"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: TAIGA

TAIGA – Centrum för transdisciplinär AI

Vi är intresserade av AI-forskning som tar hänsyn till etiska, juridiska, tekniska, kulturella och sociala aspekter – AI for The Good of All. Därför samarbetar vi med forskare och experter inom alla vetenskapliga discipliner liksom internationellt etablerade nätverk och partners inom näringsliv, samhälle och industri.

AI for The Good of All

Vårt mål är att utveckla en struktur och arena för samarbete och synergier inom AI-forskningen vid Umeå universitet med fokus på "AI for The Good of All." Följ gärna vår seminarieserie #frAIday, där vi presenterar forskning inom AI, online varje fredag. Föreläsningarna hålls på engelska.

Nyheter

Ska ge robotar ett "sunt förnuft"

Nytt AI-samarbete mellan datavetenskap och Handelshögskolan.

Markus Naarttijärvi är ny professor i rättsvetenskap

Forskar om tvärsnittet mellan ny teknik, säkerhet och konstitutionella rättigheter.

AI-forskning i centrum

Eva Mårell-Olsson, samordnare för TAIGAs fokusområde "Utbildning och AI", föreläser under TAIGA-konferensen.

Våra forskningsområden

TAIGAs forskningsområden koordineras av samordnare inom humaniora, konst-, beteende- och samhällsvetenskap, medicin och teknik. Verksamheten leds av föreståndare Frank Dignum, professor i datavetenskap.

Att förstå (och förklara) AI

Vad är egentligen AI och hur ska det utvecklas, kontrolleras och användas?

AI inom medicin och hälsa

Spetstekniker med fokus på människan för att lösa aktuella problem.

Kritisk, etisk, juridisk och social AI, (CELS-AI)

AI i ljuset av etiska, rättsliga och samhälleliga värderingar och förväntningar.

Konst och AI

AI och de socialpolitiska, geopolitiska, etiska och estetiska utmaningarna.

AI Management

Hur man bedriver AI-management i praktiken.

Social AI (SAI)

Människocentrerade och socialt medvetna AI-system.

Utbildning och AI

AI-verktyg, pedagogik och system i skolan.

Embodied Interactive AI

Utvecklar framtidens interaktion med människan i fokus.

Föreståndare

Frank Dignum
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01

Samordnare

Dimitri Coelho Mollo
Övrig/annan befattning, biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 76
Niclas Kaiser
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 06
Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32
Annakarin Resoluth
Övrig/annan befattning, hr-samordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 42
Victoria Skeidsvoll
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20
Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28
Loïs Vanhée
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 83

Framtida samarbeten

TAIGA erbjuder workshops, föreläsningar och mötesplatser för att vägleda, utmana och inspirera. Vi arrangerar öppna seminarier där vi presenterar pågående AI-forskning på ett lättillgängligt sätt, och där både nyetablerade och välkända forskare är välkomna att delta. Vår strävan är att vara en synlig ingång både för forskare, allmänhet, näringsliv och media. 

TAIGAS forskningsråd

Som affilierad medlem får du ta del av nyheter om seminarier, events och utlysningar. Du kan även bli en av TAIGAs föreläsare och delta i forskningsförslag och samarbeten. Är du intresserad av centrets framtida utveckling kan du även bli en av medlemmarna i TAIGAs forskningsråd med representanter från alla discipliner. Här kommer vi att diskutera verksamhet och tillsammans utveckla nya idéer. Senare kommer gruppen att utvecklas med nationella och internationella medlemmar från samhälle, industri och akademi.

Kontakta TAIGAs föreståndare

Frank Dignum
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01

Föreståndare och samordnare för våra fokusområden

Är du intresserad av att medverka, samarbeta eller ta del av vår expertis, hör gärna av dig till oss!

 • Föreståndare – Frank Dignum, professor i AI och Wallenberg Chair in AI, och en av världens främsta forskare inom området.
 • Koordinator AnnaKarin Resoluth
 • AI och konsten – Ele Carpenter, professor vid Arkitekthögskolan
 • Att förstå (och förklara AI)Dimitri Coelho Mollo, universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier
 • AI ManagementJonny Holmström, professor vid institutionen för informatik och Markus Hällgren, professor i företagsekonomi
 • AI inom medicin och hälsa AINina Sundström, Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för strålningsvetenskaper
 • Embodied Interactive AI Thomas Hellströmprofessor vid institutionen för datavetenskap och Niclas Kaiser, universitetslektor vid institutionen för psykologi
 • Social AI Loïs Vanhée, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap
 • Utbildning och AIEva Mårell-Olsson, universitetslektor vid pedagogiska institutionen
 • Kritisk, etisk, juridisk och social AI, (CELS-AI) Markus Naarttijärvi, Universitetslektor vid Juridiska institutionen
 • Kommunikatör – Victoria Skeidsvoll