"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Nordkalk AB

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Det finns ett stort behov av att stärka forskningen inom produktionen av kalkstensbaserade produkter, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras. Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk sammanfogar en stark forskningsmiljö med de största svenska industriella aktörerna inom cement- och kalkproduktion.

Om centret

Centrum för hållbar cement- och bränd kalkproduktion vid Umeå universitet etableras tillsammans med Heidelberg...

Nyheter

Ny forskning visar hur biobränslen påverkar cementproduktionen
Publicerad: 2024-05-23

Avhandling ger viktig kunskap för att minska koldioxidutsläppen vid tillverkning av cement och bränd kalk.

EU-projekt tar fram teknik för cementindustrins gröna omställning
Publicerad: 2024-03-21

Umeå universitet banar väg för en hållbar framtid genom elektrifiering av cement- och kalkindustrin.

Ökad förståelse av korrosion i kalkugnar som eldas med biobränsle
Publicerad: 2023-12-08

Naresh Kumar Wagri visar i sin avhandling på utmaningar på grund av biobränslenas egenskaper.

Förbättrad modell kan minska kalksten i cementtillverkning
Publicerad: 2023-09-07

Slagg som råvara ger miljövänligare cement – men hur påverkas kvalitén?

Projekt har minskat koldioxidutsläpp från svensk kalkbränning
Publicerad: 2023-06-08

Genom att införa biobränslen i stället för fossila bränslen i kalkugnar har koldioxidutsläppen minskat.

Studiebesök hos kalkugnstillverkare i Italien
Publicerad: 2023-04-26

Samarbete kring implementering av syrgas- och vätgasanrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

imagen49v.png