"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid biblioteket

Här hittar du oss som arbetar vid Umeå universitetsbibliotek.

Anknutna

Andreas Stavridis

https://www.youtube.com/watch?v=GvG7CHWyol0

 

Anna Hahr
Telefon
0910-58 53 45
Anna Kristina Silenstam
Berit Karlsson
Camilla Persson
Elias Söderström
Gunilla Vestman
Jenny Rundström
Telefon
0910-58 53 43
Kajsa Norman
Maria Gelfgren
Mattias Saltin
Moshe Efron
Rebecka Hvirf
Simon Olovsson
Ulrica Hedsberg
Ylva Bergström
Ylva Lang
Åsa Eriksson