"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling

Hej. Som lektor vid Tillämpad utbildningsvetenskap och med en bakgrund som specialpedagog rör mina arbetsuppgifter främst undervisning inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet. På uppdrag av Skolverket ger jag vid flera orter i Sverige fortbildning i form av handledarutbildning för specialpedagoger och speciallärare inom Lärarlyftet Specialpedagogik för lärande. Jag medverkar dessutom i Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammet samt det Specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet.

På uppdrag av Lärarhögskolan vid Umeå universitet genomför jag processutvärdering av Försöksverksamheten med övningsskolor för verksamhetsförlagd utbildning, vilket pågår fram till och med våren 2019.

Inom forskning intresserar jag mig dels för frågor inom det specialpedagogiska fältet samt övergången mellan (sär)skola och arbetsliv, dels frågor inom entreprenöriellt lärande. Dessutom genomförs för tillfället en studie kring forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete.

En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 42-56
Svedberg, Gudrun; Sidenhag, Lina
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
ECER European Conference of Educational Research, Istanbul Turkey Sept 2013
Svedberg, Gudrun; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg, Köpenhamn: Norden 2011 : 253-294
Svedberg, Gudrun
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 46-48
Svedberg, Gudrun
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
Pedagogisk entreprenørskap: innovasjon och kreativitet i skoler i Norden
Svedberg, Gudrun
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 8
Svedberg, Gudrun
European Educational Research Journal (online), Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun