"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kartsamlingar

Bibliotekets kartsamling består av digitala och tryckta kartor. Här kan du även hitta historiska kartor.

Kartsamlingen hittar du på Balkongen ovanför Studiesalen, se karta.

I denna samling finns:

  • kartblad från Generalstaben och Lantmäteriet
  • kartor och rapporter från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
  • ett urval av kartböcker
  • referenssamlingen för kartor och bibliografier.

Kopiering av kartblad

Alla kartblad är sköra och därför rekommenderar vi att du ber om hjälp med kopiering istället för att låna kartblad. Kontrollera också om motsvarande kartblad finns i elektronisk form innan du lånar. Vi hjälper dig gärna!

Digitala Sverigekartor

På Lantmäteriets hemsida finns digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre. Kartorna är öppen data och därför gratis att använda.

Du kan använda kartorna som bakgrundskartor i olika presentationer och vid arbete med geografiska informationssystem (GIS). Här hittar du information om upphovsrätt vid publicering av kartor i exempelvis avhandlingar och studentuppsatser.

Geodata Extraction Tool (GET)

I databasen Geodata Extraction Tool (GET) kan du hitta och ladda ner geodata för utbildning, forskning och kulturverksamhet.

Lantmäteriets kartblad

Kartbladen i vår samling av lantmäterikartor går inte att söka i bibliotekets söktjänst. Kartblad som saknar streckkod är inte till utlån utan får endast användas inom biblioteket.

Lantmäteriets kartor har haft olika beteckningar genom åren. Namnbyten gäller både för papperskartorna och för de kartor som finns på cd-rom och från cirka 2000. Äldre kartor måste sökas på sina då gällande namn i GeoLex. Webbtjänsten GeoLex innehåller gemensam information om kartor från LMV, SGU, Sjöfartsverket och SMHI. GeoLex visar grafiskt vilka kartor som finns utgivna.

Namn på Lantmäteriets kartblad

Fastighetskartan hette tidigare Gula kartan eller Ekonomiska kartan, på engelska:  Property map.

Terrängkartan hette tidigare Gröna kartan eller Topografiska kartan, på engelska: Road map.

Vägkartan hette tidigare Blå kartan, på engelska: Road map.

Fjällkartan, på engelska: Mountain map.

Översiktskartan hette tidigare Röda kartan, på engelska: General map.

Norrlandsorter, på engelska: Places in Norrland.

SGU-kartor, på engelska: Maps from the Swedish Geological Survey.

Kartböcker

Kartböcker söker du i bibliotekets söktjänst. Ett urval är placerade i Kartsamlingen på balkongen. Här finns också referenssamlingen för kartor (Ref kartor) och bibliografierna (aany).

Sveriges Nationalatlas (SNA)
SNA (1990-) består av ett stort antal volymer. Den engelskspråkiga versionen (17 vol.) är till hemlån. Den svenskspråkiga finns på REF kartor Sve.

Atlas över Sverige
(1953-1971) Utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi - kan vara av intresse för den som söker lite äldre information än den som finns i SNA.

Länkar till kartresurser

Svenska kartresurser

Kartor från svensk geologisk undersökning
Hos SGU kan du hitta geologiska kartor med information om berggrund, jordlager, grundvatten och havsbottnar.

Statistiska centralbyrån - kartor för statistik
Här hittar du kartor över olika regionala indelningar som kommuner, län och storstadsområden.

Skogsstyrelsen - skogens pärlor
Skogsstyrelsen samlar information om skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar.

Geodataportalen
Geodata är kartor och annan information om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Miljödataportalen
Miljödatabasen sköts av Naturvårdsverket. Här hittar du data och information om natur och miljö.

Internationella kartresurser

Perry-Castañeda Library Map Collection

British Cartographic Society

Earth Sciences & Map Library Berkeley

David Rumsey Map Collection

The Library of Congress - Map Collections

Utrecht University Library Special Collections - Maps and atlases

National Geographic Maps

Historiska kartor

Historiska kartor

Här hittar du information om bibliotekets historiska kartor.

Senast uppdaterad: 2023-08-02