Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid biblioteket

Här hittar du oss som arbetar vid Umeå universitetsbibliotek.

Anställda medarbetare

Alexander Näslund
Telefon
090-786 97 17
Amanda Lindgren
Telefon
090-786 64 98
Anders Karlsson
Telefon
090-786 62 04
Anders Lennver
Telefon
090-786 95 96

Jag arbetar främst med inköp, katalogisering och undervisning. Dessutom är jag kontaktperson för EDC (Europeiskt dokumentationscentrum) på Umeå universitet.

Anneli Fredriksson
Telefon
090-786 91 79

Jag arbetar främst med katalogisering av böcker och hantering av pliktleveranser.

Anneli Åström
Telefon
090-786 63 79

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker.

Annika Bindler
Telefon
090-786 50 96
Annika Pudas
Telefon
090-786 91 73

Jag arbetar bland annat med läs- och skrivstöd och i biblioteket på Konstnärligt campus.

 

Charlotta Turborn

Min avdelning är Media och jag arbetar till största delen på biblioteket på Konstnärligt campus där jag är platssamordnare.

Christian Forsehag
Telefon
090-786 73 36

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker, men även en del med bibliotekssystem.

David Södermark
Telefon
090-786 54 01
Elias Söderström
Elin Trygg
Telefon
090-786 52 75

Jag arbetar med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser.

Elisabeth Johansson
Telefon
090-786 88 05

Jag arbetar med förvärv och katalogisering av böcker inom medicin och hälsa. Jag undervisar på kursen Informationssystem och handleder också i litteratursökning.

Erik Johansson
Telefon
090-786 88 08
Fredrik Ragnarsson
Telefon
090-786 98 09

Jag arbetar främst med bibliotekssystem, bibliotekets söktjänst och bibliotekets e-resurser.

Frida Olajos
Telefon
090-786 63 49
Gabriel Runeby
Telefon
090-786 98 38

Jag arbetar främst med att ordna och förteckna arkiv.

Hanna Olsson
Telefon
090-786 90 95

Jag arbetar främst med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser och som webbredaktör för bibliotekets hemsida.

Helen Hed
Telefon
090-786 91 78

Bibliotekarie. Ingår i den grupp som bemannar Studieverkstaden.

Helen Landby
Helena Haage
Telefon
090-786 58 75

Jag arbetar framför allt med att ordna och förtckna personarkiv 

Helena Lindblom
Telefon
090-786 91 82
Helene Rova
Telefon
090-786 96 98

Jag arbetar med inköp och katalogisering av både tryckta och elektroniska böcker i Medicinska bibliotekets mediagrupp.

Helene Svensson
Telefon
090-786 55 07

Jag arbetar främst med inköp och katalogisering av böcker.

Henrik Andersson
Telefon
090-786 90 84

Jag arbetar bland annat med läs- och skrivstöd, bibliotekets yttre miljöer och fjärrutlån till andra bibliotek.

Ina Nordenström
Telefon
090-786 88 10

Jag arbetar främst med bibliotekets e-resurser.

Jan Eklöf
Telefon
090-786 60 32
Jill Henriksson
Telefon
090-786 58 40

Jag arbetar med fjärrlån, inköp(UB), antikvariska inköp(UB) och katalogisering. Är verksam i konstföreningen ARTE.

Josefin Rönngren
Telefon
090-786 53 05

Jag är samordnare för bibliotekets webbredaktion och jobbar mest med innehållet på vår webbplats.

Josefina Mäki
Telefon
090-786 98 41

Jag arbetar främst med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser och är kontaktbibliotekarie för polisutbildningen.

Josefine Sörlin
Telefon
090-786 88 15

Jag arbetar med inköp och katalogisering av både tryckta och elektroniska böcker i Medicinska bibliotekets mediagrupp.

Katti Ottosson
Telefon
090-786 88 59
Kerstin Ånäs
Telefon
090-786 61 21

Jag arbetar främst med inköp av böcker och katalogisering.

Kristoffer From
Telefon
090-786 80 21
Kristoffer Lindell

Verksamhetsledare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) samt Umeå universitets kontaktperson för nationell forskningsinfrastruktur.

