"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur hittar jag förarbeten?

Med förarbeten menar man de utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden som föregår en ny lag. I förarbetena ges bakgrund till lagens tillkomst och en utförlig beskrivning av intentionerna till hur den nya lagen skall tolkas och tillämpas.

Så hittar du förarbeten

En bra grundregel för att hitta förarbeten är att utgå från den färdiga lagen och sedan gå ”baklänges” i lagstiftningskedjan. Nedan finns en modell på hur du kan hitta några av de viktigare förarbetena till färdiga lagar.

  1. I den tryckta versionen av SFS finns hänvisningar till propositionen och utskottsbetänkandet. I elektronisk form hittar du hänvisningar i databaserna Regeringskansliets rättsdatabaser (från 1985/86) och Juno.
  2. I elektronisk form hittar du protokollet på samma sida som utskottsbetänkandet (sök på utskottsbetänkandets nummer) på riksdagens hemsida under rubrikerna "debatt" och "beslut". Du kan också använda riksdagens register fram till 2000/2001; gå in sakregistret under propositioner och du får fram hänvisningar till protokollet under RD (d) och RD (b).
  3. Du hittar hänvisningar till eventuella utredningar SOU (Statens Offentliga Utredningar) och Ds (Departementsserien) samt eventuella kommittédirektiv och EU-direktiv i kapitel 3 av propositionen (Ärendet och dess beredning). Propositionen kan du hitta i tryckt form på biblioteket. I digital form finns utredningarna på riksdagens eller regeringens hemsida.
  4. Eventuella kommittédirektiv och EU-direktiv finns oftast som bilaga till själva utredningen (SOU eller Ds).

Mer om offentligt tryck

Senast uppdaterad: 2019-10-22