Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om centret

 

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk syftar till att:

• ta fram ny kunskap relaterad till produktion av cementklinker, bränd kalk och dolomit med fokus på produktionskapacitet, energieffektivitet, produktkvalitet, utsläpp och hållbarhet.

• stöda industrin med tillämpning av kunskap för att förebygga driftstörningar, säkra produktkvalitet, minska energiförbrukning och utsläpp, befrämja cirkulär ekonomi, samt med experimentella fullskaleförsök, processutveckling och innovation.

• utveckla en forskningsmiljö som attraherar starka forskare.

• utgöra en plattform där forskningsprojekt och industri i samverkan bidrar till en hållbar utveckling av mineralindustrin.

 

Centrets aktiviteter finansieras huvudsakligen av industrierna (kontant och in-kind), Ellen, Walter och Lennart Hesselmans Stiftelse, Umeå universitet - institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Energimyndigheten samt Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

 

Samverkan

Centret vid Umeå universitet är inrättat tillsammans med Cementa AB
SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning som parter.