Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Johan Jarlbrink

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap Roll: Studierektor
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Digital histories: Emergent approaches within the new digital history, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 113-126
Jarlbrink, Johan
Digitala modeller: Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet, Lund: Mediehistoria, Lunds unviersitet 2019 : 153-179
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 45
Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik; Snickars, Pelle
Northern Lights, Vol. 16, (1) : 23-39
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Scandia, Stiftelsen Scandia 2018, Vol. 84, (1) : 9-35
Jarlbrink, Johan
Journal of Documentation, Vol. 73, (6) : 1228-1243
Jarlbrink, Johan; Snickars, Pelle
Nordicom Information, Göteborg: 2016, Vol. 38, (3) : 1-3
Jarlbrink, Johan
Redefining journalism in the era of the mass press, 1880-1920, Abingdon: Routledge 2016 : 59-72
Jarlbrink, Johan
Nordicom Information, Göteborg: Nordicom 2016, Vol. 38, (3) : 27-40
Jarlbrink, Johan; Snickars, Pelle; Colliander, Cristian
Historisk Tidskrift (S), Vol. 135, (2) : 339-340
Jarlbrink, Johan
Norsk Medietidsskrift, Universitetsforlaget 2015, Vol. 22, (1) : 1-3
Jarlbrink, Johan
Presshistorisk årsbok: 2015, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2015 : 109-122
Jarlbrink, Johan
Media History, Taylor & Francis 2015, Vol. 21, (3) : 280-293
Jarlbrink, Johan
Massmedieproblem: mediestudiets formering, Lund: Lunds universitet 2015 : 225-247
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 25
Mediehistoriska vändningar, Lund: Lunds universitet 2014 : 5-18
Cronqvist, Marie; Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik
Återkopplingar, Lund: Mediehistoriskt arkiv 2014 : 149-162
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriska vändningar, Lund: Lunds universitet 2014 : 43-66
Jarlbrink, Johan
Läsning, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 60-69
Jarlbrink, Johan
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2) : 78-90
Jarlbrink, Johan
Mediehistoriskt arkiv, 21
Scandia, Vol. 78, (2) : 13-39
Jarlbrink, Johan; Nyblom, Andreas
1800-talets mediesystem, Stockholm: Kungliga biblioteket 2010 : 43-64
Jarlbrink, Johan
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2010, Vol. 130, (3) : 411-435
Jarlbrink, Johan
Presshistorisk årsbok, Stockholm: Svensk presshistorisk förening 2010 : 7-27
Jarlbrink, Johan
Skåne, mat och medier, Lund: Lunds universitet 2010 : 95-114
Jarlbrink, Johan
Historisk Tidskrift (S), Svenska historiska föreningen 2010, Vol. 130, (2) : 351-353
Jarlbrink, Johan