"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna Rantala

Anna Rantala

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling

Jag är universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Mitt arbete sker framförallt inom rektorsprogrammet där jag utbildar rektorer men jag arbetar även med Samverkan för bästa skola.

Min grundutbildning har jag som förskollärare vilket jag arbetade som i 16 år innan jag började en forskarutbildning 2012. September 2016 disputerade jag i pedagogiskt arbete med min avhandling -Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan.

2015 började jag arbeta (först som adjunkt och efter disputationen som lektor) med universitetskurser inom främst förskollärarprogrammet samt distanskurser inom värdegrund på Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Detta gjorde jag fram till augusti 2019 då jag började på min lektorstjänst vid Centrum för skolledarutveckling.

Mitt forskningsintresse rör sig främst kring normer och värderingar i förskolan.

Local childhoods in global times, Bristol, UK: Intellect Ltd. 2022 : 188-207
Heikkilä, Mia; Hellman, Anette; Rantala, Anna; et al.
Nordic Studies in Education, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 42, (2) : 194-210
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
ECER Programmes
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 209-220
Rantala, Anna; Wester, Maria
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 111-124
Sundström, Johanna; Hjelmér, Carina; Rantala, Anna
Barn, Norsk senter for barneforskning (Noseb) 2020, Vol. 38, (2) : 13-28
Heikkilä, Mia; Furu, Ann-Christin; Hellman, Anette; et al.
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (4) : 483-493
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
NFPF/NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden,
Hällgren, Camilla; Granberg, Carina; Rantala, Anna; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid. Den 19:e – 20:e augusti år 2019 i Umeå.
Hällgren, Camilla; Rantala, Anna; Björk, Åsa; et al.
29th EECERA Annual Conference: Abstract Book : 43-43
Rantala, Anna
28th EECERA Annual Conferece, Hungary 2018: Abstract Book, European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 2018 : 104-104
Rantala, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 68
Rantala, Anna
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola
Rantala, Anna
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2012 till 21 oktober 2016