Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur hittar jag rättsfall?

Du kan söka efter rättsfall i flera av våra juridiska databaser. Det finns inte rättsfall till alla lagar, när lagarna är nya så kan det dröja något år innan de har hunnit prövas i högsta instans.

I Sveriges rikes lag, allmänt kallad Lagboken, finns hänvisningar till ett urval rättsfall från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Observera att hänvisningen till Nytt juridiskt arkiv sker under förkortningen H.

Observera att det inte finns rättsfall till alla lagar. Många lagar och paragrafer har aldrig varit föremål för prövning i högre rätt. Till nyare lagstiftning finns inga rättsfall. Det dröjer ofta något år innan en lag hunnit till högsta instans. Det finns diverse tryckta samlingar av rättspraxis inom olika områden som t.ex. Rättsfallssamling i familjerätt.

Via databaserna Juno och Infosoc kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar.

I Juno finns även bibliografin Rättspraxis i litteraturen där hänvisningar till litteratur ges där rättsfall från bl.a. Högsta domstolen omnämns, inklusive tidskriftsartiklar.

Mer om offentligt tryck

Offentligt tryck

Här finns information om hur du kan söka efter offentligt tryck i våra samlingar.

Hur hittar jag förarbeten?

Förarbeten är de utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden som leder fram till en ny lag.

Hur hittar jag författningar?

Via biblioteket kan du hitta författningar i elektronisk och tryckt form från startåret 1825.