Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kartsamlingar

Bibliotekets kartsamling består av digitala och tryckta kartor. Här kan du även hitta historiska kartor.

Sök kartor på biblioteket

Bibliotekets samling av kartblad, atlaser/kartböcker, böcker om kartografi med mera hittar du i Kartsamlingen bredvid Arkiv och specialsamlingar på Balkongen ovanför Studiesalen, se karta.

I denna samling finns kartblad från Generalstaben och Lantmäteriet. Här kan du också hitta kartor och rapporter från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Du kan också leta efter kartor i andra samlingar på biblioteket. Använd bibliotekets söktjänst för att söka efter kartor.

Kopiering av kartblad

Alla kartblad är sköra och därför rekommenderar vi att du ber om hjälp med kopiering istället för att låna kartblad. Kontrollera också om motsvarande kartblad finns i elektronisk form innan du lånar. Vi hjälper dig gärna!

Digitala Sverigekartor

På Lantmäteriets hemsida finns digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre. Kartorna är öppen data och därför gratis att använda.

Du kan använda kartorna som bakgrundskartor i olika presentationer och vid arbete med geografiska informationssystem (GIS). Här hittar du information om upphovsrätt vid publicering av kartor i exempelvis avhandlingar och studentuppsatser.

Geodata Extraction Tool (GET)

I databasen Geodata Extraction Tool (GET) kan du hitta geodata för utbildning, forskning och kulturverksamhet. Lärare/forskare och studenter vid Umeå universitet kan ladda ner geodata via tjänsten GET. 

Du väljer lärosäte och loggar in med ditt Umu-id.

För supportfrågor som rör karttjänstens funktionalitet kontakta: 

gis-support@slu.se

Instruktioner och guider

Mer information om Geodata Extraction Tool

Innehåll

Databasen innehåller data från fyra olika myndigheter: Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statistiska centralbyrån (SCB) och Sjöfartsverket

Du kan hitta följande i databasen:

  • digitala kartor
  • flygbilder
  • data om berg och jord
  • befolkningsdata
  • sjökort

Lantmäteriets kartblad

Kartbladen i vår samling av Lantmäterikartor går inte att söka i bibliotekets katalog. De finns i kartskåpen i Kartsamlingen på Balkongen, Arkiv och specialsamlingar. Kartblad som saknar streckkod utlånas ej. Dessa får endast användas inom biblioteket.

Lantmäteriets kartor har haft olika beteckningar genom åren. Namnbyten gäller både för papperskartorna och för de kartor som finns på cd-rom och från cirka 2000. Äldre kartor måste sökas på sina då gällande namn i GeoLex. Webbtjänsten GeoLex innehåller gemensam information om kartor från LMV, SGU, Sjöfartsverket och SMHI. GeoLex visar grafiskt vilka kartor som finns utgivna.

Namn på Lantmäteriets kartblad

Fastighetskartan hette tidigare Gula kartan eller Ekonomiska kartan, på engelska:  Property map.

Terrängkartan hette tidigare Gröna kartan eller Topografiska kartan, på engelska: Road map.

Vägkartan hette tidigare Blå kartan, på engelska: Road map.

Fjällkartan, på engelska: Mountain map.

Översiktskartan hette tidigare Röda kartan, på engelska: General map.

Norrlandsorter, på engelska: Places in Norrland.

SGU-kartor, på engelska: Maps from the Swedish Geological Survey.

Kartböcker

Kartböcker söker du i bibliotekets söktjänst. Ett urval är placerade i Kartsamlingen på balkongen. Här finns också referenssamlingen för kartor (Ref kartor) och bibliografierna (aany).

Sveriges Nationalatlas (SNA)
SNA (1990-) består av ett stort antal volymer. Den engelskspråkiga versionen (17 vol.) är till hemlån. Den svenskspråkiga finns på REF kartor Sve.

Atlas över Sverige
(1953-1971) Utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi - kan vara av intresse för den som söker lite äldre information än den som finns i SNA.

Internationella kartor

Historiska kartor

Historiska kartor
Historiska kartor

Här hittar du information om bibliotekets historiska kartor.