Lars Iselid
Telefon
090-786 55 25
Lars Lindström
Lars Lundmark
Telefon
090-786 68 70
Lena Folkesson
Lillemor Lyrén
Telefon
090-786 66 44

Jag arbetar främst med undervisning och handledning.

Lina Karlsson
Telefon
090-786 96 97
Linda Lassfolk
Telefon
090-786 53 08
Linn Lindgren
Telefon
090-786 56 39

Jag jobbar i teamet för Publicering och forskarstöd. Jag arbetar främst med avhandlingar i DiVA och det mesta som rör spikningar.

 

Linus Talltjärn
Telefon
090-786 73 87
Lisa Berglund
Telefon
090-786 66 16

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med bibliotekets publika IT-miljö samt med 3D-skrivarna.

Lizette Odeblom
Telefon
090-786 91 72

Jag är avdelningschef för Kundservice. Min avdelning ansvarar bl.a. för extern och intern kommunikation, lokaler samt fjärrlåneservice till andra bibliotek. 

Louise Dahlberg
Telefon
090-786 58 72
Magnus Olsson
Telefon
090-786 91 81

Jag arbetar med undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Malin Josefsson

Jag arbetar som avdelningschef med ansvar för inköp och katalogisering av både tryckt och elektronisk media på UB och KC-biblioteket. 

Malin Nilsson
Telefon
090-786 88 09

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med övergripande kommunikationsfrågor samt som webbredaktör för bibliotekets externa webbplats.

Margareta Grahn
Telefon
090-786 55 03
Margareta Quist
Telefon
090-786 88 11
Maria Lindhagen
Telefon
090-786 80 06
Maria Martinsson
Telefon
090-786 59 92

Jag arbetar med läs- och skrivstöd samt fjärrutlån till andra bibliotek.

Maria Nordgren
Telefon
090-786 94 91
Marie Malmi
Telefon
090-786 97 58

Jag arbetar på Media som biträdande avdelningschef med ansvar för inköp och katalogisering av både tryckt och elektronisk media på UB och KC-biblioteket

Mikael Gardfjäll
Telefon
090-786 60 46

Jag arbetar främst med inköp och fjärrinlån av böcker samt katalogisering. 

Niklas Lehto
Telefon
090-786 80 66
Niklas Åkerlund
Telefon
090-786 58 76

Jag arbetar främst med det äldre trycket och digitisering

Ola Boström
Telefon
090-786 61 36
Per Österlund

Arbetar med IT-arkitektur och verksamhetsutveckling. Fenomenalt skoj!

Petra Mörtvik
Telefon
090-786 58 62

Jag arbetar främst med inköp av kurslitteratur samt katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser.

Petra Svanborg
Telefon
090-786 88 14

Jag arbetar som förvaltningsledare och systembibliotekarie på Universitetsbiblioteket.

Pär Göransson

Hustekniker med utgångspunkt på Universitetsbiblioteket.

Pär Sundling
Telefon
090-786 79 88
Sanna Isabel Ulfsparre
Telefon
090-786 60 62

Arbetar med vetenskaplig publicering och forskningsdatahantering samt i bibliotekets webbredaktion.

Sirpa Salmi
Telefon
090-786 54 49
Stefan Fleig
Telefon
090-786 59 98
Susanne Lundberg
Telefon
090-786 69 66

Jag arbetar med undervisning, handledning och fjärrlån.

Susanne Sjöberg

Jag arbetar med bibliotekets strategiska kommunikation, såväl internt som externt.

Therese Nilsson
Telefon
090-786 64 91
Thomas Kieselbach
Telefon
090-786 55 33

Thomas Kieselbach samordnar den universitetsövergripande organisationen för hantering, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5577-2938

Tomas Hjärtström
Ulf Sandqvist
Telefon
090-786 53 66

Jag är avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid UB. Jag forskar om digitala spel och spelkultur.

Urban Kärrholt
Telefon
090-786 53 96
Åsa Andersson
Telefon
090-786 97 75
Åsa Persson
Telefon
090-786 53 92