"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 13 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Helene Ärlestig  disputerade december 2008 med en avhandling i pedagogik med titeln Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Hon har arbetat som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling sedan 1997. Helene har innan dess arbetat som rektor i grundskolan.

Helenes forskningsintresse kretsar kring skolledares roll och uppdrag och innefattar bl.a. rektorers kommunikation, rektorers användning av tid, pedagogiskt ledarskap, professionalitet och systematiskt kvalitetsarbete. Just nu kretsar forskningen kring myndigheternas roll i relation till den lokala skolan samt hur man kan förstå styrkedjan ur ett system thinking perspektiv. Helene leder en forskningsgrupp som studerar hur skolans styrning ser ut och hur förändringar på såväl nationell som lokal nivå påverkar roller och relationer. Under våren 2019 kommer vi att börjat samla in data från två medelstora kommuner.  att ut

Helene är involverad i flera internationella samarbeten. Hon är sedan länge aktiv i nätverk såsom International Succesfull School Principal Project (ISSPP) och International School Leader Development Network (ISLDN). Helene är ansvarig för den svenska delen i det nystartade projektet World School Leadership Study (WSLS) som fokuserar på rektorers förutsättningar och hälsa.

Professional Development in Education, Routledge 2023, Vol. 49, (1) : 4-15
Brauckmann, Stefan; Pashiardis, Petros; Ärlestig, Helene
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 1-9
Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Storgaard, Merete; Ärlestig, Helene
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : xv-xvi
Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Ärlestig, Helene; Storgaard, Merete
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 173-182
Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Ärlestig, Helene; Storgaard, Merete
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 61, (4) : 325-340
Liljenberg, Mette; Ärlestig, Helene; Nordholm, Daniel
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 153-172
Sigurðardóttir, Sigríður Margrét; Skedsmo, Guri; Ärlestig, Helene
Education and Democracy in the Nordic Countries: Making Sense of School Leadership, Policy, and Practice, Cham: Springer 2023 : 75-87
Ärlestig, Helene; Leo, Ulf
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 60, (3) : 340-353
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 60, (1) : 124-131
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
School leadership in the 21th century: challenges and strategies, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2022 : 247-275
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Professional Development in Education
Liljenberg, Mette; Nordholm, Daniel; Ärlestig, Helene
The Cultural and Social Foundations of Educational Leadership: an International Comparison, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 45-65
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Evidence-based school development in changing demografic contexts, Dordrecht: Springer Publishing Company 2021 : 117-131
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Att förbättra skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 35-66
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 59, (1) : 77-93
Norqvist, Lars; Ärlestig, Helene
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 409-420
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 1-15
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 143-160
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
International Journal of Leadership in Education, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 3, (1) : 41-56
Merchant, Betty; Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Rektor i fokus: kunskap, värden och verktyg, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 211-233
Ärlestig, Helene
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 227-242
Ärlestig, Helene
Educational Governance Resarch, 13
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 93-108
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
Who controls the preparation of education administrators?, Charlotte NC: Information Age Publishing 2019 : 157-183
Ärlestig, Helene; Nordgren, R.D.
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 265-295
Ärlestig, Helene
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 181-207
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 93-104
Ärlestig, Helene
Studies in Educational Leadership, 21
Ärlestig, Helene; Day, Christopher; Johansson, Olof
A decade of research on school principals: cases from 24 countries, Dordrecht: Springer Publishing Company 2016 : 103-122
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
Management in Education, Sage Publications 2014, Vol. 28, (3) : 101-105
Norberg, Katarina; Ärlestig, Helene; Angelle, Pamela S
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 17-29
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 77-99
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 213-218
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 7-15
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 83-100
Ärlestig, Helene
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Studentlitteratur AB 2014 : 121-138
Ärlestig, Helene
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 782-784
Ärlestig, Helene
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Gleerups Utbildning AB 2014 : 197-211
Ärlestig, Helene
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 31-47
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 856-868
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?, Dordrecht: Springer Netherlands 2013 : 133-157
Uljens, Michael; Möller, Jorunn; Ärlestig, Helene; et al.
Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013 : 225-238
Ärlestig, Helene
Leading Schools Successfully: Stories from the field, Cornwell: Routledge 2013 : 140-148
Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2012, Vol. 26, (5) : 428-441
Merchant, Betty; Ärlestig, Helene; Garcia, Encarnacion; et al.
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 177-203
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Planning and changing, Illinois: Illinois State University 2012, Vol. 43, (3/4) : 309-321
Ärlestig, Helene
International Studies in Educational Administration, Vol. 39, (2) : 97-112
Ramalho, Elizabeth Murakami; Ärlestig, Helene; Törnsén, Monika
Skoljuridik, Malmö: Liber 2011 : 173-199
Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene
Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor
Ärlestig, Helene

Forskargrupper

Forskningsledare
Utbildningsledarskap