Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Det finns ett stort behov av att stärka forskningen inom produktionen av kalkstensbaserade produkter, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras. Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk sammanfogar en stark forskningsmiljö med de största svenska industriella aktörerna inom cement- och kalkproduktion.

Nyheter

Doktorandtjänst i energiteknik, termisk processkemi
Publicerad: 22 apr, 2020

Doktorand för nya processtekniska lösningar för koldioxidinfångning inom cement- och kalkindustrin.

Hållbar cement- och kalkproduktion i fokus för ny centrumbildning
Publicerad: 08 feb, 2019

Forskning på hållbar cement- och kalkproduktion bedrivs på Umeå universitetets nyaste centrumbildning.