Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskar på dialekter och ortnamn inom de skandinaviska nordområdena, inklusive synliggörandet av olika språkliga landskap. Fokus ligger på de skandinaviska språken, men relationen till andra språken inom området beaktas. 

2020
Nordiska – på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 45-75
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik
2020
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020 : 162-169
Edlund, Lars-Erik
2019
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2019
2019
Hundra år med hembygdsrörelsen i Västerbotten 1919–2019, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2019 : 53-58
Edlund, Lars-Erik
2019
Svenska kulturmöten: Elva föredrag utgivna av Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund & Thomas Lindkvist, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019 : 7-11
Edlund, Lars-Erik
2019
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 5-15
Edlund, Lars-Erik
2019
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 17-32
Edlund, Lars-Erik
2019
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, Stockholm: 2019 : 31-40
Edlund, Lars-Erik
2019
Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning, Grundsunda Hembygdsförening 2019, Vol. 35 : 3-3
Edlund, Lars-Erik
2019
Norrbotten, Norrbottens Hembygdsförbund/ Norrbottens Museum, Luleå: 2019 : 214-233
Edlund, Lars-Erik
2019
Nybyggarliv: berättelser om en tid och en bygd : sympoisebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019 : 9-14
Edlund, Lars-Erik; Strömberg, Carina
2018
Journal of Cultural Geography, Routledge 2018, Vol. 35, (2) : 274-285
Edlund, Lars-Erik
2018
Katharina och namnen: vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018, Uppsala: Uppsala universitet 2018 : 145-150
Edlund, Lars-Erik
2018
Studier i svensk språkhistoria 14, Vasa: University of Vaasa 2018 : 1-51
Edlund, Lars-Erik
2018
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 13-27
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 133-134
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 124-125
Edlund, Lars-Erik
2018
Arkiv för nordisk filologi, Vol. 133 : 155-156
Edlund, Lars-Erik
2018
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 5-12
Edlund, Lars-Erik
2018
Obbolakrönika, Umeå: 2018 : 3-8
Edlund, Lars-Erik