"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Boka undervisning för dina studenter

Biblioteket erbjuder kostnadsfri undervisning som vi tillsammans med dig som lärare anpassar till dina studenter utifrån ämne och behov. Vi undervisar i områden som informationssökning, källkritik, referenshantering, studieteknik, akademiskt skrivande och arkivinformation. 

Informationssökning, källkritik och referenshantering

Ska dina studenter använda vetenskapliga artiklar eller göra uppgifter som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik? Vi erbjuder skräddarsydd undervisning på olika nivåer för ditt ämne och dina studenter. Här ser du exempel på nivåer och områden:

Söka, hitta och referera (grundnivå)

Innehåll

 • Sökning i utvalda databaser utifrån ämne.
 • Formulera sökord utifrån en egen frågeställning.
 • Hitta vetenskapligt material.
 • Kritisk utvärdering av material.
 • Referera till de källor som använts.

Målgrupp

Studenter som läser sin första termin. 

Omfattning

2 timmar. Du kan även lägga till en kompletterande sökverkstad på 1 timme.  

Söka, hitta och referera (kandidatnivå)

Innehåll

 • Gruppering av sökord.
 • Formulera söksträng utifrån valt ämne.
 • Söka i databaser med olika tekniker för att begränsa eller utöka antalet sökträffar.
 • Hitta vetenskapliga artiklar samt kännedom om hur de publiceras och sprids.
 • Kritisk utvärdering av material.
 • Referera i texten och skapa referenslista.

Målgrupp

Studenter som ska skriva kandidatarbete eller examensarbete.  

Omfattning

2 timmar. Du kan även lägga till en kompletterande sökverkstad på 1 timme.  

Söka, hitta och referera (master- och doktorandnivå)

Innehåll

 • Kedjesökning.
 • Systematisk sökning.
 • Formulera en söksträng utifrån valt ämne.
 • Kritisk utvärdering av material.
 • Användning av referenshanteringsprogram.

Målgrupp

Studenter som ska skriva ett arbete på masternivå samt doktorander. 

Omfattning

2 timmar. Du kan även lägga till en kompletterande sökverkstad på 1 timme.

Bilder och upphovsrätt

Innehåll

 • Grunderna kring upphovsrätt och bilder.
 • Använda andras bilder i egna arbeten.
 • Upphovsrätt för egna och andras bilder.
 • Referera till bildmaterial.
 • Creative commons och bildmaterial.

Målgrupp

Studenter som använder bildmaterial i uppsatser eller rapporter

Omfattning

2 timmar.

Få koll på dina referenser: Kom igång med Zotero

Innehåll

 • Grunderna i referenshanteringsprogrammet Zotero.
 • Samla referenser i ditt Zotero-bibliotek.
 • Hämta material och referenser från databaser och webben.
 • Lägga in material och referenser manuellt.
 • Organisera ditt Zotero-bibliotek.
 • Delade mappar.

Målgrupp

Studenter som skriver kandidat- eller mastersarbete.

Omfattning

1 timme.

Arkiv och specialsamlingar – en introduktion

Innehåll

 • Skillnader mellan bibliotek och arkiv.
 • Arkivspecifika sökmetoder.
 • Genomgång av olika sökvägar till arkiv, bland annat Arken, Nationell arkivdatabas (NAD), Digitala forskarsalen och Svensk mediedatabas.
 • Översiktlig genomgång av bibliotekets handskriftssamling med visning av konkreta exempel.
 • Översikt över de databaser som finns tillgängliga via biblioteket. Visning av exempel och sökningar.

Målgrupp

Studenter som skriver uppsats.

Omfattning

90 minuter.

Akademiskt skrivande, studieteknik och muntliga presentationer

Bibliotekets skrivpedagoger går att boka för föreläsningar, workshoppar och seminarier. För att på bästa sätt stödja studenternas utveckling bör våra insatser vara väl integrerade i kursen och planeras i samarbete med dig som ansvarig lärare. Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till ett upplägg som passar ämnet du undervisar i. 

Exempel på områden där vi kan bidra med kunskaper 

 • Läsa och förstå den akademiska textens form och språk.
 • Förstå och kritiskt analysera akademiska texter utifrån innehåll, form och argumentation.
 • Effektivt läsa akademiska texter för att hitta information och kritiskt bedöma och analysera den.
 • Kunskap och färdighet i att både skriva akademiska texter och insikt kring den process som en akademisk text går igenom.
 • Retoriska färdigheter i hur argument och idéer kan framföras effektivt och tydligt både muntligt och i text.

Introduktion till bibliotekets lokaler och resurser

För nya studenter erbjuder vi introduktioner till våra resurser och fysiska lokaler.

Introduktion till Umeå universitetsbibliotek

Anpassad introduktion till antingen Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket eller Biblioteket Konstnärligt Campus.

Innehåll

 • Presentation av bibliotekets tjänster och service.
 • Söka efter och låna kurslitteratur.
 • Köa på utlånade böcker.
 • Visning av bibliotekets webbplats.
 • Rundvandring i bibliotekets lokaler.

Målgrupp

Nya studenter.

Omfattning

45 minuter.

Boka undervisning för dina studenter

Om du vill boka undervisning av biblioteket eller har frågor om innehåll och upplägg så är du välkommen att kontakta oss. Använd formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

Bibliotek *

Alla personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 2024-03-13