Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid biblioteket

Här hittar du oss som arbetar vid Umeå universitetsbibliotek.

Anställda medarbetare

Anders Karlsson, första bibliotekarie
Telefon
090-786 62 04
Annika Pudas, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 73
Charlotta Turborn, bibliotekarie

Min avdelning är Media och jag arbetar till största delen på biblioteket på Konstnärligt campus där jag är platssamordnare.

Elin Trygg, bibliotekarie
Telefon
090-786 56 73
Emil Öhlén, bibliotekarie
Telefon
090-786 56 74

Jag arbetar bland annat med fjärrutlån till andra bibliotek och med passtjänstgöring i informationsdisken. 

Erik Vesterberg, kommunikatör
Telefon
090-786 70 54

Jag arbetar med förvalting av bibliotekets webbplats, kommunikation och grafisk design.

Frida Olajos, bibliotekarie (tjänstledig)
Telefon
090-786 63 49
Hanna Olsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 90 95

Jag arbetar främst med katalogisering och tillgängliggörande av bibliotekets resurser och som webbredaktör för bibliotekets hemsida.

Helen Hed, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 78

Bibliotekarie. Ingår i den grupp som bemannar Studieverkstaden.

Helen Landby, ekonomiadministratör
Helene Rova, bibliotekarie
Telefon
090-786 96 98
Henrik Andersson, bibliotekarie
Telefon
090-786 90 84

Jag arbetar bland annat med läs- och skrivstöd, kravfrågor och fjärrutlån till andra bibliotek.

Jan Eklöf, bibliotekarie
Telefon
090-786 60 32
Jill Henriksson, bibliotekarie
Telefon
090-786 58 40

Jag arbetar med fjärrlån, inköp(UB), antikvariska inköp(UB) och katalogisering. Är verksam i konstföreningen ARTE.

Josefin Rönngren, bibliotekarie
Telefon
090-786 53 05

Jag är webbredaktör för bibliotekets webbplats. 

Kerstin Ånäs, bibliotekarie
Telefon
090-786 61 21
Kristoffer From, systemutvecklare
Telefon
090-786 80 21
Lars Iselid, bibliotekarie
Telefon
090-786 55 25
Lars Lindström, biblioteksassistent
Telefon
090-786 76 70
Lillemor Lyrén, bibliotekarie
Telefon
090-786 66 44

Jag arbetar främst med undervisning och handledning.

Lina Karlsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 96 97
Linn Lindgren, bibliotekarie
Telefon
090-786 56 39

Jag jobbar i teamet för Publicering och forskarstöd. Jag arbetar främst med avhandlingar i DiVA och det mesta som rör spikningar.

 

Lisa Berglund, bibliotekarie
Telefon
090-786 66 16

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med bibliotekets publika IT-miljö samt med 3D-skrivarna.

Lizette Odeblom, avdelningschef
Telefon
090-786 91 72

Jag är avdelningschef för Kundservice. Min avdelning ansvarar bl.a. för extern och intern kommunikation, lokaler samt fjärrlåneservice till andra bibliotek. 

Magnus Olsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 91 81

Jag arbetar med undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Malin Nilsson, bibliotekarie
Telefon
090-786 88 09

Jag arbetar med kundservicefrågor på Medicinska biblioteket, med övergripande kommunikationsfrågor samt som webbredaktör för bibliotekets externa webbplats.

Marie Malmi, biträdande avdelningschef
Telefon
090-786 97 58
Niklas Lehto, bibliotekarie
Telefon
090-786 80 66
Ola Boström, systemutvecklare
Telefon
090-786 61 36
Ola Sundqvist, bibliotekarie
Telefon
090-786 79 61
Per Österlund, systemutvecklare
Telefon
090-786 94 63

Arbetar med IT-arkitektur och verksamhetsutveckling. Fenomenalt skoj!

Pär Göransson, hustekniker

Hustekniker med utgångspunkt på Universitetsbiblioteket.

Pär Sundling, bibliotekarie
Telefon
090-786 79 88
Riitta Kairakari, första bibliotekarie
Telefon
090-786 53 16
Rubén López Ortega, bibliotekarie (tjänstledig)
Telefon
090-786 68 77
Sanna Ulfsparre, bibliotekarie
Telefon
090-786 60 62

Jag arbetar i teamet för Publicering och forskarstöd och i universitetsbibliotekets webbredaktion.

Stefan Fleig, bibliotekarie
Telefon
090-786 59 98
Susanne Eriksson, biblioteksassistent
Telefon
090-786 51 44
Susanne Lundberg, bibliotekarie
Telefon
090-786 69 66

Jag arbetar med undervisning, handledning och fjärrlån.

Susanne Sjöberg, kommunikatör

Jag arbetar med bibliotekets strategiska kommunikation, såväl internt som externt.

Thomas Kieselbach, forskningssamordnare
Telefon
090-786 55 33

Thomas Kieselbach samordnar den universitetsövergripande organisationen för hantering, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata.

Urban Kärrholt, biblioteksassistent
Telefon
090-786 53 96
Åsa Persson, biblioteksassistent
Telefon
090-786 53 92