Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anmälan och antagning

På uppdrag av Skolverket anordnas Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Anmälan

Antagningsperioden för Fortbildning för rektorer med start höstterminen 2022 är 15 mars - 15 april.

Anmälan till Skolverket

Umeå universitet är utbildningsanordnare i Skåne med omnejd. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket. Utbildningen vänder sig till verksamma rektorer för förskola.

Antagningsbesked med svarskrav

När Umeå universitet mottagit anmälningarna från Skolverket gås de igenom och granskas. Därefter skickas antagningsbesked ut till alla antagna. Den anmälde måste svara på antagningsbeskedet och bekräfta sin plats (alternativt avstå den) för att behålla platsen. I god tid innan kursstart skickas sedan information om utbildningens upplägg, litteratur, praktiskt genomförande och annat som alla nyantagna behöver veta.