Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skriva referenser

Biblioteket kan hjälpa dig att använda olika referensstilar i dina texter. Det finns också flera olika program som hjälper dig att hålla ordning på dina referenser.

Varför ska jag skriva referenser?

När du skriver ett arbete på universitetet är det ett krav att du anger vilka källor du använt dig av. Du ska tydligt visa vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra. Att använda någon annans idéer utan att ange källan innebär att du plagierar. Genom att hänvisa till andras vetenskapliga arbeten ger du stöd och trovärdighet till dina egna idéer.

Referenserna, det vill säga hänvisningarna till det material du använt dig av, är till för att läsaren enkelt ska kunna se vilket arbete du hänvisar till och själv hitta till det materialet.

Vilken stil ska jag välja?

Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor (källförteckningar). Vissa stilar är vanligare inom vissa ämnesområden så det är viktigt att ta reda på vilken stil som används på din institution eller det program du läser.

Stilarna kan delas in i olika grupper beroende på hur källhänvisningarna skrivs.

Parentes (Harvard)

Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika varianter med små skillnader. I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten. Harvard kan delas upp i Författare-År-stilen och Författare-titel-stilen.

Författare-År (ex. APA)

Denna variant rekommenderas av American Chemical Society och American Psychological Association (APA) och är vanlig inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Författare-Titel (MLA)

Denna variant rekommenderas av Modern Language Association (MLA) och är vanlig inom konst och humaniora.

Numeriskt (ex. Vancouver)

Är vanligt inom medicin och naturvetenskap. Varje referens får ett nummer som sedan används i hela texten om man refererar till samma källa flera gånger.

Notation (ex. Oxford)

används ofta inom juridik och humaniora. Denna stil påminner om Vancouver genom att man använder siffror i den löpande texten som hänvisar till en fotnot. Fotnoterna samlas sedan i slutet på sidan, i slutet av kapitlet eller i slutet av boken.

Hur du använder Harvard och Oxford

Harvard - hänvisningar i text

Här hittar du information om hur du skriver hänvisningar i text med Harvardstilen.

Harvard - skriva referenslista

Hur du skriver en referenslista med Harvardstilen.

Oxford - hänvisningar i text

Hur du skriver hänvisningar i text med Oxfordstilen.

Oxford - skriva referenslista

Hur du skriver en referenslista med Oxfordstilen.

Guider till andra referensstilar

AMA (American Medical Association)

AMA Citation Style (Himmelfarb Health Sciences Library)

APA (American Psychological Association)

Referensguide för APA (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

APA-lathunden (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE Editorial Style Manual

IEEE - Referencing Guide (Murdoch University Library)

Turabian

Turabian citation guide (Concordia University Library)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

Citing Medicine : the NLM style guide for authors, editors and publishers (National Library of Medicine, USA)

Filmer om referenshantering

En introduktion till APA-systemet

Lär dig mer om referensstilen från American Psychological Association.

Skapa referenser med Google Scholar

Lär dig skapa referenser med Google Scholar.

Referenser i Libris

Lär dig skapa referenser i Libris.

Citing Articles on EBSCOhost

Lär dig skapa referenser i EBSCOhost.