"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Äldre alfabetiska katalogen

Äldre alfabetiska katalogen är bibliotekets gamla kortkatalog som innehåller material som inte finns i bibliotekets söktjänst. I katalogen kan du söka efter svenskt och utländskt material från före 1975. Materialet står inte samlat i biblioteket utan finns både i öppna hyllor och i slutet magasin.

Sök i Äldre alfabetiska katalogen

Så här beställer du

 • Du beställer ett verk ur Äldre alfabetiska katalogen genom att klicka på knappen Beställning på den berörda sidan. Detta är knappen med en kundvagn.
 • Fyll i namn, e-post och lånekortsnummer/Umu-id.
 • Om beställningen gäller volymer, årgångar, häften o.s.v. av ett flerbandsverk eller en seriell publikation, specificera vilka volymer/häften som önskas i meddelandefältet.
 • Om katalogkortet för det önskade verket innehåller flera upplagor, specificera upplaga i meddelandefältet.
 • Fyll i robotfiltret (captcha) och tryck sedan Skicka.

Regler för hemlån

 • Böcker tryckta efter 1920 kan normalt lånas hem men de kan eventuellt behöva katalogiseras innan de går att låna.
 • Verk tryckta före 1920 samt tidskrifter och annan periodisk litteratur är inte till hemlån.
 • Även annat material kan beroende av skick och format vara undantaget från hemlån.

Avhämtning och framtagningstider

 • Det kan ta tid att göra i ordning beställt material, i normala fall bör det finnas för avhämtning senast kl. 14.00 efterföljande vardag. Vi meddelar dig när materialet är framtaget och kan hämtas ut.
 • Du får inte något besked i förväg om en bok eventuellt är utlånad eller förkommen.

    OBS! Under kvällstid och helger plockas inga beställningar fram.

Sökhjälp

 • Fritextsökning i kortkatalogen är möjlig. Observera emellertid att den maskininlästa texten innehåller fel, så i andra hand rekommenderas även en manuell sökning.
 • Katalogen är alfabetiskt ordnad efter författare om sådan finns, annars efter titel eller institution.
 • Om enskild författare finns kan man inte söka på titel - man får bläddra bland författarens arbeten.
 • Verk som har fler än tre författare söks på sin titel.
 • Periodiska skrifter söks ofta på utgivande institution.
 • Titlar söks på det första substantivet i nominativ taget ur verkets titel:  (Stockholms adress-calender söks på Adress-calender).
 • Inga kombinationssökningar eller ämnessökningar kan göras.

Sorteringsfrågor - att tänka på vid bläddring

 • Dansk/norskt ae söks som ä, dansk/norskt aa som å och tyskt oe som ö.
 • Inom ett huvuduppslag (ett författarnamn eller titeluppslag) som innefattar flera titlar är sorteringen strikt alfabetisk. Denna strikta alfabetiseringsprincip innebär att under uppslaget "Journal" ligger inte The British journal ... och British journal ... samsorterade.
 • Titlar som börjar med Hvad respektive Vad ligger inte tillsammans, inte heller Bref respektive Brev. Av praktiska skäl har dock till exempel uppslagen Beskrifning och Beskrivning samsorterats liksom "son-namn" med ett respektive två s samt qu, qv och qw i "qvist-namnen". Skiftande praxis genom åren gör det svårt att här ange exakta regler - man får pröva sig fram.
Senast uppdaterad: 2019-10-22