Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund

Forskar på dialekter och ortnamn i det mångspråkiga Nordskandinavien, liksom olika språkliga landskap. Fokus ligger på de skandinaviska språken. Arbetar även med språkhistoria, t.ex. etymologi. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet sedan 1995 (visstidsförordnad 1993–95), har genom åren haft ett stort antal uppdrag vid institutionen, fakulteten och universitetet. Åren 1992–94 var han ledamot av regeringens forskningsberedning.

Edlunds huvudsakliga forskningsområden är namnforskning, dialektologi och språkhistoria. Framför allt har han intresserat sig för det nordskandinaviska området. Hans språkvetenskapliga forskning bedrivs i nära samverkan med historievetenskaperna.

Edlund har varit verksam i flera tvärvetenskapliga projekt från 1980 och framåt. Han var initiativtagare och forskningsledare för projektet ”Nordsverige i språkgeografisk belysning – datamaskinell dialektgeografi” 1984–87, ett projekt som ”avknoppades” till en särskild enhet vid institutionen, ”Diabas”. Han ledde 1996–2006 det stora tvärvetenskapliga, av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum” som involverade åtskilliga ämnen från fyra fakulteter. Åren 2012–18 var han kopplad till ett vid Silvermuseet, Arjeplog, placerat projekt, ”Recalling the past: Cultural heritage, landscapes and identity processes in northern Fennoscandia”.

År 2013 och framåt har han lett ett par projekt som berör de nordskandinaviska områdena: ”Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter” (2013–2016: Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och infrastrukturprojektet ”’Den vetgirige Lappmarksprästen’: Digitalisering och transkribering av J. A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet av de nordliga folkens liv och kultur” (2015–19; Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond).

Andra projekt han lett är (2000–06) ”Svensk etymologisk databas” och (2003–08) ”Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö” (båda Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond); det senare projektet involverade forskare från flera svenska och norska universitet.

Han var åren 1992–96 chefredaktör för fyrbandsverket Norrländsk uppslagsbok, som beskrev norra Sverige ur i ett brett kulturellt och historiskt perspektiv. År 2007 grundlade han tidskriften Journal of Northern Studies – utgiven av Kungl. Skytteanska samfundet och Umeå universitet– och är sedan dess tidskriftens chefredaktör.

Edlund innehar och har innehaft en rad vetenskapliga uppdrag i vetenskapliga styrelser och tidskriftsredaktioner. Han är sedan 2003 preses för Kungl. Skytteanska Samfundet och sedan 2016 för Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Vidare är han sedan 2000 ordförande i Johan Nordlander-sällskapet, en förening som han tillsammans med Roland Otterbjörk grundade 1979.

Ledamot av följande vetenskapliga akademier: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Gustav Adolfs akademien och Kungl. Skytteanska samfundet. Dessutom arbetande ledamot i Svensk-Österbottniska Samfundet samt ledamot av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab och Agder Vitenskapsakademi.
Lars-Erik Edlund har genom åren erhållit priser från flera vetenskapliga sammanslutningar: Svenska Akademien, Vitterhetsakademien, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, vidare Uppsala universitets Umefond samt Umeå universitet.

2020
Nordiska – på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 45-75
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik
2020
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020 : 162-169
Edlund, Lars-Erik
2020
Fornvännen, Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien 2020, Vol. 115, (2) : 137-139
Edlund, Lars-Erik
2019
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2019
2019
Hundra år med hembygdsrörelsen i Västerbotten 1919–2019, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2019 : 53-58
Edlund, Lars-Erik
2019
Svenska kulturmöten: Elva föredrag utgivna av Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund & Thomas Lindkvist, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019 : 7-11
Edlund, Lars-Erik
2019
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 5-15
Edlund, Lars-Erik
2019
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019 : 17-32
Edlund, Lars-Erik
2019
Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning, Grundsunda Hembygdsförening 2019, Vol. 35 : 3-3
Edlund, Lars-Erik
2019
Norrbotten, Norrbottens Hembygdsförbund/ Norrbottens Museum, Luleå: 2019 : 214-233
Edlund, Lars-Erik
2019
Journal of Northern Studies, Umeå University; Royal Skyttean Society 2019, Vol. 13, (2) : 161-162
Edlund, Lars-Erik
2019
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, Stockholm: 2019 : 31-40
Edlund, Lars-Erik
2019
Nybyggarliv: berättelser om en tid och en bygd : sympoisebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019 : 9-14
Edlund, Lars-Erik; Strömberg, Carina
2018
Journal of Cultural Geography, Routledge 2018, Vol. 35, (2) : 274-285
Edlund, Lars-Erik
2018
Katharina och namnen: vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018, Uppsala: Uppsala universitet 2018 : 145-150
Edlund, Lars-Erik
2018
Studier i svensk språkhistoria 14, Vasa: University of Vaasa 2018 : 1-51
Edlund, Lars-Erik
2018
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2018 : 13-27
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 133-134
Edlund, Lars-Erik
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 124-125
Edlund, Lars-Erik