Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Utbildning

Centrum för skolledarutveckling bedriver uppdragsutbildning som främst riktar sig till yrkesverksamma skolledare. Vi är utsedda att genomföra den statliga utbildningen Rektorsprogrammet. Vi ger även andra utbildningar.

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet

Läs vidare om Rektorsprogrammet och hitta datum för utbildningsdagarna.

Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet
Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet

Läs vidare om Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan
Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan

Läs vidare om fortbildningen för rektor i förskolan.

Rektorsseminarium - Att leda förskola
Rektorsseminarium - Att leda förskola

Läs mer om seminarieserien Att leda förskola.

Rekryteringsutbildning
Rekryteringsutbildning

Läs vidare om ledarutbildningen för blivande skolledare och andra ledare inom förskola och skola.

Magisterkurser
Magisterkurser

Läs vidare om magisterkurserna i utbildningsledarskap.

Utbildningsledarskap

Inom fältet utbildningsledarskap fokuserar vi på hur ledares bedömningar och prioriteringar påverkar och styr ledarskapet. Vi beskriver och analyserar hur ledare leder inom organisationer. Vi granskar hur ledare leder strukturer, kulturer, funktioner och processer; detta i organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare.

Vår utbildning rör frågor om hur människan utformar, förändrar och leder verksamheter med inriktning på lärande och personlig utveckling. Utgångspunkten för en förståelse av ledarskap och organisation är att ledarskap ses som en kontinuerligt pågående process; en process där ledare, följare och situation samspelar. En enskild person kan i olika skeden ha avgörande betydelse, samtidigt är det resultatet av fleras aktiviteter det som på lång sikt formar en verksamhet och påverkar dess resultat. I ett sådant perspektiv på ledarskap blir kunskap om individ, grupp, organisationsform och omvärld nödvändig

Utbildningsfilosofi

Vår utbildningsfilosofi kännetecknas av en modell där lärande uppstår i ett samspel mellan teori, forskning, policy och deltagarnas egna erfarenheter. Vi ser att de skolledare som kan integrera dessa fyra kunskapsfält är bättre rustade att leda det pedagogiska arbetet och styra mot skolans mål. Modellen kan illustreras med denna bild:

Utbildningschef

Biträdande utbildningschef

Ulf Leo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 15
Eva Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 99

Administration

Fredrika Moliis
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 48
Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14