passtjänstgöring i informationsdisken. 

Erik Vesterberg, kommunikatör
Telefon
090-786 70 54

Jag arbetar med förvaltning av bibliotekets webbplats, kommunikation och grafisk design.

Fredrik Ragnarsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 98 09

Jag arbetar främst med bibliotekssystem, bibliotekets söktjänst och bibliotekets e-resurser.

Frida Olajos, bibliotekarie (tjänstledig)
Telefon
090-786 63 49
Gabriel Runeby, bibliotekarie
Telefon
090-786 98 38

Jag arbetar främst med att ordna och förteckna arkiv.

Gunnar Hellenstam, biblioteksassistent
Telefon
090-786 92 05
Hanna Olsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 90 95

Jag arbetar främst med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser och som webbredaktör för bibliotekets hemsida.

Helen Hed, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 78

Bibliotekarie. Ingår i den grupp som bemannar Studieverkstaden.

Helen Landby, ekonomiadministratör
Helena Haage, arkivarie
Telefon
090-786 58 75

Jag arbetar framför allt med att ordna och förtckna personarkiv 

Helena Lindblom, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 82

Jag arbetar med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets böcker samt med DiVA, universitetets publiceringsdatabas.

Helene Rova, bibliotekarie
Telefon
090-786 96 98

Jag arbetar med inköp och katalogisering av både tryckta och elektroniska böcker i Medicinska bibliotekets mediagrupp.

Helene Svensson, bibliotekarie
Telefon
090-786 55 07

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker.

Henrik Andersson, bibliotekarie
Telefon
090-786 90 84

Jag arbetar bland annat med läs- och skrivstöd, kravfrågor och fjärrutlån till andra bibliotek.

Ina Nordenström, bibliotekarie
Telefon
090-786 88 10

Jag arbetar främst med bibliotekets e-resurser.

Jan Eklöf, bibliotekarie
Telefon
090-786 60 32
Jill Henriksson, bibliotekarie
Telefon
090-786 58 40

Jag arbetar med fjärrlån, inköp(UB), antikvariska inköp(UB) och katalogisering. Är verksam i konstföreningen ARTE.

Josefin Rönngren, bibliotekarie
Telefon
090-786 53 05

Jag är samordnare för bibliotekets webbredaktion och jobbar mest med innehållet på vår webbplats.

Josefina Mäki, bibliotekarie
Telefon
090-786 98 41

Jag arbetar främst med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser och är kontaktbibliotekarie för polisutbildningen.

Josefine Sörlin, bibliotekarie
Telefon
090-786 88 15

Jag arbetar med inköp och katalogisering av både tryckta och elektroniska böcker i Medicinska bibliotekets mediagrupp.

Kerstin Ånäs, bibliotekarie
Telefon
090-786 61 21

Jag arbetar främst med inköp av böcker och katalogisering.

Kristoffer From, systemutvecklare
Telefon
090-786 80 21
Lars Iselid, bibliotekarie
Telefon
090-786 55 25
Lars Lindström, biblioteksassistent
Lillemor Lyrén, bibliotekarie
Telefon
090-786 66 44

Jag arbetar främst med undervisning och handledning.

Lina Karlsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 96 97
Linn Lindgren, bibliotekarie
Telefon
090-786 56 39

Jag jobbar i teamet för Publicering och forskarstöd. Jag arbetar främst med avhandlingar i DiVA och det mesta som rör spikningar.

 

Lisa Berglund, bibliotekarie
Telefon
090-786 66 16

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med bibliotekets publika IT-miljö samt med 3D-skrivarna.

Lizette Odeblom, avdelningschef
Telefon
090-786 91 72

Jag är avdelningschef för Kundservice. Min avdelning ansvarar bl.a. för extern och intern kommunikation, lokaler samt fjärrlåneservice till andra bibliotek. 

Magnus Olsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 81

Jag arbetar med undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Malin Josefsson, avdelningschef

Jag arbetar som avdelningschef med ansvar för inköp och katalogisering av både tryckt och elektronisk media på UB och KC-biblioteket. 

Malin Nilsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 88 09

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med övergripande kommunikationsfrågor samt som webbredaktör för bibliotekets externa webbplats.

Maria Martinsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 59 92

Jag arbetar med läs- och skrivstöd samt fjärrutlån till andra bibliotek.

Marie Malmi, biträdande avdelningschef
Telefon
090-786 97 58

Jag arbetar på Media som biträdande avdelningschef med ansvar för inköp och katalogisering av både tryckt och elektronisk media på UB och KC-biblioteket

Mikael Gardfjäll, bibliotekarie
Telefon
090-786 60 46

Jag arbetar främst med inköp och fjärrinlån av böcker samt katalogisering. 

Niklas Lehto, bibliotekarie
Telefon
090-786 80 66
Niklas Åkerlund, bibliotekarie
Telefon
090-786 58 76

Jag arbetar med äldre tryck och digitisering

Ola Boström, systemutvecklare
Telefon
090-786 61 36
Ola Sundqvist, bibliotekarie
Telefon
090-786 79 61
Per Österlund, systemutvecklare

Arbetar med IT-arkitektur och verksamhetsutveckling. Fenomenalt skoj!

Petra Mörtvik, bibliotekarie
Telefon
090-786 58 62

Jag arbetar främst med inköp av kurslitteratur samt katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser.

Pär Göransson, hustekniker

Hustekniker med utgångspunkt på Universitetsbiblioteket.

Pär Sundling, bibliotekarie
Telefon
090-786 79 88
Rubén López Ortega, bibliotekarie (tjänstledig)
Telefon
090-786 68 77

Jag arbetar främst med katalogisering

Sanna Ulfsparre, bibliotekarie
Telefon
090-786 60 62

Jag arbetar i teamet för Publicering och forskarstöd och i universitetsbibliotekets webbredaktion.

Stefan Fleig, bibliotekarie
Telefon
090-786 59 98
Susanne Eriksson, biblioteksassistent
Telefon
090-786 51 44
Susanne Lundberg, bibliotekarie
Telefon
090-786 69 66

Jag arbetar med undervisning, handledning och fjärrlån.

Susanne Sjöberg, kommunikatör

Jag arbetar med bibliotekets strategiska kommunikation, såväl internt som externt.

Thomas Kieselbach, forskningssamordnare
Telefon
090-786 55 33

Thomas Kieselbach samordnar den universitetsövergripande organisationen för hantering, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata.

Urban Kärrholt, biblioteksassistent
Telefon
090-786 53 96
Åsa Persson, biblioteksassistent
Telefon
090-786 53 92