Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Historiska kartor

Bibliotekets samling av historiska kartor består av äldre tryckta kartblad, lantmäterikartor på mikrofiche och digitala kartor.

Sök i bibliotekets historiska kartor

Här kan du söka i kartsamlingarna

Historiska kartor på kartblad

Bibliotekets bestånd av historiska kartor på kartblad omfattar dels arkivets egen samling, dels en samling kartor i Gustaf Hallströms arkiv. 

Arkiv och specialsamlingars kartsamling

Gustaf Hallströms kartsamling

I arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (handskrift 7A) ingår en samling av ca 650 tryckta kartor. Kartmaterialet består till stor del av kartor från de områden där Hallström var verksam som forskare (Norden, Balticum och Ryssland). De äldsta kartorna är tryckta i slutet av 1700-talet medan de yngsta kartorna är från mitten av 1900-talet.

Gustaf Hallströms kartsamling

Länskartor med församlingsgränser för Norrland


Digitala kartor för norrlandslänen 1800 och 1900
Översiktskartor över norrlandslänen (inklusive församlingsgränser) för åren 1800 och 1900.

Länskartor Norrland