Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Söka, skriva och studera

Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider kring informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande och studieteknik. Som lärare kan du också beställa undervisning för dina studenter av biblioteket.

Handledning och undervisning

Studieverkstadens drop-in och föreläsningar
Studieverkstadens drop-in och föreläsningar

Välkommen på drop-in och föreläsningar kring studieteknik och akademiskt skrivande.

Boka undervisning för dina studenter
Boka undervisning för dina studenter

Som lärare kan du boka undervisning av biblioteket för dina studenter.

Fördjupning och tips

Studieteknik
Studieteknik

Läs mer om hur du gör dina studier både enklare och effektivare.

Informationssökning och källkritik
Informationssökning och källkritik

Tips kring sökteknik, källkritik och hur du känner igen olika typer av vetenskapliga publikationer.

Akademiskt skrivande
Akademiskt skrivande

Lär dig skriva vetenskapligt. Tips och strategier för att utveckla ditt skrivande.

Att undvika plagiering
Att undvika plagiering

Se till att det är tydligt vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor.

Upphovsrätt
Upphovsrätt

Här hittar du information om upphovsrätt för texter och bilder.

Skriva referenser
Skriva referenser

Hur du skriver referenser enligt olika stilar.