"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christoffer Boman

Hållbar bioenergi och biomaterial från restströmmar och industriella biprodukter via högtemperaturprocesser.

Verksam vid

Anknytning
Plats

Forskningen fokuserar på att ta fram ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att bli mer hållbara och öka användningen av nya biobaserade bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Forskningen utgår från vår långa erfarehet av en kombination av oorganisk högtemperaturekemi och termokemisk energiomvandling, med ett särskillt fokus på askkemiska frågeställningar, tungmetaller i förbränning och förgasning, förbränningsaerosoler, luftföroreningar och nya koncept för hållbar bioenergi och produktion av biobaserade material och innovationer inom miljö- och klimatområdet. Vi använder ett stort antal experimentella- och analytiska metoder samt verktyg för kemisk modellering i höga temperaturer. Mer grundläggande studier i laboratoriemiljö kombineras med tillämpade studier i fält och i industriella miljöer.

De energiomvandlingsprocesser vi studerar och utvecklar är inriktade på framtidens hållbara bioenergi som utnyttjar de stora möjligheterna som finns med biobaserade restströmmar från skogsbruk, jordbruk, industri och övriga samhället, i såväl Sverige som globalt. Verksamheten inom området är i hög grad kopplad till kunskapsöverföring från akademi till industri och att undersöka hur nya råvaror kan användas för energiändamål och nya material, men också underlätta en effektiv och cirkulär resursanvändning samt reducera miljö- och klimatpåverkan.

Forskningen ingår i det nationella strategiska programmet Bio4Energy, och är bl a finansierad av Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, Formas, SIDA, ÅForsk och Kempestiftelserna.

Ambio
García-López, Naxto; Bargués-Tobella, Aida; Goodman, Rosa C.; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Hansson, Alva; Rankin, Gregory; Uski, O.; et al.
Environmental Technology & Innovation, Elsevier 2023, Vol. 32
Mukarunyana, Brigitte; Boman, Christoffer; Kabera, Telesphore; et al.
Toxics, MDPI 2023, Vol. 11, (6)
Rahman, Mizanur; Upadhyay, Swapna; Ganguly, Koustav; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, 29-30 November, 2023
Strandberg, Anna; Steinvall, Erik; Morari, Adrian; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Borén, Eleonora; Lindgren, Robert; Carlborg, Markus; et al.
Energy & Fuels, Vol. 36, (7) : 3640-3653
Hedayati, Ali; Falk, Joel; Boren, Eleonora; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (2) : 1449-1464
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Skoglund, Nils; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2021, Vol. 217
Hedayati, Ali; Sefidari, Hamid; Boman, Christoffer; et al.
Atmospheric Chemistry And Physics, Nicolaus Copernicus University Press 2021, Vol. 21, (10) : 8023-8044
Kristensen, Thomas Bjerring; Falk, John; Lindgren, Robert; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 18, (1)
Unosson, Jon; Kabele, Mikael; Boman, Christoffer; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (3)
Carvalho, Ricardo Luís; Yadav, Pooja; García-López, Naxto; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 264
Erlandsson, Lena; Lindgren, Robert; Nääv, Åsa; et al.
Atmospheric Chemistry And Physics, Nicolaus Copernicus University Press 2020, Vol. 20, (8) : 4951-4968
Korhonen, Kimmo; Kristensen, Thomas Bjerring; Falk, John; et al.
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2020, Vol. 137
Rebbling, Anders; Näzelius, Ida-Linn; Schwabl, Manuel; et al.
Energy & Fuels, AMER CHEMICAL SOC 2020, Vol. 34, (2) : 2574-2583
Rebbling, Anders; Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; et al.
Energy Policy, Elsevier 2019, Vol. 131 : 168-186
Carvalho, Ricardo L.; Lindgren, Robert; Lopez, N.; et al.
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, ETA-Florence Renewable Energies 2019 : 1536-1542
Carvalho, Ricardo L.; Yadav, Pooja; Lindgren, Robert; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Hansson, Alva; Rankin, Gregory; Uski, Oskari; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Muala, Ala; Österdahl, Rebecka; Sehlstedt, Maria; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Pourazar, Jamshid; Sehlstedt, Maria; Rankin, Gregory; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11041-11048
Rebbling, Anders; Fagerström, Jonathan; Steinvall, Erik; et al.
European Biomass Conference and Exhibition: 2019
Sandström, Karin; Boman, Christoffer; Weidemann, Eva; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11985-11995
Schön, Claudia; Feldmeier, Sabine; Hartmann, Hans; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sehlstedt, Maria; Muala, Ala; Pourazar, Jamshid; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (8) : 7770-7777
Strandberg, Anna; Carlborg, Markus; Boman, Christoffer; et al.
27th international conference of Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment, Lake Louise, Canada, September 23-28, 2018
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Boman, Christoffer; et al.
Fuel Quality Impacts on Power Production and the Environment, Lake Louise, Alberta, Canada, September 24-28, 2018
Sandström, Karin; Weidemann, Eva; Boman, Christoffer; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 175 : 26-34
Zhu, Youjian; van Eyk, Philip J.; Boman, Christoffer; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Boman, Christoffer; et al.
Energy & Fuels, Vol. 31, (1) : 904-915
Nazelius, Ida-Linn; Boström, Dan; Rebbling, Anders; et al.
Atmospheric Environment, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2017, Vol. 165 : 179-190
Nielsen, Ingeborg E.; Eriksson, Axel C.; Lindgren, Robert; et al.
Energy & Fuels, Vol. 31, (5) : 5514-5524
Nyström, Robin; Lindgren, Robert; Avagyan, Rozanna; et al.
Building and Environment, Elsevier 2017, Vol. 115 : 173-181
Ohlsson, Anders; Yang, Bin; Ekblad, Alf; et al.
5th Central European Biomass Conference, Graz, Austria, January 18-20, 2017
Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; Rebbling, Anders; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 140 : 1-9
Avagyan, Rozanna; Nyström, Robin; Lindgren, Robert; et al.
Fuel processing technology, Vol. 143 : 204-212
Fagerström, Jonathan; Steinvall, Erik; Boström, Dan; et al.
Fuel, Vol. 186 : 261-269
Nyström, Robin; Sadiktsis, Ioannis; Ahmed, Trifa M.; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (12) : 10705-10713
Rebbling, Anders; Näzelius, Ida-Linn; Piotrowska, Patrycja; et al.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, (8) : 8141-8159
Weidemann, Eva; Andersson, Patrik L.; Bidleman, Terry; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (3) : 1800-1809
Zhu, Youjian; Piotrowska, Patrycja; van Eyk, Philip Joseph; et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer Berlin/Heidelberg 2015, Vol. 407, (16) : 4523-4534
Avagyan, Rozanna; Nyström, Robin; Boman, Christoffer; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 49, (24) : 14663-14671
Martinsson, J; Eriksson, A C; Nielsen, I Elbaek; et al.
Journal of Aerosol Medicine, Vol. 28, (4) : 237-246
Muala, Ala; Nicklasson, Hanna; Boman, Christoffer; et al.
Particle and Fibre Toxicology, Vol. 12
Muala, Ala; Rankin, Gregory; Sehlstedt, Maria; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 102 : 282-289
Nordin, Erik Z.; Uski, Oskari; Nyström, Robin; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 29, (2) : 894-908
Näzelius, Ida-Linn; Fagerström, Jonathan; Boman, Christoffer; et al.
European Respiratory Journal, The European Respiratory Society 2015, Vol. 46, (6) : 1577-1588
Sigsgaard, Torben; Forsberg, Bertil; Annesi-Maesano, Isabella; et al.