Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Lennart Sauer

Lennart Sauer

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Social Work Role: Deputy head of department
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2018
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 15, (1) : 36-42
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2018
Journal of Intellectual & Developmental Disability, Routledge 2018, Vol. 3, (4) : 421-430
Ineland, Jens; Sauer, Lennart; Molin, Martin
2018
Methods and methologies of social work: reflecting professional interventions, London: Whiting & Birch, Ltd. 2018 : 82-93
Sauer, Lennart
2017
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 119-128
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
2016
Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellchaft, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2016 : 512-519
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
2016
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
Alter (European Society for Disability Research) 2016
Lennart, Sauer; Molin, Martin; Ineland, Jens
2016
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2015
7th Symposium on International Special Education in Participation and Diversity: Challenges of a World Society, Zürich, University of Zurich, July 16-18, 2015
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 21-21
Dufåker, Mona; Sauer, Lennart
2015
European Journal of Social Education, (26-27) : 118-136
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2015
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
2014
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 19, (1) : 31-51
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2014
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2014
Funktionshinder i tiden, Stockholm, 1-2 april 2014
Sauer, Lennart; Ineland, Jens; Sejlitz, Hanna
2013
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2013
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2013, Vol. 20, (1) : 53-70
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2013
Botkyrka kommun: Paper Talk 2013
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2012
konferensen Funktionshinder i tiden som årligen arrangeras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2012
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2011
INTRA, Saltsjö-Duvnäs: Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus 2011 : 18-20
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2011
Intradagarna
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2011
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2010
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Routledge 2010, Vol. 9, (4) : 254-273
Gürgens Gjaerum, Rikke; Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2010
Rapport till Utvecklings och fältforskningsenheten vid Umeå kommun (UFFE)
Sauer, Lennart
2010
Jordemodern. Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Stockholm: Jordemodern 2010, (4) : 35-37
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2009
Lund: Studentlitteratur 2009
Dahlgren, Lena; Sauer, Lennart
2009
Malmö: Gleerups 2009
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2009
Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
2009
Att forska i socialt arbete: Utmaningar,förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Dahlgren, Lena
2008
Nordisk sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget AS 2008, Vol. 28, (1) : 42-54
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
2008
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Studentlitteratur, Lund 2008 : -
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups 2007 : 98-118
Evertsson, Lars; Sauer, Lennart
2007
Scandinavian Journal of Disability Research, Taylor & Francis Group 2007, Vol. 9, (1) : 46-57
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2007
Handikapp & Samhälle
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2007 : 263-278
Sauer, Lennart
2007
Socionomen, (5)
Sauer, Lennart; Alaby, Gert
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2007 : 46-57
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur AB 2007 : 13-42
Sauer, Lennart; Lindqvist, Rafael
2006
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2–3 mars 2005, Umeå: Umeå universitet 2006 : 139-155
Sauer, Lennart; Norén, Petra; Morén, Stefan; et al.
2004
Socialt arbetes rapportserie, 50
Andersson, Katarina; Blom, Björn; Moren, Stefan; et al.
2004
Socialt arbetes rapportserie, 50
Blom, Björn; Morén, Stefan; Norén, Petra; et al.
2004
Journal of Intellectual Disability Research, Wiley 2004, Vol. 48, (4-5) : 398-
Ineland, Jens; Sauer, Lennart