Hoppa direkt till innehållet
printicon

Boka undervisning för dina studenter

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning och akademiskt skrivande för dina studenter.

Informationssökning, källkritik och referenshantering

Ska dina studenter hitta vetenskapliga artiklar eller göra uppgifter som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik? Vi erbjuder undervisning i tre olika nivåer som vi, tillsammans med dig, anpassar för ditt ämne och dina studenter.

Introduktion - låna, köa, hitta i lokaler och på webbplats

 • Låna/ladda ner kurslitteratur
 • Köa på utlånad litteratur
 • Hitta i bibliotekets lokaler och på webbplatsen

Omfattning och kostnad: 45 min. Gratis

Grundkurs - söka, relevanta databaser, källkritik

 • Genomgång av hur man formulerar en sökfråga
 • Grundläggande sökteknik och sökstrategi
 • Genomgång av för ämnet relevanta informationsresurser; databaser och andra källor
 • Introduktion till källkritik – jämföra, granska och bedöma olika sorters källor

Omfattning och kostnad: 1-2 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

I timkostnaden ingår kostnad för undervisning á 589 kr/tim + 0,5 tim förberedelsetid á 589 kr/tim vilket ger en totalkostnad på 884 kr/tim.

Fördjupning - söka, vetenskaplig information, referenshantering, alerts

 • Fördjupad informationssökning i databaser och andra källor
 • Kännedom om hur vetenskaplig information är organiserad
 • Referenshantering (Endnote Online)
 • Bevakning av sökningar (alerts) i olika databaser

Omfattning och kostnad: 2-3 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

I timkostnaden ingår kostnad för undervisning á 589 kr/tim + 0,5 tim förberedelsetid á 589 kr/tim vilket ger en totalkostnad på 884 kr/tim.

Arkiv och specialsamlingar

Vi erbjuder undervisning som särskilt fokuserar på våra arkiv och specialsamlingar.

Arkiv- och specialsamlingar - en introduktion

Målgrupp: I första hand uppsatsskrivande studenter.

Syfte: Att förklara de grundläggande skillnaderna mellan informationssökning i bibliotek och arkiv och ge en överblick över den arkivservice Arkiv och specialsamlingar kan erbjuda.

Innehåll:

 • Genomgång av olika sökvägar till arkiv bl.a. Nationella arkivdatabasen NAD, SVAR, SONDERA m fl.
 • Översiktlig genomgång av Handskriftssamlingens inriktning och innehåll med visning av konkreta objekt.
 • Översikt över de databaser som finns tilllgängliga via oss. Visning av exempel och sökningar.

Omfattning: 2 x 45 min.

 

Boka undervisning för dina studenter

Välj ett eller flera undervisningstillfällen *
Bibliotek *

Alla personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).