Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Björn Ahlström

Björn Ahlström

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 10 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 351-361
Ahlström, Björn
Educational Leadership for Social Justiceand Improving High-Needs Schools: Findings from 10 Years of International Collaboration, Carlotte, NC: Information Age Publishing 2021 : 115-133
Harrington, Keneisha; Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; et al.
Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization, Routledge 2021 : 211-230
Schmauch, Ulrika; Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger
International Journal of Leadership in Education
Ahlström, Björn; Aas, Marit
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 213-234
Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger; Schmauch, Ulrika
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management 2020, Vol. 48, (2) : 35-41
Ahlström, Björn; Leo, Ulf; Norqvist, Lars; et al.
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2020, Vol. 62, (1) : 1-17
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Routledge 2019, Vol. 5, (3) : 139-148
Ahlström, Björn; Danell, Mats
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2018 : 297-322
Ahlström, Björn
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 197-216
Ahlström, Björn
Framgångsriks skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 217-233
Ahlström, Björn
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 179-191
Ahlström, Björn
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 145-162
Sundström, Eva; Ahlström, Björn
Struktur, kultur och ledarskap: Förutsättningar för framgångsrika skolor, Lund: Studentlitteratur 2011 : 153-174
Ahlström, Björn
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå university 2010, Vol. 1, (2) : 97-115
Ahlström, Björn
School leadership: international perspectives, Bern: Peter Lang Publishing Group 2010 : 19-37
Ahlström, Björn; Höög, Jonas
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 60
Ahlström, Björn
Publicerad: 23 nov, 2018