"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Rantala

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling

Anna är universitetslektor, doktor i pedagoiskt arbete och meriterad lärare. Hon har arbetat på Centrum för skolledarutveckling sedan 2019 främst med rektorsprogrammet, fortbildning för rektorer och handledning. 

Anna har en grundutbildning som förskollärare och arbetat i 16 år i förskola innan hon började forskarutbildning 2012. I september 2016 disputerade hon i pedagogiskt arbete med avhandlingen -Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan. Anna har även arbetat på Tillämpad utbildningsvetenskap med främst förskollärarprogrammet samt distanskurser inom värdegrund.

Anna är del av ett pågående forskningsprojekt med inriktning mot kontroversiella frågor som rektorer hanterar i sin vardagspraktik. Hennes forskningsintresse rör sig främst kring normer och värderingar i relation till styrning och ledning i olika skolformer men har främst fokuserat på förskola.

NERA 2024: Abstract Book : 292-292
Poromaa Isling, Pär; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
NERA Conference 2023; Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges, Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Larsson, Magnus; Ahlström, Björn; Rantala, Anna; et al.
ECER 2023 Programme
Larsson, Magnus; Rantala, Anna; Leo, Ulf; et al.
ECER 2023 Programme
Rantala, Anna; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
European Early Childhood Education Research Journal, Routledge 2023, Vol. 31, (5) : 811-825
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
Local childhoods in global times, Bristol, UK: Intellect Ltd. 2022 : 188-207
Heikkilä, Mia; Hellman, Anette; Rantala, Anna; et al.
Nordic Studies in Education, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 42, (2) : 194-210
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
ECER Programmes
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 209-220
Rantala, Anna; Wester, Maria
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 111-124
Sundström, Johanna; Hjelmér, Carina; Rantala, Anna
Barn, Norsk senter for barneforskning (Noseb) 2020, Vol. 38, (2) : 13-28
Heikkilä, Mia; Furu, Ann-Christin; Hellman, Anette; et al.
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (4) : 483-493
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
NFPF/NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden,
Hällgren, Camilla; Granberg, Carina; Rantala, Anna; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid. Den 19:e – 20:e augusti år 2019 i Umeå.
Hällgren, Camilla; Rantala, Anna; Björk, Åsa; et al.
29th EECERA Annual Conference: Abstract Book : 43-43
Rantala, Anna
28th EECERA Annual Conferece, Hungary 2018: Abstract Book, European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 2018 : 104-104
Rantala, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 68
Rantala, Anna
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola
Rantala, Anna
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2012 till 21 oktober 2016