Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för transdisciplinär AI – TAIGA

Vi intresserar oss för AI-forskning som gynnar människor genom att ta hänsyn till etiska, juridiska, tekniska, kulturella och sociala aspekter – AI for The Good of All. Därför samarbetar vi med forskare och experter inom alla vetenskapliga discipliner liksom internationellt etablerade nätverk och partners inom näringsliv, samhälle och industri.

Lediga tjänster

Just nu söker vi samordnare för fokusområden till TAIGA!

Umeå universitets nya centrum för transdisciplinär AI befinner sig under våren 2022 i en uppstartsfas. Vårt mål är att utveckla både en struktur och en arena för samarbete och synergier inom AI-forskningen vid Umeå universitet med fokus på AI till nytta för människor. Därför planerar och genomför vi just nu seminarier om transdisciplinär AI vid alla institutioner, fakulteter och centran. Vi strävar efter att initiera och driva forskningsprojekt inom AI och uppmuntra till både pilot- och industriprojekt av hög internationell kvalitet.

I ett senare skede planerar vi att bjuda in till öppna seminarier där vi presenterar pågående AI-forskning på ett lättillgängligt sätt, där både nyetablerade och välkända forskare är välkomna att delta. 

Exempel på forskningsområden

Vår verksamhet kommer att organiseras i flera fokusområden som leds av samordnare inom Umeå universitet.

Ansvarsfull AI

AI-system som vilar på samhälleliga, moraliska och rättsliga värderingar.

Social AI

AI och dess förmåga att förstå sociala regler.

Förklarbar AI TAIGA

Hur AI fungerar.

AI inom medicin och hälsa

AI kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa.

Framtida samarbeten

TAIGA kommer också att erbjuda workshops, föreläsningar och mötesplatser för att vägleda, utmana och inspirera. Vi strävar efter att vara en synlig ingång både för forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap men också för allmänhet, journalister och externa aktörer. Just nu arbetar vi för att utveckla samarbeten med forskare, institutioner och centran inom Umeå universitet. Samtidigt, fördjupar vi våra nationella och internationella nätverk. Är du intresserad av att medverka, samarbeta eller ta del av vår expertis, hör gärna av dig till oss!

TAIGAS forskningsråd

Som affilierad medlem kommer du att få ta del av nyheter om seminarier, events och utlysningar. Du kan även bli en av TAIGAS föreläsare och delta i forskningsförslag och samarbeten. Är du intresserad av TAIGAS framtida utveckling kan du även bli en av medlemmarna i TAIGAS forskningsråd med representater från alla discipliner. Här kommer vi att diskutera TAIGAS verksamhet och tillsammans utveckla nya idéer. Senare kommer gruppen att utvecklas med nationella och internationella medlemmar från samhälle, industri och akademi.

Ytterligare information

TAIGA leds av den nya föreståndaren Frank Dignum, professor i AI och Wallenberg Chair in AI, och en av världens främsta forskare inom området. AnnaKarin Resoluth är koordinator för centret. För ytterligare frågor eller samarbete; vänligen hör av dig till oss via e-post. 

TAIGA:s styrgrupp består av RAI, rådet för artificiell intelligens och autonoma system vid Umeå universitet.