Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 1 July 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Åsa Gunnarsson

Åsa Gunnarsson

Works at

Affiliation
Professor at Sam fak övr vh
Location
Förvaltningshuset, plan 5, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2019
Hur kan skattesystemet förändras?: Fackliga och politiska inspel, Stockholm: Arena Idé och Kommunal 2019 : 10-29
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2019
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 133-133
Gunnarsson, Åsa; Nerudová, Danuše; Schratzenstaller, Margit
2019
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 141-146
Gunnarsson, Åsa; Spangenberg, Ulrike
2018
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 26, (3) : 230-237
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2017
FairTax: Working Paper Series, 11
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa
2017
FairTax: Policy Brief, 1
Gunnarsson, Åsa
2017
Nordic Tax Journal, De Gruyter Open 2017, Vol. 1, (1) : 89-99
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2017
FairTax: Working Paper Series, 08
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2017
European Parliament, FEMM Committee. Supporting Analyses
Gunnarsson, Åsa; Schratzenstaller, Margit; Spangenberg, Ulrike
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 6-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
2016
European Social Science History Conference, Valencia 30/3-2/4 2016
Andersson Skog, Lena; Gunnarsson, Åsa
2016
FairTax: Working Paper Series, 02
Gunnarsson, Åsa
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 38-56
Gunnarsson, Åsa
2013
Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, Köpenhamn: DJØF Publishing 2013 : 113-127
Gunnarsson, Åsa
2012
feminists@law, Vol. 2, (1) : 1-27
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
2011
Oñati international series in law and society
2011
Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 75-94
Gunnarsson, Åsa
2011
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 146-178
Gunnarsson, Åsa
2010
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2010, (1-2) : 25-32
Gunnarsson, Åsa
2010
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2010, (3) : 9-12
Gunnarsson, Åsa
2010
Antwerpen: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp – Hasselt University. 2010
Gunnarsson, Åsa; Kvist, Elin
2009
Yearbook for Nordic Tax Research 2009: the non-fiscal purposes of taxation, Köpenhamn: DJÖF Publishing 2009 : 109-122
Gunnarsson, Åsa
2009
Lund: Studentlitteratur AB 2009
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
2007
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 191-211
Gunnarsson, Åsa
2007
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 1-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria; Davies, Margaret
2004
Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: konferensrapport, Umeå: Umeå universitet 2004 : 69-79
Gunnarsson, Åsa
2004
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
2003
Iustus, Uppsala 2003
Gunnarsson, Åsa
2002
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 951-963
Gunnarsson, Åsa
2002
Skattenytt, (1-2) : 44-48
Gunnarsson, Åsa
2001
Iustus, Uppsala 2001
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2001
Responsible selves: women in the Nordic legal culture, Ashgate, Aldershot 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
2001
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Iustus, Uppsala 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
2001
Västerbottens Kuriren, (4 april)
Gunnarsson, Åsa
2001
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Uppsala: Iustus förlag 2001 : 159-199
Gunnarsson, Åsa; Stattin, Chris
2000
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen:: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-29, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2000 : -
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth; Widerstedt, Barbro
1999
International studies in taxation : law and economics : liber amicorum Leif Mutén: to Leif Mutén with respect and affection from the participating authors, Kluwer Law International, The Hague 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
1999
Family taxation in Europe, Kluwer Law International, The Hague 1999 : 117-128
Gunnarsson, Åsa
1999
Retfærd, (86) : 1-2
Gunnarsson, Åsa
1999
Australasian Law Teachers Conference (ALTA): Wellington, 4-7 July 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
1999
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie, 37
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth