"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Gudrun Svedberg

Educational qualifications: Distinguished university teacher

Contact

E-mail
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Section: Centre for Principal Development
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
NERA 2022, Nordic Educational Research Association Conference, Reykavik, Iceland, June 1-3, 2022
Svedberg, Gudrun; Granstedt, Lena
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 42-56
Svedberg, Gudrun; Sidenhag, Lina
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
ECER 2013: Programme
Svedberg, Gudrun; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg, Köpenhamn: Norden 2011 : 253-294
Svedberg, Gudrun
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 46-48
Svedberg, Gudrun
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
Pedagogisk entreprenørskap: innovasjon och kreativitet i skoler i Norden
Svedberg, Gudrun
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 8
Svedberg, Gudrun
European Educational Research Journal, Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun