"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bisafari och insektsvandring på campus

En viktig målsättning med Campus Bigården är att utbilda allmänheten om insekternas situation, i synnerhet honungsbin och andra vilda pollinatörer och deras växter. Aktiviteter påbörjas så fort corona-läget tillåter det.

Kunskap är ett oumbärligt verktyg i vår strävan att verka för en högre biologisk mångfald i vår miljö. De allmänna åtgärderna (plantera frön, sätta ut insektshotell) som uppmanas i dag från olika håll i media är inte helt fel – men för att kunna göra detta optimalt, krävs mera detaljerad kunskap om vilka insekter och växter som förekommer i den miljö som man vill åtgärda. Detta är inte helt lätt då det är ett väldigt omfattande kunskapsfält där mycket ännu är outforskat.

Målet med våra aktiviteter för allmänheten på Umeå universitet är att:

1) Anpassa undervisning för allmänheten om växter och pollinerande insekter.

2) Organisera vandringsleder för allmänheten, så att de kan hjälpa till att samla in data om insekter och växter.

3) Ställa upp insektshotell med konstnärlig ekodesign - vilka både gör nytta och är en fröjd för ögat.

4) Organisera bisafaris, där en liten grupp besökare får möjlighet att besöka Campus Bigården och lära sig om biodling och pollineringsekologi.

5) För de mera insatta, kommer vi att identifiera nya forskningsbehov och utveckla citizen science-projekt.

 

Bisafari

Bisafaris organiseras av forskaren Natuschka Lee i samarbete med Umeå ortens biodlareförening och Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Det finns bidräkter i olika storlekar att låna.

Gruppstorlek: Max 6 personer. 
Tid: 30 minuter - 1 timme (beroende på önskemål)

Frågor och anmälan: natuschka.lee@umu.se

 

Senast uppdaterad: 2020-05-18