Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 7 May 2021)

printicon
Staff photo Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund

Researches dialects and place names within the northern Scandinavian areas, including spotlighting different language landscapes. Focus lies on the Scandinavian languages.

Works at

Affiliation
Professor at Department of Language Studies Units: Swedish and Scandinavian Studies
Location
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lars-Erik Edlund
PhD in Scandinavian languages at Umeå University 1985, professor of Scandinavian languages at Umeå University since 1995 (temporary post 1993–95). He is also president (‘preses’) of The Royal Gustavus Academy for Swedish Folk Culture and The Royal Skyttean Society.
 
Lars-Erik Edlund is futhermore member of a number of boards and editorial committees, and since 2007 editor-in-chief for Journal of Northern Studies. During 1992–96 he was editor-in-chief for the four-volume Norrländsk uppslagsbok. These volymes describe Northern Sweden in a broad cultural and historical perspective.
 
His research interests include cross-disciplinary dialect and place-name studies within a North-Scandinavian context (“Northern Studies”). Within different projects, such as “Cultural Boundaries in northern Scandinavia: Temporal and Spatial Processes” (1996–2006), these cultural patterns have been studied profoundly from different perspectives. He is also research leader for “Svensk etymologisk databas” (SED; ‘Swedish etymological database’) and “Diabas” (‘The Dialect Database [of Nordic Dialects]’), hosted at Humlab, Umeå university.

 

During the last decade he has been the leader of some other projects within “Northern Studies”: “Naming and Narrating Places: Empowering Sami Traditions and Identities through Popular Place-Making Processes” (2013–16)  and “‘The Inquisitive Vicar’: A digitalization of the J. A. Nensén records from the 19th century concerning the northern people, their life and culture” (2015–19).

 

Furthermore, he is member of the different scientific academies in Sweden, Norway and Finland. His research has been awarded several academic prizes from, e.g., the Swedish Academy, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, The Royal Gustavus Academy and The Royal Skyttean Society.

Nordiska – på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 45-75
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik
Namn i skrift. Names in Writing: handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet 2020 : 37-59
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Lundström, Ulf
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020 : 162-169
Edlund, Lars-Erik
Fornvännen, Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien 2020, Vol. 115, (2) : 137-139
Edlund, Lars-Erik
Egna vägar och andras: elva essäer om liv och bildning i det bottniska området, Umeå: Bottniska studier 2020 : 13-30
Edlund, Lars-Erik
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 83
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020, Vol. 142, (2019) : 171-179
Edlund, Lars-Erik; Magnusson Petzell, Erik; Strandberg, Mathias; et al.
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2019
Hundra år med hembygdsrörelsen i Västerbotten 1919–2019, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2019 : 53-58
Edlund, Lars-Erik
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 5-15
Edlund, Lars-Erik
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 17-32
Edlund, Lars-Erik
Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning, Grundsunda Hembygdsförening 2019, Vol. 35 : 3-3
Edlund, Lars-Erik
Norrbotten, Norrbottens Hembygdsförbund/ Norrbottens Museum, Luleå: 2019 : 214-233
Edlund, Lars-Erik
Journal of Northern Studies, Umeå University; Royal Skyttean Society 2019, Vol. 13, (2) : 161-162
Edlund, Lars-Erik
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, Stockholm: 2019 : 31-40
Edlund, Lars-Erik
Svenska kulturmöten: föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019 : 7-11
Edlund, Lars-Erik
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019, Vol. 141, (2018) : 161-170
Edlund, Lars-Erik; Strandberg, Mattias
Nybyggarliv: berättelser om en tid och en bygd : sympoisebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019 : 9-14
Edlund, Lars-Erik; Strömberg, Carina
Journal of Cultural Geography, Routledge 2018, Vol. 35, (2) : 274-285
Edlund, Lars-Erik
Katharina och namnen: vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018, Uppsala: Uppsala universitet 2018 : 145-150
Edlund, Lars-Erik
Studier i svensk språkhistoria 14, Vasa: University of Vaasa 2018 : 1-51
Edlund, Lars-Erik
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 13-27
Edlund, Lars-Erik