"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Johan Jarlbrink

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Formulaic language in historical research and data extraction
Mohammadi Norén, Fredrik; Jarlbrink, Johan
Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), ELRA Language Resource Association 2024 : 16100-16112
Yrjänäinen, Väinö; Mohammadi Norén, Fredrik; Borges, Robert; et al.
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2023, Vol. 53, (2-3) : 199-217
Jarlbrink, Johan
Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press 2023
Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik; Snickars, Pelle
Scandinavian Journal of History, Routledge 2023, Vol. 48, (3) : 379-399
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik
Deskbound cultures: media and materialities at work, Lund: Mediehistoriskt arkiv 2022 : 163-186
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 53
Jarlbrink, Johan; Järpvall, Charlie
Deskbound cultures: media and materialities at work, Lund: Mediehistoriskt arkiv 2022 : 7-25
Jarlbrink, Johan; Järpvall, Charlie
DiPaDA 2022: Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop : 118-128
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik; Saberi, Robin
Digitised newspapers – a new Eldorado for historians?: reflections on tools, methods and epistemology, Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2022 : 411-435
Norén, Fredrik; Jarlbrink, Johan; Borg, Alexandra; et al.
Digital Human Sciences: New Objects - New Approaches, Stockholm: Stockholm University Press 2021 : 229-251
Jarlbrink, Johan
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 257-283
Jarlbrink, Johan
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 11-26
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik
Digital histories: Emergent approaches within the new digital history, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 113-126
Jarlbrink, Johan
Digitala modeller: Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet, Lund: Mediehistoria, Lunds unviersitet 2019 : 153-179
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 45
Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik; Snickars, Pelle
Northern Lights, Vol. 16, (1) : 23-39
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Scandia, Stiftelsen Scandia 2018, Vol. 84, (1) : 9-35
Jarlbrink, Johan
Journal of Documentation, Vol. 73, (6) : 1228-1243
Jarlbrink, Johan; Snickars, Pelle
Nordicom Information, Göteborg: 2016, Vol. 38, (3) : 1-3
Jarlbrink, Johan
Redefining journalism in the era of the mass press, 1880-1920, Abingdon: Routledge 2016 : 59-72
Jarlbrink, Johan
Nordicom Information, Göteborg: Nordicom 2016, Vol. 38, (3) : 27-40
Jarlbrink, Johan; Snickars, Pelle; Colliander, Cristian
NordMedia, Media Presence - Media Modernities, Copenhagen, Denmark. August 13-15, 2015
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Norsk Medietidsskrift, Universitetsforlaget 2015, Vol. 22, (1) : 1-3
Jarlbrink, Johan
Presshistorisk årsbok: 2015, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2015 : 109-122
Jarlbrink, Johan
Massmedieproblem: mediestudiets formering, Lund: Lunds universitet 2015 : 225-247
Jarlbrink, Johan
Historisk Tidskrift, Vol. 135, (2) : 339-340
Jarlbrink, Johan
Media History, Taylor & Francis 2015, Vol. 21, (3) : 280-293
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 25
Cronqvist, Marie; Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik
Mediehistoriska vändningar, Lund: Lunds universitet 2014 : 5-18
Cronqvist, Marie; Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik
Återkopplingar, Lund: Mediehistoriskt arkiv 2014 : 149-162
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriska vändningar, Lund: Lunds universitet 2014 : 43-66
Jarlbrink, Johan
Läsning, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 60-69
Jarlbrink, Johan
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2) : 78-90
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 21
Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik
Scandia, Vol. 78, (2) : 13-39
Jarlbrink, Johan; Nyblom, Andreas
1800-talets mediesystem, Stockholm: Kungliga biblioteket 2010 : 43-64
Jarlbrink, Johan
Presshistorisk årsbok, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2010 : 7-27
Jarlbrink, Johan
Skåne, mat och medier, Lund: Lunds universitet 2010 : 95-114
Jarlbrink, Johan
Historisk Tidskrift, Svenska historiska föreningen 2010, Vol. 130, (2) : 351-353
Jarlbrink, Johan
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2010, Vol. 130, (3) : 411-435
Jarlbrink, Johan
Nordicom Information, Göteborg: Nordicom 2009, Vol. 31, (4) : 71-83
Jarlbrink, Johan
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15–17 juni, Linköping: Linköping University Electronic Press 2009 : 103-111
Jarlbrink, Johan
Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2009 : 154-160
Jarlbrink, Johan
Mediernas kulturhistoria, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv 2008 : 145-166
Jarlbrink, Johan
Presshistorisk årsbok, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2008 : 43-52
Jarlbrink, Johan