Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 26 February 2021)

printicon
Staff photo Åsa Gunnarsson

Åsa Gunnarsson

Works at

Affiliation
Professor at Sam fak övr vh
Location
Förvaltningshuset, plan 5, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
Intergenerational Justice Review, Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen 2020, Vol. 6, (2) : 40-51
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa; Mumford, Ann
Hur kan skattesystemet förändras?: Fackliga och politiska inspel, Stockholm: Arena Idé och Kommunal 2019 : 10-29
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 133-133
Gunnarsson, Åsa; Nerudová, Danuše; Schratzenstaller, Margit
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 141-146
Gunnarsson, Åsa; Spangenberg, Ulrike
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 26, (3) : 230-237
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Working Paper Series, 11
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Policy Brief, 1
Gunnarsson, Åsa
Nordic Tax Journal, De Gruyter Open 2017, Vol. 1, (1) : 89-99
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
FairTax: Working Paper Series, 08
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
European Parliament, FEMM Committee. Supporting Analyses
Gunnarsson, Åsa; Schratzenstaller, Margit; Spangenberg, Ulrike
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 6-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
European Social Science History Conference, Valencia 30/3-2/4 2016
Andersson Skog, Lena; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Working Paper Series, 02
Gunnarsson, Åsa
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 38-56
Gunnarsson, Åsa
Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, Köpenhamn: DJØF Publishing 2013 : 113-127
Gunnarsson, Åsa
feminists@law, Vol. 2, (1) : 1-27
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
Oñati international series in law and society
Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 75-94
Gunnarsson, Åsa
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 146-178
Gunnarsson, Åsa
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2010, (1-2) : 25-32
Gunnarsson, Åsa
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2010, (3) : 9-12
Gunnarsson, Åsa
Antwerpen: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp – Hasselt University. 2010
Gunnarsson, Åsa; Kvist, Elin
Yearbook for Nordic Tax Research 2009: the non-fiscal purposes of taxation, Köpenhamn: DJÖF Publishing 2009 : 109-122
Gunnarsson, Åsa
Lund: Studentlitteratur AB 2009
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 191-211
Gunnarsson, Åsa
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 1-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria; Davies, Margaret
Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: konferensrapport, Umeå: Umeå universitet 2004 : 69-79
Gunnarsson, Åsa
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
Iustus, Uppsala 2003
Gunnarsson, Åsa
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 951-963
Gunnarsson, Åsa
Skattenytt, (1-2) : 44-48
Gunnarsson, Åsa
Iustus, Uppsala 2001
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
Responsible selves: women in the Nordic legal culture, Ashgate, Aldershot 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Iustus, Uppsala 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
Västerbottens Kuriren, (4 april)
Gunnarsson, Åsa
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Uppsala: Iustus förlag 2001 : 159-199
Gunnarsson, Åsa; Stattin, Chris
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen:: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-29, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2000 : -
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth; Widerstedt, Barbro
International studies in taxation : law and economics : liber amicorum Leif Mutén: to Leif Mutén with respect and affection from the participating authors, Kluwer Law International, The Hague 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
Family taxation in Europe, Kluwer Law International, The Hague 1999 : 117-128
Gunnarsson, Åsa
Retfærd, (86) : 1-2
Gunnarsson, Åsa
Australasian Law Teachers Conference (ALTA): Wellington, 4-7 July 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie, 37
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth