Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Anna Rantala

Anna Rantala

Contact

E-mail
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
Nordic Studies in Education, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 42, (2) : 194-210
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
ECER Programmes
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 209-220
Rantala, Anna; Wester, Maria
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 111-124
Sundström, Johanna; Hjelmér, Carina; Rantala, Anna
Barn, Norsk senter for barneforskning (Noseb) 2020, Vol. 38, (2) : 13-28
Heikkilä, Mia; Furu, Ann-Christin; Hellman, Anette; et al.
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (4) : 483-493
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
NFPF/NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden,
Hällgren, Camilla; Granberg, Carina; Rantala, Anna; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid. Den 19:e – 20:e augusti år 2019 i Umeå.
Hällgren, Camilla; Rantala, Anna; Björk, Åsa; et al.
29th EECERA Annual Conference: Abstract Book : 43-43
Rantala, Anna
28th EECERA Annual Conferece, Hungary 2018: Abstract Book, European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 2018 : 104-104
Rantala, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 68
Rantala, Anna
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola
Rantala, Anna
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.

Research groups

Group member

Research projects

1 September 2012 until 21 October 2016