"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg  och arbetar som lektor vid Centrum för skolledarutveckling, främst som processledare inom rektorsprogrammet. Hon är disputerad i Pedagogiskt arbete. 

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling

Gudrun är universitetslektor, doktor i pedagogiskt arbete och utsedd till excellent lärare. Hon har arbetat på Centrum för skolledarutveckling sedan 2019 främst med rektorsprogrammet men även med fortbildning för rektorer samt Samverkan för bästa skola. 

Gudrun har tidigare arbetat vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och med en bakgrund som specialpedagog undervisade hon främst specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Hon har haft uppdrag som forskarutbildningsansvarig, programrådsansvarig och är fortfarande ledamot i Umeå universitets specialpedagogiska forskningsråd.

Forskningsintresset rör främst samtal/handledning, rektors kommunikation och specialpedagogiska frågor.

NERA 2022, Nordic Educational Research Association Conference, Reykavik, Iceland, June 1-3, 2022
Svedberg, Gudrun; Granstedt, Lena
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 179-193
Svedberg, Gudrun; Rantala, Anna
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 42-56
Svedberg, Gudrun; Sidenhag, Lina
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
ECER 2013: Programme
Svedberg, Gudrun; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg, Köpenhamn: Norden 2011 : 253-294
Svedberg, Gudrun
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 46-48
Svedberg, Gudrun
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
Pedagogisk entreprenørskap: innovasjon och kreativitet i skoler i Norden
Svedberg, Gudrun
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 8
Svedberg, Gudrun
European Educational Research Journal, Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun