Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Söka, skriva och studera

Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider kring informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande och studieteknik. Som lärare kan du också beställa undervisning för dina studenter av biblioteket.

Information angående coronaviruset

Bibliotekets verksamhet påverkas och anpassas med anledning av covid-19, bland annat när det gäller öppettider och reservationer. Läs mer:

Information om biblioteket under covid-19

Handledning och undervisning

Studieverkstadens drop-in och föreläsningar
Studieverkstadens drop-in och föreläsningar

Välkommen på drop-in och föreläsningar kring studieteknik och akademiskt skrivande.

Boka undervisning för dina studenter
Boka undervisning för dina studenter

Som lärare kan du boka undervisning av biblioteket för dina studenter.

Fördjupning och tips

Studieteknik
Studieteknik

Läs mer om hur du gör dina studier både enklare och effektivare.

Informationssökning och källkritik
Informationssökning och källkritik

Tips kring sökteknik, källkritik och hur du känner igen olika typer av vetenskapliga publikationer.

Akademiskt skrivande
Akademiskt skrivande

Lär dig skriva vetenskapligt. Tips och strategier för att utveckla ditt skrivande.

Upphovsrätt
Upphovsrätt

Här hittar du information om upphovsrätt för texter och bilder.

Skriva referenser
Skriva referenser

Hur du skriver referenser enligt olika stilar.

När din studentuppsats är färdig
När din studentuppsats är färdig

När din studentuppsats är färdig så är det dags att registrera den i DiVA.