Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon
Personalbild Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej. Som lektor vid Tillämpad utbildningsvetenskap och med en bakgrund som specialpedagog rör mina arbetsuppgifter främst undervisning inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet. På uppdrag av Skolverket ger jag vid flera orter i Sverige fortbildning i form av handledarutbildning för specialpedagoger och speciallärare inom Lärarlyftet Specialpedagogik för lärande. Jag medverkar dessutom i Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammet samt det Specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet.

På uppdrag av Lärarhögskolan vid Umeå universitet genomför jag processutvärdering av Försöksverksamheten med övningsskolor för verksamhetsförlagd utbildning, vilket pågår fram till och med våren 2019.

Inom forskning intresserar jag mig dels för frågor inom det specialpedagogiska fältet samt övergången mellan (sär)skola och arbetsliv, dels frågor inom entreprenöriellt lärande. Dessutom genomförs för tillfället en studie kring forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete.

2019
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2019
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2018
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
2017
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2017
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
2016
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
2016
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2014
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
2013
ECER European Conference of Educational Research, Istanbul Turkey Sept 2013
Svedberg, Gudrun; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
2011
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
2011
Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg, Köpenhamn: Norden 2011 : 253-294
Svedberg, Gudrun
2011
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 46-48
Svedberg, Gudrun
2010
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
2010
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
2009
Pedagogisk entreprenørskap: innovasjon och kreativitet i skoler i Norden
Svedberg, Gudrun
2007
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 8
Svedberg, Gudrun
2005
European Educational Research Journal (online), Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2003
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun