"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TAIGA dagar 11-13 Oktober

Centrum för transdisciplinär AI (TAIGA) välkomnar forskare och medlemmar i TAIGA-communityn att delta i vårt årliga evenemang 11-13 oktober.

Registrera dig här

3
okt

 

Registrera dig här före den 3 oktober

11 oktober 13:00-16:00

Plats: BIO.A.206 Aula Anatomica

Vi tittar på nuvarande och framtida möjligheter att samarbeta inom både forskning och utbildning. Vi kommer att presentera vad TAIGA erbjuder i nuläget men också diskutera nya möjligheter och idéer från alla TAIGA-associerade forskare.

Målgrupp: Personal vid Umeå universitet som är afilierade med TAIGA
Om du är intresserad av att delta under denna dag och ännu inte är afilierad kan du enkelt registrera dig här

13:00-14:30 Välkommen - Vad är TAIGA?

Professor Frank Dignum, föreståndare för TAIGA och prefekt vid institutionen för datavetenskap välkomnar dig med bidrag från kordinatorerna för TAIGAs fokusområden. Vi kommer att presentera både nuvarande och framtida möjligheter att samarbeta inom både forskning och utbildning. Vidare kommer vi att berätta om vad TAIGA erbjuder i dagsläget men också diskutera nya möjligheter och idéer från alla TAIGA associerade forskare.

14:30-15:00 Fika

Plats: Utanför Aula Biologica

15:00-16:00 TAIGA:s framtid

Parallella diskussioner i mindre grupper om nya möjligheter och idéer om hur TAIGA ska fungera. Vad vill du ha ut av TAIGA och hur kan du bidra?

12 oktober 09:30-16:00

Plats: BIO.A.206 Aula Anatomica

Under denna dag kommer vi att fokusera på att stödja processen initiera tvärvetenskapliga projekt. Dagen inleds med en blandning av presentationer med fokus på hur man lyckas med tvärvetenskapliga samarbeten och hur man skriver bra ansökningar. Efter lunch kommer vi att omsätta teori i praktik genom att arbeta med specifika idéer.

Målgrupp: Forskare, lärare, beslutsfattare, region-, kommun- och branschrepresentanter

09:30-10:00 Fika

Plats: Utanför Aula Biologica

10:00-11:00 Föreläsning: Hur man samarbetar över discipliner

Karin Danielsson Director Humlab

11:00-12:00 Föreläsning: Hur man skriver en bra forskningsansökan

Erika Sörensson Forskningskoordinator vid Avdelningen för forskningsstöd och samverkan

12:00-13:00 Lunch

Plats för lunch: Universum

13:00-14:30 Att arbeta transdisciplinärt i praktiken

Denna session ger dig möjlighet att omsätta dina tvärvetenskapliga färdigheter i praktiken genom att arbeta direkt med specifika forskningsidéer med det avsedda resultatet att etablera nya samarbeten, publikationer eller forskningsansökningar. Vi kommer att arbeta i mindre grupper.

14:30-15:00 Fika

Plats: Utanför Aula Biologica

15:00-16:00 Forts. Att arbeta transdisciplinärt i praktiken

Del 2 och avslutning av dagen

13 oktober 09:30-15:30

Plats: BIO.A.206 Aula Anatomica

Den tredje dagen kommer att fokusera på den gröna omställningen och är ett samarrrangemang mellan UTRI, ARCUM, TAIGA och Umeå kommun. Under dagen kommer vi att arbeta konkret och fokuserat kring hur vi når Umeås uppdrag att vara en klimatneutral stad 2030. Vi kommer att bjuda in ett brett spektrum av organisationer för att beskriva vilka konsekvenser detta mål har för den framtida verksamheten i deras organisation. Under dagen kommer vi att ha flera parallella sessioner för att initiera aktiviteter för att hantera de problem och möjligheter som uppstår till följd av dessa konsekvenser. Vi inbjuder forskare, näringsliv och beslutsfattare att använda denna dag som start för ytterligare samarbete för att arbeta med detta viktiga mål om ett klimatneutralt Umeå till 2030.

Målgrupp: Forskare, lärare, beslutsfattare, region-, kommun- och näringslivsrepresentanter

OBS – anmäl sker separat för denna dag.

Anmälan 13 oktober: Umeås gröna omställning - En del av TAIGA-dagarna (office.com)

Senast uppdaterad: 2023-09-07