Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anmälan och antagning

Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer till Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet. Anmälan görs till Skolverket och lärosätet tar sedan hand om själva antagningen till utbildningen.

Anmälan

Antagningsperioden för Fortbildning för rektorer med start höstterminen 2022 är 15 mars - 15 april. 

 

Anmälan till Skolverket

Umeå universitet är utbildningsanordnare i Skåne. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket. Rektorer eller biträdande rektorer som har genomgått den statliga befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år i yrket kan delta i fortbildningen.

Antagningsbesked med svarskrav

När Umeå universitet mottagit anmälningarna från Skolverket gås de igenom och granskas. Därefter skickas antagningsbesked ut till alla antagna skolledare. Den anmälde skolledaren måste svara på antagningsbeskedet och bekräfta sin plats (alternativt avstå den) för att behålla platsen. I god tid innan kursstart skickas sedan information om utbildningens upplägg, litteratur, praktiskt genomförande och annat som alla nyantagna behöver veta.