Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 17 September 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Björn Ahlström

Björn Ahlström

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 10 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Att arbeta för lika villkor: Ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 213-234
Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger; Schmauch, Ulrika
2020
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
2020
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2020, Vol. 62, (1) : 1-17
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn
2019
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Routledge 2019, Vol. 5, (3) : 139-148
Ahlström, Björn; Danell, Mats
2018
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2018 : 297-322
Ahlström, Björn
2014
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 197-216
Ahlström, Björn
2014
Framgångsriks skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 217-233
Ahlström, Björn
2014
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 179-191
Ahlström, Björn
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 145-162
Sundström, Eva; Ahlström, Björn
2011
Struktur, kultur och ledarskap: Förutsättningar för framgångsrika skolor, Lund: Studentlitteratur 2011 : 153-174
Ahlström, Björn
2010
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå university 2010, Vol. 1, (2) : 97-115
Ahlström, Björn
2010
School leadership: international perspectives, Bern: Peter Lang Publishing Group 2010 : 19-37
Ahlström, Björn; Höög, Jonas
2009
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 60
Ahlström, Björn
Published: 26 Nov, 2018