Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Nyttiga länkar om skrivprocessen

Här hittar du användbara länkar om akademiskt skrivande.

Anteckna mer effektivt

Note Taking Template for Journal Articles

Assignment: A Guide and Template for Taking Notes on Research

Anteckningsteknik

Att ta anteckningar

Cornell Note Taking System

How to take Cornell notes

Note making strategies

Bli en kritisk läsare

Critical reading

Tes och argument

Critical A study guide to critical reading

Critical Reading Towards Critical Writing

Critical reading strategies, with practical tips and examples

Reading and Notetaking

SQ3R Reading Strategy

Understanding SQ3R

Hur du fixar syfte och frågeställning

Picking Your Topic IS Research!

Problemformulering

Den akademiska textens ryggrad

How to select a research topic

Develop a research question that works

Research question/Thesis worksheet

Hitta bra källor till uppsatsen

Vad är en vetenskaplig text

Primär- och sekundärkälla

Sökstrategi för effektivare informationssökning

En smart sökning

Documenting and saving your research strategy

How to improve your search terms

Using Google Scholar

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Sambandsmarkörer

Metatext

Kännetecken för akademisk text

Skribentens röst

Tes och argument

Fakta och antaganden

Hur du enkelt och tidigt skapar en referenslista

Introduktion till Harvardsystemet

Skapa referens med Google scholar

Skapa referenser med Libris

Referencing Sources in APA style

Citing references on EBSCOhost - tutorial

Hur du ska citera, parafrasera och sammanfatta

Referatverb – att hänvisa till källans information

Vanliga referenssystem

Frasbank med metatext

Hur, när och varför ska jag referera?

Avoiding plagiarism: Common knowledge

Successful vs. unsuccessful paraphrases

Paraphrase and summary exercises

Quoting authors

Korrekturläs och finslipa din text

Att skapa flyt i texten

Syftningsregeln

Symmetriregeln

Subjektsregeln

Sammandragningsregeln

Textbindning, Styckeindelning, metatext

Sakprosa, koncentration och precision

Korrekturläs i Word

Tema rema

Myndigheternas skrivregler

Lyckas med din presentation

Tips PowerPoint

Tips nervositet

Tips kroppsspråket

Tips rösten

15 ways to start a p Speech

Planera din tid och ditt skrivande

Academic Skills Center

Creating a project plan for your essay

Time management - del 1

Time management - del 2

Bättre texter med hjälp av skrivprocessen

Skrivprocessen

Att bygga en text

Strukturera din akademiska text

Skapa struktur i din text

Den akademiska textens ryggrad

Gör texten lätt att överblicka

Att välja innehåll i texten

Alternativ till IMRaD

Guide att hitta formuleringar

Värdera dina källors trovärdighet och tillförlitlighet

Faktakolla artikeln

Vad är en vetenskaplig text

Peer-review in 3 minutes

Primär- och sekundärkälla

Så hittar du vetenskapliga artiklar med hjälp av söktjänsten

Så hittar du vetenskapliga artiklar i Scopus

Hitta information i tidskrifter: peer reviewed, författarinstruktioner, etiska riktlinjer