Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyttiga länkar om skrivprocessen

Här hittar du användbara länkar om akademiskt skrivande.

Anteckna mer effektivt

A Guide and Template for Taking Notes on Research (TeachPsychScience.org)

Anteckningsteknik (Högskolan i Borås)

Att ta anteckningar (Youtube, KTH)

How to take Cornell notes (Youtube, Jennifer DesRochers)

Note making (Charles Darwin University)

Note-Taking Template for Journal Articles (The Learning Center, University of North Carolina at Chapel Hill)

Bli en kritisk läsare

Critical Reading Towards Critical Writing (University of Toronto)

Critical Reading (Youtube, Townsend Press)

Kritisk läsning (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Reading and notetaking (Youtube, University of Western Australia)

SQ3R Reading Strategy (Oregon State University)

Tes och argument (Youtube, Lunds universitet)

Understanding SQ3R (Youtube, Orangeburg-Calhoun Technical College)

Hur du fixar syfte och frågeställning

Picking Your Topic IS Research! (Youtube, NC State University Libraries)

Problemformulering (Youtube, Blekinge tekniska högskola)

Den akademiska textens ryggrad (Youtube, Lunds universitet)

Develop a research question that works (Youtube, University of Cincinnati)

Developing a research question (Laurier Library)

Hitta bra källor till uppsatsen

Vad är en vetenskaplig text (Youtube, Malmö högskola)

Primär- och sekundärkälla (Youtube, Linnéuniversitetets bibliotek)

Sökstrategi för effektivare informationssökning (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

En smart sökning (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Documenting (& saving) your search strategy (Youtube, Southern Cross University Library)

How to improve your search terms (Youtube, Brock University Library)

Using Google Scholar (Youtube, EMU Library)

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Frasbanken (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

Akademiskt skrivande (Youtube, spellista med 36 filmer från Lunds universitet)

Vad kännetecknar det akademiska skrivandet? Del 1 (Youtube, Lunds universitet)

Att skapa flyt i texten - del 1 (Youtube, Lunds universitet)

Skribentens röst (Youtube, Lunds universitet)

Tes och argument (Youtube, Lunds universitet)

Fakta och antaganden (Youtube, Lunds universitet)

Hur du enkelt och tidigt skapar en referenslista

Introduktion till Harvardsystemet (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Skapa referens med Google scholar (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Referenser i Libris (Youtube, BTH biblioteket)

Referencing Sources in APA style (Youtube, Memorial University Libraries)

Citing Articles on EBSCOhost (Youtube, EBSCO tutorials)

Hur du ska citera, parafrasera och sammanfatta

Referatverb – att hänvisa till källans information (Umeå universitetsbibliotek)

Skriva referenser (Umeå universitetsbibliotek)

Hur, när och varför ska jag referera? (Youtube, Uppsala universitet)

Avoiding plagiarism: Common knowledge (The Sheridan Libraries, Johns Hopkins University)

Quoting and Paraphrasing (University of Wisconsin – Madison)

Paraphrase and summary exercises (Purdue University)

Quoting authors (University of New England)

Korrekturläs och finslipa din text

Att skapa flyt i texten del 1-4 (Youtube, ingår i spellistan Akademiskt skrivande från Lunds universitet)

Syftningsregeln (Youtube, Lunds universitet)

Symmetriregeln (Youtube, Lunds universitet)

Subjektsregeln (Youtube, Lunds universitet)

Sammandragningsregeln (Youtube, Lunds universitet)

Skrivguiden - skapa sammanhang

Skrivguiden - det akademiska språket

Läs korrektur direkt i Word (Youtube, Evas skrivskola)

Tema rema (Youtube, Göteborgs universitet)

Lyckas med din presentation

Tre tips för den nervöse (Youtube, Brian Tracy)

Tre tips för kroppsspråket (Youtube, Brian Tracy)

Tre tips för Powerpoint (Youtube, Brian Tracy)

Tre tips för rösten (Youtube, Antoni Lacinai)

15 Ways to Start a Speech or Presentation (Youtube, Brian Tracy)

Planera din tid och ditt skrivande

Creating a project plan for your essay (Youtube, Leeds University Library)

Time management - part 1 (Youtube, Eastern Illinois University)

Time management - part 2 (Youtube, Eastern Illinois University)

Time management introduction (Academic Skills Center, Cal Poly)

Bättre texter med hjälp av skrivprocessen

Skrivguiden -skrivprocessen

Att bygga en text (Youtube, Lunds universitet)

Strukturera din akademiska text

Skrivguiden - skapa sammanhang

Den akademiska textens ryggrad (Youtube, Lunds universitet)

Gör texten lätt att överblicka (Youtube, Lunds universitet)

Att välja innehåll i texten (Youtube, Lunds universitet)

Alternativ till IMRaD (Youtube, Lunds universitet)

Värdera dina källors trovärdighet och tillförlitlighet

Faktakolla artikeln (IFLA)

Vad är en vetenskaplig text (Youtube, Malmö högskola)

Peer-review in 3 minutes (Youtube, NC State University Libraries)

Primär- och sekundärkälla (Youtube, Linnéuniversitetets bibliotek)

Hitta vetenskapliga artiklar med söktjänsten (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Hur du hittar vetenskapliga artiklar i Scopus (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)

Hitta information i tidskrifter: peer reviewed, författarinstruktioner, etiska riktlinjer (Youtube, Umeå universitetsbibliotek)