Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Övriga specialsamlingar

Biblioteket har särtryckssamlingar från Gerd Enequist och Gustaf Hallström. I bibliotekets samlingar finns också landstingshandlingar från ett flertal landsting från åren 1863-1990.

Gerd Enequists särtryckssamling

Gerd Enequist (1903-1989) var professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet 1949-1968. Umeå universitetsbibliotek fick samlingen från kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet via professor Erik Bylund. Särtryckssamlingen innehåller både svenska och utländska författares särtryck rörande kulturgeografi och naturgeografi. De står i alfabetisk ordning på författarnas efternamn, inordnade i 70 kapslar.

Gustaf Hallströms särtryckssamling

Gustaf Hallström (1880-1962) var arkeolog och antikvarie vid Riksantikvarieämbetet 1925-1945. Hans särtryckssamling ingick i hans arkiv, som förvärvades 1964 av Vetenskapliga biblioteket i Umeå och övertogs av Umeå universitetsbibliotek 1969. Särtrycken, som rör både arkeologi och etnologi, är skrivna av både svenska och utländska författare. De är ordnade i tre sviter: en alfabetisk svit sorterad efter författarnas efternamn, en svit indelad i svenska landskap och en ämnesmässigt ordnad svit, till exempel neolithicum, folklivsforskning, klassisk arkeologi.

Landstingshandlingar 1863-1990

De moderna landstingen bildades genom en kunglig förordning 21 mars 1862. Landstingen motsvarar för det mesta länen i Sverige. Vid landstingsmannavalet utses landstingsfullmäktige som är det högst beslutande organet. För att få ut information om sin verksamhet har landstingen i Sverige allt sedan 1860-talet låtit trycka sammanfattningar av det gångna årets verksamhet i det så kallade Landstingets handlingar/årsberättelser. Dessa tryckta handlingar är en utmärkt resurs att på ett snabbt sätta sig in i landstingens verksamhet och då speciellt svenska sjukvård. Men landstingen har allt sedan sin start förvaltat många samhälleliga resurser exempelvis: Undervisning, kommunikationer, kultur, turism. Biblioteket har handlingar från ett flertal landsting från åren 1863-1990 (dock inte komplett). Förvaras i slutet magasin.

Särtryckssamling 1

Samlingen innehåller huvudsakligen språkvetenskap. Särskilt finsk och finsk-ugrisk språkvetenskap skrivna på olika språk. Ursprungligen kommer samlingen från "Penttiläs" donation och den förvaras i ett slutet magasin.

Beställ fram material från specialsamlingarna