Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Kontaktuppgifter till personal och affilierade vid CERUM

Anställda medarbetare

Erik Bäckström
Telefon
090-786 71 58
Gergo Toth
Jonas Westin
Telefon
090-786 51 55

Forskar om matematiska metoder och modeller för att undersöka samhällsvetenskapliga problem. Undervisar i kurser i matematisk modellering och projektkurser för blivande civilingenjörer.

Lars Westin

Professor i Regionalekonomi.
Ledamot av styrelsen för VTI, Vetenskapliga rådet vid Myndigheten för Kulturanalys, Kungliga Skytteanska samfundet samt Trafikanalys vetenskapliga råd

 

Mona Westman
Telefon
090-786 64 57
Rikard Eriksson
Telefon
090-786 74 16

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Zoltán Elekes

PhD in economics, interested in combining evolutionary economic geography and network science: structural change, regional economic resilience, collaborative knowledge production and more.

Affilierade vid CERUM

Malin Rönnblom
Professor, Karlstads universitet
E-post
E-post
Ann-Kristin Bergquist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 56
Madeleine Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 57
Emelie Hane-Weijman
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 07
Katrin Holmqvist-Sten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 76
Rolf Hugoson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 34
Evans Korang Adjei
Första forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 72
Roger Marjavaara
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 59
Elin Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 18
Mats-Olov Olsson
Gästforskare
E-post
E-post
Martin Paju
Gästforskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 86
Marcin Rataj
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 91
Hans Åkerlind
Gästforskare
E-post
E-post

Vill du bli affilierad vid CERUM?

CERUM inrättades år 1983 av den dåvarande regeringen som en centrumbildning med ett nationellt och fakultetsövergripande uppdrag inom regionalvetenskaplig forskning vid Umeå universitet. År 1989 tog Umeå universitet över hela ansvaret för CERUM och sedan år 2001 är den Samhällsvetenskapliga fakulteten värdfakultet för CERUM.

CERUM är idag en arbetsenhet med betydande extern finansiering och en aktiv samverkan med universitetets olika institutioner, enheter och centra för att stärka den regionalvetenskapliga forskningen vid universitetet. Det rumsliga och regionalvetenskapliga forskningsområdet spänner över frågeställningar kopplade till urban ekonomi, stadsplanering, regional utveckling, effekter av olika tillgångars lokalisering, transporter, hållbarhet, tillväxt, migration, kultur, statistiska metoder och rumslig ekonometri, geografiska informationssystem (GIS), arbetsmarknaden och humankapitalbildning, sociala nätverk och offentlig politik. Dessa frågeställningar kräver ett brett vetenskapligt angreppssätt där CERUM genom sin ställning som arbetsenhet utgör en naturlig och unik plattform för ämnes- och fakultetsövergripande forskning.

Knutet till CERUM finns ett Vetenskapligt råd bestående av representanter från universitetets samtliga fakulteter. CERUM har även ett samverkansuppdrag och bedriver tillsammans med andra institutioner och enheter en omfattande samverkan i form av gemensamma projekt och föreläsningar med aktörer utanför Umeå universitet. Sedan bildandet 1983 har CERUM omsatt ca 250 miljoner kronor, varav ca 195 miljoner kronor varit externfinansierade forskningsprojekt.

CERUM:s målsättning är att vara en nationellt och internationellt erkänd forskningsmiljö inom det regionalvetenskapliga och rumsliga forskningsområdet samt att utveckla internationellt konkurrenskraftig ämnesövergripande regionalvetenskaplig och rumslig forskning vid Umeå Universitetet. Dessutom har CERUM målsättningen att bidra till den lokala och nationella samhällsutvecklingen genom att sprida forskningsresultat, kunskap och fakta till det övriga samhället samt ett aktivt deltagande i den offentliga debatten.

En viktig del i CERUM:s verksamhet är våra affilierade forskare som på olika sätt deltar i projekt, seminarier och forskningssamarbeten. Förutom en forskningsinriktning eller ett forskningsintresse som ligger i linje med CERUM:s kompetensområden finns inga förpliktelser eller kostnader förknippade med att vara affilierad forskare. Fördelen är att bli en del av CERUM:s tvärvetenskapliga forskningsmiljö och nätverk.

Alla forskare vid Umeå Universitet har möjlighet att ansöka om att bli affilierad forskare vid CERUM och därmed vara en del av CERUM:s forskningsmiljö och nätverk. För att ansöka om att bli affilierad forskare hos CERUM skicka ditt namn, en kort beskrivning av ditt forskningsområde, vilken enhet/institution du är verksam vid, ditt Umu-id och din e-post till Johan Lundberg. Du är naturligtvis också hjärtligt välkommen att besöka oss på vång 5 i Samhällsvetarhuset.

Välkommen med din ansökan!