Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Helene Ärlestig

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig is professor in educational administration and director for Centre for Principal Development

Contact

Works at

Affiliation
Professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development Role: Head of unit
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 13 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as professor at Centre for Principal Development Role: Head of unit
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Professional Development in Education
Brauckmann, Stefan; Pashiardis, Petros; Ärlestig, Helene
2020
International Journal of Leadership in Education, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 3, (1) : 41-56
Merchant, Betty; Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
2020
Journal of Educational Administration
Norqvist, Lars; Ärlestig, Helene
2020
Rektor i fokus: kunskap, värden och verktyg, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 211-233
Ärlestig, Helene
2020
Educational Governance Resarch, 13
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
2019
Who controls the preparation of education administrators?, Charlotte NC: Information Age Publishing 2019 : 157-183
Ärlestig, Helene; Nordgren, R.D.
2017
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 265-295
Ärlestig, Helene
2016
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 181-207
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2016
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 94-104
Ärlestig, Helene
2016
Studies in Educational Leadership, 21
2016
A decade of research on school principals: cases from 24 countries, Dordrecht: Springer Publishing Company 2016 : 103-122
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
2014
Management in Education, Sage Publications 2014, Vol. 28, (3) : 101-105
Norberg, Katarina; Ärlestig, Helene; Angelle, Pamela S
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 17-29
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2014
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 77-99
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 213-218
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 7-15
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2014
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014
2014
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 83-100
Ärlestig, Helene
2014
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Studentlitteratur AB 2014 : 121-138
Ärlestig, Helene
2014
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 782-784
Ärlestig, Helene
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Gleerups Utbildning AB 2014 : 197-211
Ärlestig, Helene
2014
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 856-868
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 31-47
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
2013
Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?, Dordrecht: Springer Netherlands 2013 : 133-157
Uljens, Michael; Möller, Jorunn; Ärlestig, Helene; et al.
2013
Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013 : 225-238
Ärlestig, Helene
2013
Leading Schools Successfully: Stories from the field, Cornwell: Routledge 2013 : 140-148
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
2012
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2012, Vol. 26, (5) : 428-441
Merchant, Betty; Ärlestig, Helene; Garcia, Encarnacion; et al.
2012
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 177-203
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2012
Planning and changing, Illinois: Illinois State University 2012, Vol. 43, (3/4) : 309-321
Ärlestig, Helene
2011
International Studies in Educational Administration, Vol. 39, (2) : 97-112
Ramalho, Elizabeth Murakami; Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
2011
Skoljuridik, Malmö: Liber 2011 : 173-199
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2011
Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor
Ärlestig, Helene
2011
Struktur, Kultur, Ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor
Ärlestig, Helene
2011
Rektor: en forskningsöversikt 2000-2011, Stockholm: Vetenskapsrådet 2011 : 76-111
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
2011
Rektor: en forskningsöversikt 2000-2010, Stockholm: Vetenskapsrådet 2011 : 43-60
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
2011
Rektor: en forskningsöversikt 2000-2010, Stockholm: Vetenskapsrådet 2011 : 27-42
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
2009
Skoljuridik, Malmö: Liber 2009 : 135-156
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
2008
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 89
Ärlestig, Helene
2008
Values and Ethics in Educational Administration, Vol. 7, (1) : 1-8
Ärlestig, Helene
2007
The Educational Forum, Vol. 71, (3) : 262-273
Ärlestig, Helene
2007
Journal of School Public Relations, Vol. 28, (2) : 137-163
Ärlestig, Helene