"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skriva referenser

Lär dig mer om hur du hänvisar till källor i din text och skriver referenslistor. Du hittar konkreta exempel på hur du använder stilarna Harvard och Oxford i bibliotekets guider. Vi tipsar också om guider till andra referensstilar och hur du kan skapa referenser automatiskt i olika databaser.

Varför ska jag skriva referenser?

När du skriver en akademisk text måste du ange vilka källor du har använt dig av. Dessa hänvisningar kallas ofta för referenser eller källhänvisningar. Genom att hänvisa till andras vetenskapliga arbeten ger du stöd och trovärdighet till dina egna idéer. Referenserna är också till för att läsaren enkelt ska kunna se vilket arbete du hänvisar till och själv hitta till materialet.

Om du använder någon annans idéer utan att ange källan innebär det att du plagierar. Plagiering räknas som en form av fusk. Du måste därför tydligt visa vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra. Läs mer om hur du parafraserar (omformulerar), sammanfattar och citerar när du använder andras texter:

Att undvika plagiering

Harvard, Oxford, APA och fler stilar

Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor. Börja alltid med att ta reda på vilken stil som används på din utbildning.

Här hittar du våra fördjupade guider till stilarna Harvard och Oxford, men också länkar till användbara guider om exempelvis APA och Vancouver.

Harvard - hänvisningar i text

Se exempel på hur du skriver hänvisningar till olika typer av källor med parenteser enligt Harvardstilen.

Harvard - skriva referenslista

Se exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor i en referenslista enligt Harvardstilen.

Oxford - hänvisningar i text

Se exempel och förklaringar kring hur du skriver källhänvisningar med fotnoter enligt Oxfordstilen.

Oxford - skriva referenslista

Se exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor i en referenslista enligt Oxfordstilen.

Guider till fler stilar

APA (American Psychological Association)

Referensguide för APA 7 (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

APA-lathunden (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten)

Film: En introduktion till APA-systemet (Umeå universitetsbibliotek)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE - Referencing Guide (Murdoch University Library)

Turabian

Turabian citation guide (Concordia University Library)

Vancouver

Referensguide för Vancouver (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

Citing and referencing: Vancouver (Monash University Library, Australia)

Citing Medicine: the NLM style guide for authors, editors and publishers (National Library of Medicine, USA)

Skapa referenser i olika databaser

I flera databaser kan du skapa referenser automatiskt av dina sökträffar och välja vilken stil de ska visas i. Titta efter funktioner som ”Skapa referens” eller ”Citera”. Det är inte alltid referenslistor blir helt korrekta när de skapas automatiskt. Kontrollera därför att all nödvändig information finns med och att referensen ser rätt ut utifrån den stil du använder.

Filmerna nedan visar exempel på hur det fungerar i några databaser:

Referenser i Libris

Lär dig skapa referenser i bibliotekens nationella katalog Libris.

Skapa referenser i Google Scholar

Lär dig skapa referenser i Google Scholar.

Citing Articles on EBSCOhost

Lär dig skapa referenser i EBSCOhost.

Program för referenshantering

Det finns olika program som kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen. Programmen hjälper dig att samla in och hålla ordning på dina referenser, samt att skapa korrekta hänvisningar och referenslistor när du skriver.

Som anställd och student har du tillgång till Endnote respektive Endnote Online. Biblioteket ger också stöd i användandet av dessa, samt programmet Zotero. Här hittar du mer information:

Program för referenshantering

Frågor om att skriva referenser?

Har du kört fast i hur du ska skriva referenslistan eller har du funderingar kring hur du gör källhänvisningar i den löpande texten? Besök vår drop-in eller boka en tid med en bibliotekarie om du vill få råd och hjälp. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2024-02-16