"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

CERUMs vetenskapliga råd

CERUMs vetenskapliga råd består av representanter från universitetets samtliga fakulteter vilket stärker CERUMs roll som en plattform för ämnesövergripande forskning. Rådet har till främsta uppgift att vara rådgivande i frågor kring verksamhetens övergripande inriktning, vetenskapliga kvalité och utveckling, rekrytering av forskare till verksamheten samt projektansökningar. Därutöver utgör rådet en för CERUM strategisk resurs med de enskilda ledamöternas omfattande nätverk.

Ordförande

Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60

Ledamöter

Senast uppdaterad: 2023-11-15