Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Kontaktuppgifter till personalen vid Cerum.

Anställda medarbetare

Elisabet Torstensson, administratör

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Emelie Hane-Weijman, postdoktor
Telefon
090-786 80 07

Forskar på arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling. Är postdoktor i kulturgeografi och affilierad med Centrum för regionalvetenskap (CERUM).

Erik Bäckström, systemadministratör
Telefon
090-786 71 58
Henrik Norin, övrig/annan befattning
Lars Westin, professor

Professor i Regionalekonomi.
Ledamot av styrelsen för VTI, Vetenskapliga rådet vid Myndigheten för Kulturanalys, Kungliga Skytteanska samfundet samt Trafikanalys vetenskapliga råd

 

Mona Westman, administratör
Telefon
090-786 64 57
Rikard Eriksson, professor
Telefon
090-786 74 16

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Rolf Hugoson, universitetslektor

Två teoretiska teman präglar min forskning: policyanalys och retorisk teori. Ur empirisk synvinkel finns tre ämnesområden: (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria.

Zoltán Elekes, forskare

PhD in economics, doing research on topics of evolutionary economic geography and social networks. Currently studying the role of co-worker networks in the wage-mobility of low-wage workers in Sweden.