"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nordkalk AB

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Det finns ett stort behov av att stärka forskningen inom produktionen av kalkstensbaserade produkter, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras. Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk sammanfogar en stark forskningsmiljö med de största svenska industriella aktörerna inom cement- och kalkproduktion.

Nyheter

Förbättrad modell kan minska kalksten i cementtillverkning
Publicerad: 2023-09-07

Slagg som råvara ger miljövänligare cement – men hur påverkas kvalitén?

Projekt har minskat koldioxidutsläpp från svensk kalkbränning
Publicerad: 2023-06-08

Genom att införa biobränslen i stället för fossila bränslen i kalkugnar har koldioxidutsläppen minskat.

Studiebesök hos kalkugnstillverkare i Italien
Publicerad: 2023-04-26

Samarbete kring implementering av syrgas- och vätgasanrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

Experiment banar väg för miljövänlig cement
Publicerad: 2023-03-14

Forskning avgörande för grön omställning i cementfabrikerna.

Student prisas för examensarbete
Publicerad: 2022-03-17

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Samverkanspris till forskartrio inom hållbar produktion av cement och bränd kalk
Publicerad: 2022-02-09

De prisas för sitt arbete med att skapa ett kompetenscentrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk.