Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkivsamlingar

I våra arkivsamlingar kan du hitta exempelvis handskrifter och personarkiv. Vi ger stöd till forskare och studenter som behöver arkivmaterial till sin forskning. En annan del av vår service är att digitisera arkivhandlingar och tryckt material för att det ska bli enklare för dig att använda. Du är alltid välkommen att besöka oss i våra lokaler på plan 3 i biblioteket.

Handskrifter och personarkiv
Handskrifter och personarkiv

I våra personarkiv finns en mängd originaldokument efter kulturpersoner med norrländsk koppling .

Digitiserat material
Digitiserat material

Här kan du söka i våra digitala samlingar, biblioteket har digitiserat olika typer av material.

Här hittar du mer information om våra arkivsamlingar

Arkiv- och forskningsdatabaser
Arkiv- och forskningsdatabaser

Många databaser finns fritt tillgängliga och vi har också databaser som du kan använda i vår forskarsal.

Historiska kartor
Historiska kartor

Här hittar du information om bibliotekets historiska kartor.

Publikationer
Publikationer

Skriftserier som presenterar forskning baserat på arkivstudier eller material ur våra specialsamlingar.

Mikrofiche
Mikrofiche

Mikrofiche är arkivmaterial som har sparats som filmnegativ genom att det har fotograferats och förminskats.

Avskrifter
Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Projektarkiv
Projektarkiv

Projektarkivet innehåller handlingar från avslutade forskningsprojekt vid universitetet.

Nyheter om arkivsamlingarna

Helmer Osslunds fotografier digitala
Helmer Osslunds fotografier digitala

Nu finns 252 fotografier ur konstnären Helmer Osslunds arkiv digitaliserade.

ARKFORUM

Instruktioner för att delta i e-postlistan ARKFORUM

Välkommen till ARKFORUM
Denna lista har startats som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom arkivområdet eller andra som är intresserade av frågor som rör arkiv.
Listan bygger på e-post. Brev till listan distribueras automatiskt till alla prenumeranter utan redigering.

ANMÄLAN till listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:

subscribe foark-arkforum förnamn efternamn

Du anger förstås ditt eget namn.
Du behöver inte ange någon ärendemening.

UTTRÄDE från listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:
 
signoff foark-arkforum

Du behöver inte ange någon ärendemening.

INLÄGG till listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till
foark-arkforum@lists.umu.se 
Ditt inlägg skickas automatiskt ut till samtliga medlemmar på listan.

SVAR till listan. Om du vill svara på ett inlägg och adressera svaret till listan (så att det når alla deltagare) behöver du bara använda ditt e-post-programs svarsfunktion (svara, reply) så sköts detta automatiskt.  

PERSONLIGA SVAR. Om du vill svara personligt på ett inlägg kan du normalt INTE använda dig av den vanliga svarsfunktionen. Du måste i detta fall se till att INTE listans adress utan adressen till den person du vill nå står som mottagare till ditt brev.  

ADMINISTRATION av dina listinställningar i listan, arkiv

Ytterligare resurser för arkivsökningar

Här hittar du ytterligare resurser för sökningar i bibliotekets arkiv, lokala arkiv i Umeå och nationella arkiv i Sverige.
Arkivguider och register
Arkivguider och register

Här har vi samlat olika typer av arkivguider och register till våra arkiv.