"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Kontaktuppgifter till personal och anknutna till CERUM

Anställda medarbetare

Elin Leyonberg
Telefon
090-786 98 34

Biträdande föreståndare och strategisk kommunikatör med samverkansuppdrag på CERUM. 

Erik Bäckström
Evans Korang Adjei

Evans Adjei är forskare vid Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) och forskar om sambandet mellan stora industriella investeringar och regional utveckling.

Gergo Toth
Johan Lundberg

Föreståndare för CERUM. Min forskning omfattar regional tillväxt och migration, kommunala utgifter-, investeringar- och skatter, lokala arbetsmarknader, konsumtionsbeteende, och offentlig upphandling.

Jonas Westin
Telefon
090-786 51 55

Forskar om matematiska metoder och modeller för att undersöka samhällsvetenskapliga problem. Undervisar i kurser i matematisk modellering och projektkurser för blivande civilingenjörer.

Karin Nilsson

Hr-samordnare på Institutionen för Geografi, CERUM och Ekonomisk historia

Sitter i SAM.C.315

Lars Westin

Professor i Regionalekonomi.
Ledamot av styrelsen för VTI, Vetenskapliga rådet vid Myndigheten för Kulturanalys, Kungliga Skytteanska samfundet samt Trafikanalys vetenskapliga råd

 

Mattias Näsman
Telefon
090-786 92 99

Mattias Näsmans forskning undersöker hur historiska aktörer och processer ställt upp hinder eller möjliggjort omställningen av samhälle och ekonomi mot hållbarhet.

Rikard Eriksson
Telefon
090-786 74 16

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om strukturomvandling, regional utveckling och jobbens geografi. Biträdande prefekt (geografi) och forskningsledare vid Cerum

Zoltán Elekes

PhD in economics, interested in combining evolutionary economic geography and network science: structural change, regional economic resilience, collaborative knowledge production and more.

Anknutna till CERUM

Malin Rönnblom
Professor, Karlstads universitet
E-post
E-post
Ann-Kristin Bergquist
Professor, Uppsala universitet
E-post
E-post
Madeleine Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 57
Emelie Hane-Weijman
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 07
Katrin Holmqvist-Sten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 76
Rolf Hugoson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 34
Evelina Liliequist
Universitetslektor
E-post
E-post
Roger Marjavaara
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 59
Elin Nilsson
Universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 18
Per Nilsson
Forskare, gästforskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 66
Marcin Rataj
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 91
Erika Sandow
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 94
Hans Åkerlind
Gästforskare
E-post
E-post

Vill du bli anknuten till CERUM?

En viktig del i CERUM:s verksamhet är våra anknutna forskare som på olika sätt deltar i projekt, seminarier och forskningssamarbeten. Förutom en forskningsinriktning eller ett forskningsintresse som ligger i linje med CERUM:s kompetensområden finns inga förpliktelser eller kostnader förknippade med att vara anknuten forskare. Fördelen är att bli en del av CERUM:s tvärvetenskapliga forskningsmiljö och nätverk.

Alla forskare vid Umeå Universitet har möjlighet att ansöka om att bli anknuten forskare vid CERUM och därmed vara en del av CERUM:s forskningsmiljö och nätverk. För att ansöka om att bli anknuten forskare hos CERUM så skickar du ditt namn, en kort beskrivning av ditt forskningsområde, vilken enhet/institution du är verksam vid, ditt Umu-id och din e-post till Johan Lundberg. Du är naturligtvis också hjärtligt välkommen att besöka oss på våning 5 i Samhällsvetarhuset.

Välkommen med din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 2023-11-15