Skip to content
printicon
Staff photo Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund

Works at

Affiliation
Professor at Department of Language Studies Units: Swedish
Location
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Researches dialects and place names within the northern Scandinavian areas, including spotlighting different language landscapes. Focus lies on the Scandinavian languages, but their relation to other languages within the areas are also taken into consideration.

2019
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2019
2019
Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning, Vol. 35 : 3-3
Edlund, Lars-Erik
2019
Norrbotten, Norrbottens Hembygdsförbund/ Norrbottens Museum, Luleå: 2019 : 214-233
Edlund, Lars-Erik
2019
Nybyggarliv: Berättelser om en tid och en bygd. Sympoisebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019 : 9-14
Edlund, Lars-Erik
2019
Hundra år med hembygdsrörelsen i Västerbotten 1919–2019, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2019 : 53-58
Edlund, Lars-Erik
2019
Svenska kulturmöten: Elva föredrag, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019 : 7-11
Edlund, Lars-Erik
2019
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, Stockholm: 2019 : 31-40
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Cultural Geography, Routledge 2018, Vol. 35, (2) : 274-285
Edlund, Lars-Erik
2018
Obbolakrönika, Umeå: 2018 : 3-8
Edlund, Lars-Erik
2018
Katharina och namnen: vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018, Uppsala: Uppsala universitet 2018 : 145-150
Edlund, Lars-Erik
2018
Arkiv för nordisk filologi, Vol. 133 : 155-156
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Vol. 12, (2) : 133-134
Edlund, Lars-Erik
2018
Studier i svensk språkhistoria 14, Vasa: University of Vaasa 2018 : 1-51
Edlund, Lars-Erik
2018
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 5-12
Edlund, Lars-Erik
2018
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 13-27
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (1) : 7-10
Sundström, Olle; Edlund, Lars-Erik
2017
Journal of Northern Studies, Umeå University; The Royal Skyttean Society 2017, Vol. 11, (1) : 7-9
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik