Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CERUMs vetenskapliga råd

CERUMs vetenskapliga råd består av representanter från universitetets samtliga fakulteter vilket stärker CERUM:s roll som en plattform för ämnesövergripande forskning.

Rådet har till främsta uppgift att vara rådgivande i frågor kring verksamhetens övergripande inriktning, vetenskapliga kvalité och utveckling, rekrytering av forskare till verksamheten samt projektansökningar. Därutöver utgör rådet en för CERUM strategisk resurs med de enskilda ledamöternas omfattande nätverk både nationellt och internationellt.

I rådet ingår:

Linda Lundmark, Institutionen för geografi (ordförande)

Linda är ordförande i CERUMs vetenskapliga råd och docent i kulturgeografi.

”Viktiga teman för min forskning inkluderar klimatförändring, naturresurser och rörlighet i form av turism och migration som viktiga för samtida och framtida ekonomiska utvecklingsmöjligheter i Norr. Dessa teman återkommer i mina forskningsprojekt och i mina publikationer och har funnits med sedan 2003. Just nu redigerar jag tillsammans med kollegor en bok om degrowth och turism och en annan bok som handlar om att leva, arbeta och resa i glesbygd i Norra Sverige men också på andra glest befolkade platser i världen.”

Linda Lundmark medverkar i boken Degrowth and Tourism. New Perspectives on Tourism Entrepreneurship, Destinations and Policy. (2021) Här kan du läsa hennes blogginlägg om boken.

 

Camilla Sandström, Institutionen för statsvetenskap

Joacim Rocklöv, Institutionen för hälsa och klinisk medicin

Joacim ledamot i CERUMs vetenskapliga råd och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

”Genom arbetet med att leda projektet ”Umeå forskningsinitiativ för hållbar omställning (UTRI)” som startar i juli, 2020, och pågår under två ”test år”, faller det naturligt för mig att arbeta och lyfta frågor som rör forskning om omställning mot hållbarhet, bland annat genom ökade fakultetsövergripande samarbeten. ”

Anne Grönlund, Institutionen för socialt arbete

Anne Grönlund är professor i sociologi och ledamot i CERUMs vetenskapliga råd.

I min forskning granskar jag det moderna arbetslivets villkor med fokus på könsojämlikhet och dess samspel med utbildning/yrke och etnicitet. Viktiga teman har varit flexibilitet och autonomi, kompetens, lärande och lön samt människors möjligheter att förena arbete och familj. En strävan är att förstå både ojämlikhet och möjligheter till förändring i ljuset av välfärdsstatliga institutioner och jag vill bidra till mer dialog både mellan forskningsämnen och mellan forskning och samhället. För närvarande leder jag bl a ett forskningsprojekt om könsmönster i utrikesföddas långsiktiga arbetsmarknadsetablering.

Anna Sofia Lundgren, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ludvig Lizana, Institutionen för fysik

Ludvig är ledamot av CERUMs vetenskapliga råd och docent i fysik.

”Vid sidan av fysikinstitutionen är min hemvist Integrated Science Lab (IceLab). Eftersom svaren till många stora framtidsfrågor kräver tvärvetenskaplig kraftsamling brinner vi för att koppla samman forskare över institutionsgränser. IceLabs sammanlänkande aktiviteter har främst riktats mot forskare inom naturvetenskapliga discipliner. Genom CERUM hoppas vi kunna bidra till ännu bredare samarbeten.”

Johan Holmberg, USBE, Enheten för nationalekonomi

Johan är ledamot i CERUMs vetenskapliga råd och doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

”Jag vill arbeta med frågor som berör forskningsutbildning inom ramen av CERUMS projekt samt lyfta frågor som hur den demografiska utvecklingen på lokala arbetsmarknader påverkar förutsättningarna att uppfylla sina åtaganden gällande pensionsbetalningar och skolverksamhet”.

Rikard Eriksson, Institutionen för geografi 

Rikard Eriksson är professor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi och forskningsansvarig vid CERUM.

”Min forskning fokuserar på arbetsmarknadens strukturförändring på regional nivå. Jag är framförallt intresserad av hur tillgång och efterfrågan på kompetenser varierar i geografin och över tid i olika delar av näringslivet och hur detta samspelar med regioners förnyelseförmåga.”