"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Björn Ahlström

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Section: Centre for Principal Development Role: Head of unit
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 10 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development Role: Head of unit
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
International Journal of Leadership in Education, Routledge 2024, Vol. 27, (1) : 157-178
Ahlström, Björn; Aas, Marit
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2024, Vol. 33, (1) : 35-59
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; Poromaa Isling, Pär; et al.
NERA 2024: Abstract Book : 292-292
Poromaa Isling, Pär; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
Rektors förmågor i centrum: att omsätta kunskap till handling, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 51-64
Richard, Tobias; Ahlström, Björn; Larsson, Magnus; et al.
NERA Conference 2023; Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges, Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Larsson, Magnus; Ahlström, Björn; Rantala, Anna; et al.
ECER 2023 Programme
Larsson, Magnus; Rantala, Anna; Leo, Ulf; et al.
ECER 2023 Programme
Rantala, Anna; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
Umeå: Umeå universitet 2022
Benerdal, Malin; Cervantes, Sara; Westman, Anna-Karin; et al.
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 351-361
Ahlström, Björn
Educational Leadership for Social Justiceand Improving High-Needs Schools: Findings from 10 Years of International Collaboration, Carlotte, NC: Information Age Publishing 2021 : 115-133
Harrington, Keneisha; Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; et al.
Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization, Routledge 2021 : 211-230
Schmauch, Ulrika; Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 213-234
Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger; Schmauch, Ulrika
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2020, Vol. 62, (1) : 1-17
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Routledge 2019, Vol. 5, (3) : 139-148
Ahlström, Björn; Danell, Mats
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2018 : 297-322
Ahlström, Björn
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 197-216
Ahlström, Björn
Framgångsriks skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 217-233
Ahlström, Björn
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 179-191
Ahlström, Björn
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 145-162
Sundström, Eva; Ahlström, Björn
Struktur, kultur och ledarskap: Förutsättningar för framgångsrika skolor, Lund: Studentlitteratur 2011 : 153-174
Ahlström, Björn
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå university 2010, Vol. 1, (2) : 97-115
Ahlström, Björn
School leadership: international perspectives, Bern: Peter Lang Publishing Group 2010 : 19-37
Ahlström, Björn; Höög, Jonas
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 60
Ahlström, Björn

Research groups

Group member
Published: 26 Nov, 2018